logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 10.06.2020 r.

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 10 czerwca 2020 roku

 

1)      uchwała nr XVII/183/20 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania,

2)      uchwała nr XVII/184/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok,

3)      uchwała nr XVII/185/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,

4)      uchwała nr XVII/186/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.