logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.01.2020 r.

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 stycznia 2020 roku

1)      uchwała nr XV/145/20 w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański,

2)      uchwała nr XV/146/20 zmieniająca uchwałę XLI/383/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański,

3)      uchwała nr XV/147/20 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie,

4)      uchwała nr XV/148/20 w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej,

5)      uchwała nr XV/149/20 w sprawie powierzenia Powiatowi Świdnickiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej,

6)      uchwała nr XV/150/20 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej,

7)      uchwała nr XV/151/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

8)      uchwała nr XV/152/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030,

9)      uchwała nr XV/153/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku,

10)  uchwała nr XV/154/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku,

11)  uchwała nr XV/155/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2019 roku,

12)  uchwała nr XV/156/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku,

13)  uchwała nr XV/157/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku,

14)  uchwała nr XV/158/20 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

15)  uchwała nr XV/159/20 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

16)  uchwała nr XV/160/20 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.