logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 03.02.2021 r.

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 3 lutego 2021 roku

1)      uchwała nr XXV/249/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

2)      uchwała nr XXV/250/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.