logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 02.06.2021 r.

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 2 czerwca 2021 roku

1)      uchwała nr XXX/285/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,

2)      uchwała nr XXX/286/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok,

3)      uchwała nr XXX/287/21 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok,

4)      uchwała nr XXX/288/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

5)      uchwała nr XXX/289/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030,

6)      uchwała nr XXX/290/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej glifosatu,

7)      uchwała nr XXX/291/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (dot. udostępnienia informacji publicznej),

8)      uchwała nr XXX/292/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (dot. procedur zamówień publicznych).