logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 20.01.2021 r.

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 20 stycznia 2021 roku

 

1)      uchwała nr XXIV/246/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2020 roku,

2)      uchwała nr XXIV/247/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

3)      uchwała nr XXIV/248/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.