logo
ucho   logo bip
2004 rok
ZARZĄDZENIA
 
 ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
 
Zarządzenie Nr 1/04 Starosty Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zaprojektowanie Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. M.Konopnickiej w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 2/04  Starosty Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2004 r.  w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia regulaminów wewnętrznych oraz szczegółowych zakresów odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień pracowników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 3/04  Starosty Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 4/04 Starosty Kościańskiego z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 
Zarządzenie Nr 5/04  Starosty Kościańskiego z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
 Zarządzenie Nr 6/07 Starosty Kościańskiego z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy wykorzystanego do celów służbowych przez pracownika Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
 Zarządzenie Nr 7/04 Starosty Kościańskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Kościana miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów samochodowych
 
Zarządzenie Nr 8/04 Starosty Kościańskiego z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 9/04 Starosty Kościańskiego z dnia 25 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 10/04 Starosty Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę Święto 1 Maja
 
Zarządzenie Nr 11/04 Starosty Kościańskiego z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja wejścia do budynku biurowego przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 
Zarządzenie Nr 12/04 Starosty Kościańskiego z dnia 17 maja 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 7/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Kościana miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów samochodowych
 
Zarządzenie Nr 13/04 Starosty Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 14/04 Starosty Kościańskiego z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych 
 
Zarządzenie Nr 15/04 Starosty Kościańskiego z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 16/04 Starosty Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/03 z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie określenia składu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 17/04  Starosty Kościańskiego z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja wejścia do budynku Komendy Powiatowej Policji w Kościanie z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 
Zarządzenie Nr 18/04  Starosty Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa samochodu osobowego
 
Zarządzenie Nr 19/04 Starosty Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/03 w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/02 z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie utworzenia komisji bezpieczeństwa i porządku
 
Zarządzenie Nr 20/04  Starosty Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
1. Wykonanie przeglądu osnowy poziomej I i II klasy, opracowanie projektu osnowy III klasy oraz konserwację punktów I i II lkasy wraz z uzupełnieniem stabilizacji dla miasta Czempinia
2. Wykonanie przeglądu osnowy poziomej I i II klasy, opracowanie projektu osnowy III klasy oraz konserwację punktów I i II klasy wraz z uzupełnieniem stabilizacji dla miasta Krzywinia
3. Wykonanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych dla obrębu, który posiada opracowaną numeryczną hybrydową mapę ewidencyjną z punktami geo-referencyjnymi działek ewidencyjnych oraz podział dotychczasowego obrębu na dwa nowe obręby: Karśnice i Księginki. Obszar opracowania - wieś Karśnice, gmina Śmigiel.
4. Wykonanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych i klasoużytków dla gminy wiejskiej Czempiń
5. Wykonanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych i klasoużytków dla gminy wiejskiej Krzywiń
 
Zarządzenie Nr 21/04 Starosty Kościańskiego z dnia 17 września 2004 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 22/04 Starosty Kościańskiego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji środków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu, wyposażenia użyczonego, towarów w magazynie, znaków skarbowych i dowodów oraz gotówki w kasach w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 23/04 Starosty Kościańskiego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 24/04 Starosty Kościańskiego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie ustalenia składu zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 25/04 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 26/04 Starosty Kościańskiego z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzającej systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 27/04 Starosty Kościańskiego z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na rok 2005
 
Zarządzenie Nr 28/04 Starosty Kościańskiego z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia pracy zmianowej w Wydziale Komunikacji i Dróg - na okres przejściowy
 
Zarządzenie Nr 29/04 Starosty Kościańskiego z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 30/04 Starosty Kościańskiego z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 31/04 Starosty Kościańskiego z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Staroście Kościańskim
 
Zarządzenie Nr 32/04 Starosty Kościańskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kościanie na rok 2005
 
Zarządzenie Nr 33/04 Starosty Kościańskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa tonerów, tuszy i taśm dla Starostwa Powiatowego w Kościanie na rok 2005
 
Zarządzenie Nr 34/04 Starosty Kościańskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w soboty Święto Bożego Narodzenia i Nowego Roku
 
Zarządzenie Nr 35/04 Starosty Kościańskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany INSTRUKCJI KONTROLI FINANSOWEJ I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ZAKŁADOWEGO PLANU KONT ORAZ OBIEGU DOWODÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH
 
Zarządzenie Nr 36/04 Starosty Kościańskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Europejski fundusz stypendialny dla uczniów z powiatu kościańskiego" nr Z/2.30/II/2.2.1/5/04 w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
 
Zarządzenie Nr 37/04 Starosty Kościańskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Europejski fundusz stypendialny dla studentów z powiatu kościańskiego" nr Z/2.30/II/2.2.2/1/04 w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
 
Zarządzenie Nr 38/04 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do projektu "Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie" nr U6/SPO RZL/2.30/I/1.2B/25/04 w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwoju zasobów ludzkich 2004-2006
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2004-01-14 13:20:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2007-09-06 10:02:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2007-09-06 10:01:22)