logo
ucho   logo bip
2008 rok
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
2008 ROK
 
Zarządzenie Nr 1/08  Starosty Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 2/08  Starosty Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 3/08  Starosty Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 4/08  Starosty Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Biura Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 5/08  Starosty Kościańskiego z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa notebooków dla Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 6/08  Starosty Kościańskiego z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 7/08 Starosty Kościańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego 
 
Zarządzenie Nr 8/08 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych 
 
Zarządzenie Nr 9/08 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo księgowych
 
Zarządzenie Nr 10/08 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie stosowania Standardów kontroli finansowej 
 
Zarządzenie Nr 11/08 Starosty Kościańskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie powołania i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 
Zarządzenie Nr 12/08 Starosty Kościańskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia komisji bezpieczeństwa i porządku
 
Zarządzenie Nr 13/08 Starosty Kościańskiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
 
Zarządzenie Nr 14/08 Starosty Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wymiana schodów drewnianych na żelbetowe pomiędzy I i II piętrem w budynku Starostwa przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 15/08 Starosty Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2008 r.
 
Zarządzenie Nr 16/08 Starosty Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę Święto Narodowe  
 
Zarządzenie Nr 17/08 Starosty Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2008 r. 
 
Zarządzenie Nr 18/08 Starosty Kościańskiego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie   
 
Zarządzenie Nr 19/08 Starosty Kościańskiego z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 20/08 Starosty Kościańskiego z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i klasoużytków dla obrębów, które posiadają opracowaną numeryczną hybrydową mapę ewidencyjną z punktami georeferencyjnymi działek ewidencyjnych dla gminy Kościan i Śmigiel  
 
Zarządzenie Nr 21/08 Starosty Kościańskiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie
   
Zarządzenie Nr 22/08 Starosty Kościańskiego z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia komisji bezpieczeństwa i porządku 
 
Zarządzenie Nr 23/08 Starosty Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 24/08 Starosty Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2008 r.   
 
Zarządzenie Nr 25/08 Starosty Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania Procedury Windykacji Należności
 
Zarządzenie Nr 26/08 Starosty Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania Procedury Rozliczania Dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego 
 
Zarządzenie Nr 27/08 Starosty Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2008 r.   
 
Zarządzenie Nr 28/08 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 29/08 Starosty Kościańskiego z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2008 r. 
 
Zarządzenie Nr 30/08 Starosty Kościańskiego z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa wielkoformatowego, monochromatycznego i kolorowego, cyfrowego urządzenia do automatycznego kopiowania, drukowania oraz skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie i automatycznym obcinaniem oraz ręcznym podajnikiem na arkusze dla Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 31/08 Starosty Kościańskiego z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 32/08 Starosty Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania Procedury kontroli w zakresie wykorzystania otrzymanych dotacji
 
Zarządzenie Nr 33/08 Starosty Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania Procedury odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi zadań
 
Zarządzenie Nr 34/08 Starosty Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2008 r.  
 
Zarządzenie Nr 35/08 Starosty Kościańskiego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 36/08 Starosty Kościańskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.06.01.02-30-012/08-00 
 
Zarządzenie Nr 37/08 Starosty Kościańskiego z dnia 9 września 2008 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 38/08 Starosty Kościańskiego z dnia 9 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa wielkoformatowego, monochromatycznego i kolorowego, cyfrowego urządzenia do automatycznego kopiowania, drukowania oraz skanowania z automatycznym dwurolkowym podajnikiem materiałów na kopie i automatycznym obcinaniem oraz ręcznym podajnikiem na arkusze dla Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 39/08 Starosty Kościańskiego z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji środków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu, wyposażenia użyczonego, towarów w magazynie, gotówki w kasach w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 40/08 Starosty Kościańskiego z dnia 6 października 2008 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 41/08 Starosty Kościańskiego z dnia 6 października 2008 r. w sprawie ustalenia składu zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury w Starostwie Powiatowym w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 42/08 Starosty Kościańskiego z dnia 6 października 2008 r. w sprawie ZMIANY INSTRUKCJI KONTROLI FINANSOWEJ, ZASAD RACHUNKOWOŚCI ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH
 
Zarządzenie Nr 43/08 Starosty Kościańskiego z dnia 6 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę święto Wszystkich Świętych
 
Zarządzenie Nr 44/08 Starosty Kościańskiego z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Kościana miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów samochodowych
 
Zarządzenie Nr 45/08 Starosty Kościańskiego z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zbycia środków trwałych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 46/08 Starosty Kościańskiego z dnia 7 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 47/08 Starosty Kościańskiego z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2008 r.
 
Zarządzenie Nr 48/08 Starosty Kościańskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w IV Międzynarodowym "Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański
 
Zarządzenie Nr 49/08 Starosty Kościańskiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego niezależnie od ilości działek - przewidywana ilość 151 nieruchomości
 
Zarządzenie Nr 50/08 Starosty Kościańskiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, położonych na terenie Powiatu Kościańskiego, województwo wielkopolskie z wyjątkiem miasta Kościana oraz własności Powiatu Kościańskiego i Województwa Wielkopolskiego na terenie całego powiatu 
 
Zarządzenie Nr 51/08 Starosty Kościańskiego z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38
 
Zarządzenie Nr 52/08 Starosty Kościańskiego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego HNS  
 
Zarządzenie Nr 53/08 Starosty Kościańskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 54/08 Starosty Kościańskiego z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2008 r.
 
Zarządzenie Nr 55/08 Starosty Kościańskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa tonerów, tuszy i taśm dla Starostwa Powiatowego na rok 2009
 
Zarządzenie Nr 56/08 Starosty Kościańskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 57/08 Starosty Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 58/08 Starosty Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2008 r.
 
Zarządzenie Nr 59/08 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2008 r.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2008-01-23 09:19:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2009-01-08 12:42:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2009-01-08 12:41:57)