logo
ucho   logo bip
2007 rok
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
 ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
 
Zarządzenie Nr 1/07  Starosty Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/06 z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie określenia składu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 2/07  Starosty Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/06 Starosty Kościańskiego z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 w Starostwie Powiatowym w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 3/07  Starosty Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 4/07  Starosty Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 5/07  Starosty Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Dostawa samochodu osobowego
 
Zarządzenie Nr 6/07  Starosty Kościańskiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
 
Zarządzenie Nr 7/07  Starosty Kościańskiego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/05 z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie utworzenia komisji bezpieczeństwa i porządku
 
Zarządzenie Nr 8/07  Starosty Kościańskiego z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych
 
Zarządzenie Nr 9/07  Starosty Kościańskiego z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie: zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Remont i przebudowa sieci dróg powiatu kościańskiego - etap I/3: droga powiatowa w miejscowości Lubiń" nr Z/2.30/III/3.2/649/06/U/26/06 w ramach Priorytetu III - Rozwój lokalny
 
Zarządzenie Nr 10/07  Starosty Kościańskiego z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia do użytkowania międzynarodowych kart płatniczych BGK-Visa Business "Officium"
 
Zarządzenie Nr 11/07  Starosty Kościańskiego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie odwołania i powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami Pozarządowymi
 
Zarządzenie Nr 12/07  Starosty Kościańskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 13/07  Starosty Kościańskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia dokumentów z wyborów do rad powiatów przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku
 
Zarządzenie Nr 14/07  Starosty Kościańskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Biura Rady Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 15/07  Starosty Kościańskiego z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 16/07  Starosty Kościańskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 17/07  Starosty Kościańskiego z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 18/07  Starosty Kościańskiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 19/07  Starosty Kościańskiego z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa 
 
Zarządzenie Nr 20/07  Starosty Kościańskiego z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 
Zarządzenie Nr 21/07  Starosty Kościańskiego z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego  
 
Zarządzenie Nr 22/07  Starosty Kościańskiego z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 23/07  Starosty Kościańskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 24/07  Starosty Kościańskiego z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie prac geodezyjnych:
1. Założenie ewidencji budynków dla miasta Czempiń, które posiada opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, klasoużytków i budynków
2. Założenie ewidencji budynków dla miasta Krzywiń, które posiada opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, klasoużytków i budynków
3. Założenie ewidencji budynków dla miasta Śmigiel, które posiada opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, klasoużytków i budynków
 
Zarządzenie Nr 25/07  Starosty Kościańskiego z dnia 18 czerwa 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 26/07  Starosty Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania przy Staroście Kościańskim Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
Zarządzenie Nr 27/07  Starosty Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 28/07 Starosty Kościańskiego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 29/07 Starosty Kościańskiego z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2007 r.
 
Zarządzenie Nr 30/07 Starosty Kościańskiego z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2007 r.
 
Zarządzenie Nr 31/07 Starosty Kościańskiego z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie    
 
Zarządzenie Nr 32/07 Starosty Kościańskiego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr i Szkoleń Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 33/07 Starosty Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
 
Zarządzenie Nr 34/07  Starosty Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej    
 
Zarządzenie Nr 35/07  Starosty Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 36/07  Starosty Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia składu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 37/07  Starosty Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2007 r.
 
Zarządzenie Nr 38/07  Starosty Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2007 r.   
 
Zarządzenie Nr 39/07  Starosty Kościańskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2007 r. 
 
Zarządzenie Nr 40/07  Starosty Kościańskiego z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2007 r. 
 
Zarządzenie Nr 41/07  Starosty Kościańskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 42/07  Starosty Kościańskiego z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. likwidacji zniszczonych lub nieaktualnych druków komunikacyjnych
 
Zarządzenie Nr 43/07  Starosty Kościańskiego z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia "Systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie"
 
Zarządzenie Nr 44/07  Starosty Kościańskiego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie    
 
Zarządzenie Nr 45/07  Starosty Kościańskiego z dnia 5 października 2007 r. w sprawie wyznaczenia parkingów strzeżonych przeznaczonych do umieszczania pojazdów usuwanych z drogi oraz wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi
 
Zarządzenie Nr 46/07  Starosty Kościańskiego z dnia 10 października 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na rok 2007  
 
Zarządzenie Nr 47/07  Starosty Kościańskiego z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2007 r.
 
Zarządzenie Nr 48/07  Starosty Kościańskiego z dnia 10 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
 
Zarządzenie Nr 49/07  Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w III Międzynarodowym "Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański
 
Zarządzenie Nr 50/07  Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji. Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 51/07  Starosty Kościańskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 52/07  Starosty Kościańskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania w powiecie kościańskim        
 
Zarządzenie Nr 53/07  Starosty Kościańskiego z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa serwera dla Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 54/07  Starosty Kościańskiego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2007 r.  
 
Zarządzenie Nr 55/07  Starosty Kościańskiego z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia procedur postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne
 
Zarządzenie Nr 56/07  Starosty Kościańskiego z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zmiany zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Remont i przebudowa sieci dróg powiatu kościańskiego - etap I/3: droga powiatowa w miejscowości Lubiń" nr Z/2.30/III/3.2/649/06/U/26/06 w ramach Priorytetu III - Rozwój lokalny.  
 
Zarządzenie Nr 57/07  Starosty Kościańskiego z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych od daty podpisania umowy do 30.11.2010 r.
  
Zarządzenie Nr 58/07  Starosty Kościańskiego z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 59/07  Starosty Kościańskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2007 r.  
 
Zarządzenie Nr 60/07  Starosty Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 61/07  Starosty Kościańskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2007 r.
 
Zarządzenie Nr 62/07  Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 63/07  Starosty Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy wykorzystanego do celów służbowych przez pracownika Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 64/07  Starosty Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów i towarów, gotówki w kasach oraz czeków w Starostwie Powiatowym w Kościanie     
 
Zarządzenie Nr 65/07  Starosty Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 66/07  Starosty Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia składu zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 67/07  Starosty Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2007 r. 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2007-04-17 09:33:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2008-01-23 09:13:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2008-01-23 09:12:40)