logo
ucho   logo bip
2006 rok
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
 ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
 
Zarządzenie Nr 1/06 Starosty Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie  zasad i trybu postępowania kontrolnego w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych przez Powiat Kościański
 
Zarządzenie Nr 2/06 Starosty Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Kościańskiego w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, także w czasie wojny
 
Zarządzenie Nr 3/06 Starosty Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie określenia składu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 4/06 Starosty Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 5/06 Starosty Kościańskiego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 6/06 Starosty Kościańskiego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Remont hollu wejściowego wraz z klatką schodową w budynku administracyjnym przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 7/06 Starosty Kościańskiego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie zmiany zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu Europejski fundusz stypendialny dla studentów z powiatu kościańskiego nr Z/2.30/II/2.2.2/24/05/U/53/05
 
Zarządzenie Nr 8/06 Starosty Kościańskiego z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie zmiany zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Europejski fundusz stypendialny dla uczniów z powiatu kościańskiego nr Z/2.30/II/2.2.1/28/05/U/15/05
 
Zarządzenie Nr 9/06 Starosty Kościańskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 10/06 Starosty Kościańskiego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zespołu opiniującego wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej
 
Zarządzenie Nr 11/06 Starosty Kościańskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 12/06 Starosty Kościańskiego z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmiany INSTRUKCJI KONTROLI FINANSOWEJ I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI, ZAKŁADOWEGO PLANU KONT ORAZ OBIEGU DOWODÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH
 
Zarządzenie Nr 13/06 Starosty Kościańskiego z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania zespołu wdrażającego system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 14/06 Starosty Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2006 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Remont budynku przychodni przy ul. Skarżyńskiego 6 w Śmiglu
 
Zarządzenie Nr 15/06 Starosty Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Dostawa wraz z montażem instalacji klimatyzacji w pokojach 117-121 oraz w trzech pomieszczeniach pokoju 24 w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 16/06 Starosty Kościańskiego z dnia 21 kwietnia 2006 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 17/06 Starosty Kościańskiego z dnia 4 maja 2006 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Wymiana 11 szt. okien w pokojach 117-121, 208, 212 w budynku przy Al. Kościuszki 22 oraz 3 szt. okien w lokalu mieszkalnym Skarbu Państwa w budynku przy Al. Kościuszki 32 w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 18/06 Starosty Kościańskiego z dnia 5 maja 2006 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Rozbiórka baraku przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 19/06 Starosty Kościańskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 20/06 Starosty Kościańskiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Wykonanie prac geodezyjnych i klasyfikacji gruntów w celu przekwalifikowania zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny na terenie gminy Czempiń, Kościan, Krzywiń i Śmigiel
 
Zarządzenie Nr 21/06 Starosty Kościańskiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie powołania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu Szkolnej Komisji Stypendialnej
 
Zarządzenie Nr 22/06 Starosty Kościańskiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie powołania w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie Szkolnej Komisji Stypendialnej
 
Zarządzenie Nr 23/06 Starosty Kościańskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Rozbiórka baraku przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 24/06 Starosty Kościańskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy
 
Zarządzenie Nr 25/06 Starosty Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 26/06 Starosty Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyznania nagrody Starosty Kościańskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
 
Zarządzenie Nr 25/06 Starosty Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie prac geodezyjnych:

  1. Wykonanie przeglądu osnowy poziomej I i II klasy, opracowanie projektu osnowy poziomej III klasy, stabilizacja i pomiar osnowy poziomej III klasy dla obszaru miasta i gminy Czempiń
  2. Wykonanie przeglądu osnowy poziomej I i II klasy, opracowanie projektu osnowy poziomej III klasy, stabilizacja i pomiar osnowy poziomej III klasy dla obszaru miasta i gminy Krzywiń
  3. Opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i założenie ewidencji budynków dla obrębu, który posiada opracowaną numeryczną obiektową mapę ewidencyjną w zakresie granic działek ewidencyjnych i klasoużytków dla obszaru – wieś Bonikowo, gmina Kościan oraz zniesienie współwłasności dla księgi wieczystej KW 16901 o powierzchni 158,4966 ha, powstałej w wyniku nie zakończonego scalania
  4. Utworzenie bazy danych punktów Poziomej Osnowy Geodezyjnej w układzie „1965 strefa 4” w systemie GEO-INFO V wersja 5.2.3.2. dla terenu Powiatu Kościańskiego    
Zarządzenie Nr 28/06 Starosty Kościańskiego z dnia 13 września 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na rok 2006
 
Zarządzenie Nr 29/06 Starosty Kościańskiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2006 r.
 
Zarządzenie Nr 30/06 Starosty Kościańskiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2006 r.
 
Zarządzenie Nr 31/06 Starosty Kościańskiego z dnia 27 września 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 32/06 Starosty Kościańskiego z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2004 Starosty Kościańskiego z dnia 24.11.2004 roku dotyczącego powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Staroście Kościańskim
 
Zarządzenie Nr 33/06 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 34/06 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 35/06 Starosty Kościańskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę Święto Niepodległości   
 
Zarządzenie Nr 36/06 Starosty Kościańskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2006 r.
 
Zarządzenie Nr 37/06 Starosty Kościańskiego z dnia 31 października 2006 r. w sprawie  INSTRUKCJI KONTROLI FINANSOWEJ, ZASAD RACHUNKOWOŚCI ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH
 
Zarządzenie Nr 38/06 Starosty Kościańskiego z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie przyznania nagrody Starosty Kościańskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego 
 
Zarządzenie Nr 39/06 Starosty Kościańskiego z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego zawodnikom, ktorzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w II Międzynarodowym "Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański
 
Zarządzenie Nr 40/06 Starosty Kościańskiego z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa tonerów, tuszy i taśm dla Starostwa Powiatowego na rok 2007
 
Zarządzenie Nr 41/06 Starosty Kościańskiego z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego na rok 2007
 
Zarządzenie Nr 42/06 Starosty Kościańskiego z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na rok 2007
 
Zarządzenie Nr 43/06 Starosty Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 44/06 Starosty Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Europejski fundusz stypendialny dla uczniów z powiatu kościańskiego" nr Z/2.30/II/2.2.1/36/06
 
Zarządzenie Nr 45/06 Starosty Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do projektu "Europejski fundusz stypendialny dla studentów z powiatu kościańskiego" nr Z/2.30/II/2.2.2/28/06
 
Zarządzenie Nr 46/06 Starosty Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów i towarów, gotówki w kasach, znaków skarbowych oraz czeków w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 47/06 Starosty Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 48/06 Starosty Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 49/06 Starosty Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2006 r.
 
Zarządzenie Nr 50/06 Starosty Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2006 r.
 
Zarządzenie Nr 51/06 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Europejski fundusz stypendialny dla uczniów z powiatu kościańskiego" nr Z/2.30/II/2.2.1/36/06
 
Zarządzenie Nr 52/06 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Europejski fundusz stypendialny dla studentów z powiatu kościańskiego" nr Z/2.30/II/2.2.2/28/06
 
Zarządzenie Nr 53/06 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2006 r.
 
Zarządzenie Nr 54/06 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2007-09-20 11:45:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2007-10-10 09:26:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2007-10-10 09:25:59)