logo
ucho   logo bip
2011 rok
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO2011 ROK
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
2011 ROK
 
 
Zarządzenie Nr 1/11 Starosty Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej  
 
Zarządzenie Nr 2/11 Starosty Kościańskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 3/11 Starosty Kościańskiego z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kościanie i powołania nowych członków
 
Zarządzenie Nr 4/11 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie kościańskim  
 
Zarządzenie Nr 5/11 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia
 
Zarządzenie Nr 6/11 Starosty Kościańskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia komisji bezpieczeństwa i porządku
 
Zarządzenie Nr 7/11 Starosty Kościańskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą nowozatrudnionego pracownika na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 8/11 Starosty Kościańskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia
 
Zarządzenie Nr 9/11 Starosty Kościańskiego z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie  III przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Śmiglu
 
Zarządzenie Nr 10/11 Starosty Kościańskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2011 r.  
 
Zarządzenie Nr 11/11 Starosty Kościańskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 12/11 Starosty Kościańskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 13/11 Starosty Kościańskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 14/11 Starosty Kościańskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 15/11 Starosty Kościańskiego z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Starostwa Powiatowego w Kościanie, które nie są otwierane w Kancelarii Starostwa
 
Zarządzenie Nr 16/11 Starosty Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zatrudnionego pracownika na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 17/11 Starosty Kościańskiego z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zatrudnionego pracownika na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 18/11 Starosty Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2011 r.
 
Zarządzenie Nr 19/11 Starosty Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany stosowania Procedury Windykacji Należności  
 
Zarządzenie Nr 20/11 Starosty Kościańskiego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zmiany Polityki bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 21/11 Starosty Kościańskiego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Budowa parkingu na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 - etap II 
 
Zarządzenie Nr 22/11 Starosty Kościańskiego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2011 r.
 
Zarządzenie Nr 23/11 Starosty Kościańskiego z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 24/11 Starosty Kościańskiego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmiany stosowania Procedury Windykacji Należności
 
Zarządzenie Nr 25/11 Starosty Kościańskiego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie Procedury Rozliczania Dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego  
 
Zarządzenie Nr 26/11 Starosty Kościańskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego 
 
Zarządzenie Nr 27/11 Starosty Kościańskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa mebli na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 28/11 Starosty Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania przy Staroście Kościańskim Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
Zarządzenie Nr 29/11 Starosty Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań związanych z przejmowaniem na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi oraz instrukcji postępowania dotyczącej przepadku pojazdu na rzecz powiatu
 
Zarządzenie Nr 30/11 Starosty Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą zatrudnionego pracownika na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 31/11 Starosty Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych
 
Zarządzenie Nr 32/11 Starosty Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze radców prawnych w Biurze Obsługi Prawnej 
 
Zarządzenie Nr 33/11 Starosty Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania nagród Starosty Kościańskiego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego
 
Zarządzenie Nr 34/11 Starosty Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2011 r.
 
Zarządzenie Nr 35/11 Starosty Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu materiałów niejawnych
 
Zarządzenie Nr 36/11 Starosty Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 6/2000 Starosty Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2000 r.
 
Zarządzenie Nr 37/11 Starosty Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
A. Remont istniejących pomieszczeń archiwum geodezyjnego w piwnicy budynku Starostwa przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie
B. Wymiana podłogi oraz malowanie w pomieszczeniach nr 208, 209 w budynku Starostwa przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 38/11 Starosty Kościańskiego z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów i ksero na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 39/11 Starosty Kościańskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Kościańskiego w sprawie wyznaczenia parkingów strzeżonych przeznaczonych do umieszczania pojazdów usuwanych z drogi oraz wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi  
 
Zarządzenie Nr 40/11 Starosty Kościańskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 41/11 Starosty Kościańskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 42/11 Starosty Kościańskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 43/11 Starosty Kościańskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 44/11 Starosty Kościańskiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu komputerowego, serwerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 45/11 Starosty Kościańskiego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: projekt rozmieszczenia, dostawę i montaż metalowych regałów przesuwnych z napędem korbowym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 46/11 Starosty Kościańskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia   
 
Zarządzenie Nr 47/11 Starosty Kościańskiego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 48/11 Starosty Kościańskiego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 49/11 Starosty Kościańskiego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej
 
Zarządzenie Nr 50/11 Starosty Kościańskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 51/11 Starosty Kościańskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej  
  
Zarządzenie Nr 52/11 Starosty Kościańskiego z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Szczepankowie
 
Zarządzenie Nr 53/11 Starosty Kościańskiego z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 54/11 Starosty Kościańskiego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 55/11 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 56/11 Starosty Kościańskiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych  
 
Zarządzenie Nr 57/11 Starosty Kościańskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Usługi kompleksowego sporzątania pomieszczeń biurowych, sanitariatów, hollu, ciągów, salki i achiwum Wydziału Komunikacji i Dróg w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38, archiwum zakładowego oraz terenu przyległego w okresie od 02.01.2012 roku do 31.12.2012 roku 
 
Zarządzenie Nr 58/11 Starosty Kościańskiego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń faksujących na potrzeby Starostwa Powiatowego na rok 2012.  
 
Zarządzenie Nr 59/11 Starosty Kościańskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
 
Zarządzenie Nr 60/11 Starosty Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2011 r.
 
Zarządzenie Nr 61/11 Starosty Kościańskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starotwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 62/11 Starosty Kościańskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 63/11 Starosty Kościańskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2011 r.
 
Zarządzenie Nr 64/11 Starosty Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego na rok 2012
 
Zarządzenie Nr 65/11 Starosty Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru listy społecznych opiekunów zabytków oraz wzoru legitymacji i wzoru zaświadczenia, wydawanych społecznym opiekunom zabytków
 
Zarządzenie Nr 66/11 Starosty Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego - Funduszu Pracy na 2011 r.
 
Zarządzenie Nr 67/11 Starosty Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Śmigla miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów samochodowych
 
Zarządzenie Nr 68/11 Starosty Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych
 
Zarządzenie Nr 69/11 Starosty Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Im wcześniej, tym skuteczniej - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie" - POKL.09.01.02-30-064/11-00" 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2011-03-02 12:50:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2012-02-01 14:22:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2012-02-01 14:22:25)