logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.12.2020 r.

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 grudnia 2020 roku

 

1)      uchwała nr XXIII/234/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

2)      uchwała nr XXIII/235/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok,

3)      uchwała nr XXIII/236/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

4)      uchwała nr XXIII/237/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029,

5)      uchwała nr XXIII/238/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030,

6)      uchwała nr XXIII/239/20 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

7)      uchwała nr XXIII/240/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok,

8)      uchwała nr XXIII/241/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok,

9)      uchwała nr XXIII/242/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok,

10)  uchwała nr XXIII/243/20 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2021 rok,

11)  uchwała nr XXIII/244/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Województwa Wielkopolskiego,

12)  uchwała nr XXIII/245/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.