logo
ucho   logo bip
2010 rok
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO2010 ROK OD NR 41
 
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
2010 ROK
 
Zarządzenie Nr 41/10 Starosty Kościańskigo z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kościanie w budynku przy Al. Kościuszki 22
 
Zarządzenie Nr 42/10 Starosty Kościańskigo z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.  
 
Zarządzenie Nr 43/10 Starosty Kościańskigo z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 44/10 Starosty Kościańskigo z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 45/10 Starosty Kościańskigo z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 46/10 Starosty Kościańskigo z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie
  
Zarządzenie Nr 47/10 Starosty Kościańskigo z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na informatyzację dokumentów geodezyjnych i kartograficznych polegającą na zeskanowaniu źródłowych materiałów gromadzonych i przechowywanych w jednym egzemplarzu w postaci papierowej, folii lub kalek oraz zintegrowanie tych dokumentów z mapą numeryczną prowadzoną w systemie GEO-Info V
 
Zarządzenie Nr 48/10 Starosty Kościańskigo z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Śmiglu 
 
Zarządzenie Nr 49/10 Starosty Kościańskigo z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.
 
Zarządzenie Nr 50/10 Starosty Kościańskigo z dnia 6 września 2010 r. w sprawie rozbudowy rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu
 
Zarządzenie Nr 51/10 Starosty Kościańskigo z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.  
 
Zarządzenie Nr 52/10 Starosty Kościańskigo z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 53/10 Starosty Kościańskigo z dnia 15 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księdze wieczystej KW nr 2072
 
Zarządzenie Nr 54/10 Starosty Kościańskiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej ds. zakwalifikowania do zniszczenia samochodu osobowego znajdującego się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 55/10 Starosty Kościańskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.
 
Zarządzenie Nr 56/10 Starosty Kościańskiego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę paliwa gazowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościanie do budynku przy ul. Gostyńskiej 38
 
Zarządzenie Nr 57/10 Starosty Kościańskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.
 
Zarządzenie Nr 58/10 Starosty Kościańskiego z dnia 14 października 2010 r. w sprawie II przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Śmiglu
 
Zarządzenie Nr 59/10 Starosty Kościańskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w VI Międzynarodowym "Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański  
 
Zarządzenie Nr 60/10 Starosty Kościańskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie"
 
Zarządzenie Nr 61/10 Starosty Kościańskiego z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę Święto Bożego Narodzenia
 
Zarządzenie Nr 62/10 Starosty Kościańskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.
 
Zarządzenie Nr 63/10 Starosty Kościańskiego z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 64/10 Starosty Kościańskiego z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 65/10 Starosty Kościańskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.
 
Zarządzenie Nr 66/10 Starosty Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.
 
Zarządzenie Nr 67/10 Starosty Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń faksujących na potrzeby Starostwa Powiatowego na rok 2011
 
Zarządzenie Nr 68/10 Starosty Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Kościańskiego Nr 45/2007 z dnia 5 października 2007 r. w sprawie wyznczenia parkingów strzeżonych przeznaczonych do umieszczania pojazdów usuwanych z drogi oraz wyznczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi
 
Zarządzenie Nr 69/10 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego na rok 2011 
 
Zarządzenie Nr 70/10 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 71/10 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie   
 
Zarządzenie Nr 72/10 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.  
 
Zarządzenie Nr 73/10 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty 
 
Zarządzenie Nr 74/10 Starosty Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.
 
Zarządzenie Nr 75/10 Starosty Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 76/10 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 77/10 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 78/10 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2010-09-30 08:00:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2011-12-16 15:14:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2011-12-16 15:13:58)
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO2010 ROK
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
ROK 2010
 
Zarządzenie Nr 1/10  Starosty Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych przez Powiat Kościański
 
Zarządzenie Nr 2/10 Starosty Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r. 
 
Zarządzenie Nr 3/10 Starosty Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie w Rozdziale V - Wymiar, systemy i rozkład czasu pracy
 
Zarządzenie Nr 4/10 Starosty Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 5/10 Starosty Kościańskiego z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Samodzielnego Stanowiska ds. Kadr i Szkoleń Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr  6/10 Starosty Kościańskiego z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg na lata 2010-2012 r.
 
Zarządzenie Nr 7/10 Starosty Kościańskiego z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia do użytkowania w Starostwie Powiatowym międzynarodowych kart płatniczych BGK-Visa Business"Officium"
 
Zarządzenie Nr 8/10 Starosty Kościańskiego z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 9/10 Starosty Kościańskiego z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości, położonej w Nietążkowie ul. Leśna (Działki nr 58, 59/2, 60, 61/2, 62, 63)
 
Zarządzenie Nr 10/10 Starosty Kościańskiego z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.
 
Zarządzenie Nr 11/10 Starosty Kościańskiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Kościańskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 
Zarządzenie Nr 12/10 Starosty Kościańskiego z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Kościańskiego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny
 
Zarządzenie Nr  13/10 Starosty Kościańskiego z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 14/10 Starosty Kościańskiego z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie określenia składu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 15/10 Starosty Kościańskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych przez Powiat Kościański
 
Zarządzenie Nr 16/10 Starosty Kościańskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 17/10 Starosty Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające w sobotę Święto Pracy 
 
Zarządzenie Nr 18/10  Starosty Kościańskiego z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z granicą wagową do 50 g na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościanie na okres od 15.05.2010 - 14.05.2013 roku  
 
Zarządzenie Nr 19/10 Starosty Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie   
 
Zarządzenie Nr 20/10  Starosty Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych   
 
Zarządzenie Nr  21/10 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 22/10 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 23/10 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.
 
Zarządzenie Nr 24/10 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Budowa budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie" - Numer Projektu UDA - RPWP.05.04.00 - 30 - 018/09-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego" Działanie 5.4 "Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  
 
Zarządzenie Nr 25/10 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3942P Kokorzyn - Kościan we wsi Pelikan" - Numer Projektu UDA - RPWP.02.02.02 - 30 - 046/09-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II "Infrastruktura komunikacyjna" Działanie 2.2 'Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)" Schematu II "Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz obszarach wiejskich" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 
Zarządzenie Nr 26/10 Starosty Kościańskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.
 
Zarządzenie Nr 27/10 Starosty Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie kościańskim 
 
Zarządzenie Nr 28/10 Starosty Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2010 r.
 
Zarządzenie Nr 29/10 Starosty Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Staroście Kościańskim
 
Zarządzenie Nr 30/10 Starosty Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3906 P Czacz - Widziszewo; powiat kościański; Województwo Wielkopolskie od km 0 + 000,00 do km 5 + 093, 75 Numer Projektu UDA - RPWP.02.02.02 - 30 - 140/08 - 00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu "Infrastruktura Komunikacyjna", Działanie 2.2. na lata 2007 - 2013.  
 
Zarządzenie Nr 31/10 Starosty Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 32/10  Starosty Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia
 
Zarządzenie Nr 33/10 Starosty Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na założenie ewidencji budynków dla gminy Krzywiń, która posiada opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie działek ewidencyjnych, klasoużytków i budynków
 
Zarządzenie Nr 34/10 Starosty Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
 
Zarządzenie Nr 35/10 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 36/10 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą nowozatrudnionych pracowników na stanowiskach urzędniczych  
 
Zarządzenie Nr 37/10 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie  Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu „Drzewa o historii, Ptaki o współczesności – ekologiczna kampania inform. i stworzenie ścieżki edukacyjnej: Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego” UDA-RPWP.03.03.04-30-002/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Działania 3.3 ‘Wsparcie ochrony przyrody” Schematu IV” Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe na poziomie ponadpodstawowym” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 
Zarządzenie Nr 38/10 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu „Z matematyką na Ty” – POKL.09.05.00-30-264/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
 
Zarządzenie Nr 39/10 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do projektu „Rowerem w głąb dziejów Południowej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej” UDA-RPWP.06.01-30-091/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 
Zarządzenie Nr 40/10 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu „Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy – POKL.06.01.02-30-015/09-00” 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2010-02-02 13:19:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2010-09-28 11:49:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2010-09-28 11:49:02)