logo
ucho   logo bip
2009 rok
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
2009 ROK
 
Zarządzenie Nr 1/09  Starosty Kościańskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
 
Zarządzenie Nr 2/09 Starosty Kościańskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie odwołania i powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami Pozarządowymi
 
Zarządzenie Nr 3/09 Starosty Kościańskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty
 
Zarządzenie Nr 4/09 Starosty Kościańskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Procedury Rozliczania Dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 5/09 Starosty Kościańskiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Powiatu Kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 6/09 Starosty Kościańskiego z dnia 26 luego 2009 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
 
Zarządzenie Nr 7/09  Starosty Kościańskiego z dnia 26 luego 2009 r. w sprawie wyznaczenia  komisji przetargowej
 
Zarządzenie Nr 8/09 Starosty Kościańskiego z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 9/09 Starosty Kościańskiego z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 10/09 Starosty Kościańskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 11/09 Starosty Kościańskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 12/09 Starosty Kościańskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 13/09 Starosty Kościańskiego z dnia 3 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych
 
Zarządzenie Nr 14/09 Starosty Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia
 
Zarządzenie Nr 15/09 Starosty Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 16/09 Starosty Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 17/09 Starosty Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany planu fi8nansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 18/09 Starosty Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
 
 Zarządzenie Nr 19/09  Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Dostawa wraz z montażem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 38 
 
Zarządzenie Nr 20/09 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 21/09 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 22/09 Starosty Kościańskiego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Wykonanie redakcji obiektów mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 w oprogramowaniu GEO-INFO V wersja 2008 dla obszaru powiatu kościańskiego z wyjątkiem części gminy Kościan i Śmigiel w układzie sekcyjnym oraz w kroju obecnych arkuszy ewidencyjnych
 
Zarządzenie Nr 23/09 Starosty Kościańskiego z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Założenie ewidencji budynków dla miasta Czempinia, które posiada opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, klasoużytków i budynków
 
Zarządzenie Nr 24/09 Starosty Kościańskiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie rozbudowy rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu 
 
Zarządzenie Nr 25/09 Starosty Kościańskiego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Założenie ewidencji budynków dla miasta Czempinia, które posiada opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, klasoużytków i budynków
  
Zarządzenie Nr 26/09 Starosty Kościańskiego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 27/09 Starosty Kościańskiego z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie   
 
Zarządzenie Nr 28/09 Starosty Kościańskiego z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do otwierania przesyłek dokumentów komunikacyjnych
 
Zarządzenie Nr 29/09 Starosty Kościańskiego z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Stypendia unijne dla szkół ponadgimazjalnych województwa wielkopolskiego" nr Z/2.30/II/2.2.1/1/09 w ramach Priorytet 2, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
 
Zarządzenie Nr 30/09 Starosty Kościańskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 31/09 Starosty Kościańskiego z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie"
 
Zarządzenie Nr 32/09 Starosty Kościańskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Zadrzewianie dróg powiatowych i śródpolnych na terenie Powiatu Kościańskiego" Numer Projektu UDA-RPWP.03.03.00-30-010/08/00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III, Działanie 3.3 "Wsparcie ochrony przyrody" na lata 2007-2013.  
 
Zarządzenie Nr 33/09  Starosty Kościańskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 34/09 Starosty Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie zatrudnionych na stanowiskach  urzędnizych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych 
 
Zarządzenie Nr 35/09 Starosty Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Procedury Rozliczania Dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego  
 
Zarządzenie Nr 36/09 Starosty Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stnowią jego własność, położonych na terenie miasta i gminy Śmigiel i gminy Kościan 
 
Zarządzenie Nr 37/09 Starosty Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kościanie" 
  
Zarządzenie Nr 38/09 Starosty Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
 Zarządzenie Nr 39/09 Starosty Kościańskiego z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność, położonych na terenie miasta i gminy Śmigiel i gminy Kościan
 
Zarządzenie Nr 40/09 Starosty Kościańskiego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 41/09 Starosty Kościańskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
 
Zarządzenie Nr 42/09 Starosty Kościańskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 43/09 Starosty Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 44/09 Starosty Kościańskiego z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników  
 
Zarządzenie Nr 45/09 Starosty Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia parkingów strzeżonych przeznaczonych do umieszczania pojazdów usuwanych z drogi oraz wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi
 
Zarządzenie Nr 46/09 Starosty Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Śmigla o ustalenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Śmigla 
 
Zarządzenie Nr 47/09 Starosty Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 48/09 Starosty Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 49/09 Starosty Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
 
Zarządzenie Nr 50/09 Starosty Kościańskiego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Kościanie punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)
 
Zarządzenie Nr 51/09 Starosty Kościańskiego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 52/09 Starosty Kościańskiego z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wewnętrznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 53/09 Starosty Kościańskiego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 54/09  Starosty Kościańskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego 
 
Zarządzenie Nr 55/09 Starosty Kościańskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr i Szkoleń Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 56/09 Starosty Kościańskiego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 57/09 Starosty Kościańskiego z dnia 16 października 2009 r. w sprawie: Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3906 P Czacz-Widziszewo; powiat kościański; Województwo Wielkopolskie od km 0 + 000,00 do km 5 + 093,75 Numer projektu UDA - RPWP. 02.02.02 - 30 - 140/08 - 00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu "Infrastruktura Komunikacyjna", Działanie 2.2. na lata 2007 - 2010.
 
Zarządzenie Nr 58/09 Starosty Kościańskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr  59/09Starosty Kościańskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany Instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 
Zarządzenie Nr 60/09 Starosty Kościańskiego z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w V Międzynarodowym "Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański
 
Zarządzenie Nr 61/09 Starosty Kościańskiego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 62/09 Starosty Kościańskiego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 63/09 Starosty Kościańskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej 
 
Zarządzenie Nr 64/09 Starosty Kościańskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych
 
Zarządzenie Nr 65/09 Starosty Kościańskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń faksujących na potrzeby Starostwa Powiatowego na rok 2010
 
Zarządzenie Nr 66/09 Starosty Kościańskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę II święto Bożego Narodzenia
 
Zarządzenie Nr 67/09 Starosty Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kościanie na rok 2010
 
Zarządzenie Nr 68/09 Starosty Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr  69/09Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 70/09 Starosty Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 71/09 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 72/09 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.
 
Zarządzenie Nr 73/09 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów i towarów, gotówki w kasie oraz czeków w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 74/09 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 75/09 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kościanie elektronicznego obiegu dokumentów
 
Zarządzenie Nr 76/09 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Procedury Rozliczania Dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 77/09 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2009 r.  
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2009-03-05 10:17:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2011-12-16 15:14:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2011-12-16 15:12:43)