logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 25.11.2020 r.

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 25 listopada 2020 roku

1)      uchwała nr XXII/225/20 w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku,

2)      uchwała nr XXII/226/20 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

3)      uchwała nr XXII/227/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku,

4)      uchwała nr XXII/228/20 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z  dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z  Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich,

5)      uchwała nr XXII/229/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

6)      uchwała nr XXII/230/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029,

7)      uchwała nr XXII/231/20 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

8)      uchwała nr XXII/232/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.,

9)      uchwała nr XXII/233/20 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.