logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 30.03.2021 r.

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 30 marca 2021 roku

1)      uchwała nr XXVIII/274/21 w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”,

2)      uchwała nr XXVIII/275/21 w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”,

3)      uchwała nr XXVIII/276/21 w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.