logo
ucho   logo bip
2005 rok
Zarządzenia 2005
 ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
 
Zarządzenie Nr 1/05 Starosty Kościańskiego z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 2/05 Starosty Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 3/05 Starosty Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych
 
Zarządzenie Nr 4/05 Starosty Kościańskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie utworzenia komisji bezpieczeństwa i porządku
 
Zarządzenie Nr 5/05 Starosty Kościańskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 6/05 Starosty Kościańskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Kościańskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 
Zarządzenie Nr 7/05 Starosty Kościańskiego z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa wraz z montażem instalacji klimatyzacji w pokojach 110-111, 208-212 w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 8/05 Starosty Kościańskiego z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
Zarządzenie Nr 9/05 Starosty Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2005 t. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w Kokorzynie
 
Zarządzenie Nr 10/05 Starosty Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja łazienek w budynku administracyjnym przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 11/05 Starosty Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 12/05 Starosty Kościańskiego z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w powiecie kościańskim
 
Zarządzenie Nr 13/05 Starosty Kościańskiego z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania
 
Zarządzenie  Nr 14/05 Starosty Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację łazienek w budynku administracyjnym przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 15/05 Starosty Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Biura Rady Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 16/05 Starosty Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 17/05 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 18/05 Starosty Kościańskiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie powołania zespołów do przygotowania i wdrożenia zasad Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 19/05 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 20/05 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Biura do Spraw Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 21/05 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 22/05 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 23/05 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Samodzielnego stanowiska do spraw kadr i szkoleń Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 24/05 Starosty Kościańskiego z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie stworzenia i określenia procedury aktualizacji "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Powiatu Kościańskiego      
 
Zarządzenie Nr 25/05 Starosty Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont dachu budynku administracyjnego przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 26/05 Starosty Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 27/05 Starosty Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie powołania zespołu do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową
 
Zarządzenie Nr 28/05 Starosty Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2005 r.
 
Zarządzenie Nr 29/05 Starosty Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2005 r.
 
Zarządzenie Nr 30/05 Starosty Kościańskiego z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa wraz z montażem instalacji klimatyzacji w pokojach w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 31/05 Starosty Kościańskiego z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
1. Opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków dla gminy wiejskiej Krzywiń
2. Opraowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych dla miasta Czempinia
3. Opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych dla miasta Krzywinia
4. Opracowanie aktualizacji bazy danych numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej dla miasta Śmigla w pełnym zakresie
 
Zarządzenie Nr 32/05 Starosty Kościańskiego z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont klatki schodowej budynku administracyjnego przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 33/05 Starosty Kościańskiego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu uzupełnienia składu rady
 
Zarządzenie Nr 34/05 Starosty Kościańskiego z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2005 r.
 
Zarządzenie Nr 35/05 Starosty Kościańskiego z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania karty współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006
 
Zarządzenie Nr 36/05 Starosty Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany INSTRUKCJI KONTROLI FINANSOWEJ I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ZAKŁADOWEGO PLANU KONT ORAZ OBIEGU DOWODÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH
 
Zarządzenie Nr 37/05 Starosty Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 38/05 Starosty Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany planu finansowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2005 r.
 
Zarządzenie Nr 39/05 Starosty Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 40/05 Starosty Kościańskiego z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont pomieszczeń biurowych - pokój nr 24 oraz pomieszczeń piwnicznych - archiwum w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 41/05 Starosty Kościańskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
1. Opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych dla obrębów: Choryń, Januszewo, Nowy Dębiec, Osiek, Turew, Wławie - gmina Kościan.
2. Opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych dla obrębów: Gniewowo, Jezierzyce, Parsko, Przysieka Polska, Spławie, Stara Przysieka I, Stara Przysieka II, Wonieść, Zygmuntowo, Żydowo - gmina Śmigiel.
 
Zarządzenie Nr 42/05 Starosty Kościańskiego z dnia 9 września 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa samochodu osobowego.  
 
Zarządzenie Nr 43/05 Starosty Kościańskiego z dnia 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kościanie"
 
Zarządzenie Nr 44/05 Starosty Kościańskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
 Zarządzenie Nr 45/05 Starosty Kościańskiego z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania międzynarodowych kart płatniczych BGK-Visa Business "Officium"
 
Zarządzenie Nr 46/05  Starosty Kościańskiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2005 r.
 
Zarządzenie Nr 47/05 Starosty Kościańskiego z dnia 4 października 2005 r. w sprawie procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w "mapie aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie Powiatu Kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 48/05 Starosty Kościańskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2005 r.
 
Zarządzenie Nr 49/05 Starosty Kościańskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 50/05 Starosty Kościańskiego w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 51/05 Starosty Kościańskiego z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na rok 2006
 
Zarządzenie Nr 52/05 Starosty Kościańskiego z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa tonerów, tuszy i taśm dla Starostwa Powiatowego w Kościanie na rok 2006
 
Zarządzenie Nr 53/05 Starosty Kościańskiego z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kościanie na rok 2006
 
Zarządzenie Nr 54/05 Starosty Kościańskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w I Ogólnopolskim "Kościańskim Półmaratonie" im. dr Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański
 
Zarządzenie Nr 55/05 Starosty Kościańskiego z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 56/05 Starosty Kościańskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania szkoleń z zakresu etyki w życiu publicznym dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 57/05  Starosty Kościańskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Europejski fundusz stypendialny dla uczniów z powiatu kościańskiego" nr Z/2.30/II/2.2.1/28/05/U/15/05
 
Zarządzenie Nr 58/05  Starosty Kościańskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu Europejski fundusz stypendialny dla studentów z powiatu kościańskiego nr Z/2.30/II/2.2.2/24/05/U/53/05
 
Zarządzenie Nr 60/05 Starosty Kościańskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji oznakowania wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 61/05 Starosty Kościańskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury opracowywania i wydawania informatora budżetowego pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"
 
Zarządzenie Nr 62/05 Starosty Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2005 r.
 
Zarządzenie Nr 63/05  Starosty Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów i towarów, gotówki w kasach, znaków skarbowych oraz czeków w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 64/05 Starosty Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 65/05 Starosty Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie ustalenia składu zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 66/05 Starosty Kościańskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 67/05 Starosty Kościańskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie"
 
Zarządzenie Nr 68/05 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2005 r.  
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2005-02-18 14:07:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2007-10-10 09:34:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2007-10-10 09:34:15)