logo
ucho   logo bip
2014 rok
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2014 ROK
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
2014 ROK

 
Zarządzenie Nr 1/14 Starosty Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej  
 
Zarządzenie Nr 2/14 Starosty Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
  
Zarządzenie Nr 3/14 Starosty Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Procedury rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 4/14 Starosty Kościańskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.   
 
Zarządzenie Nr 5/14 Starosty Kościańskiego z dnia 4 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 6/14 Starosty Kościańskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 746/2 w Krzywiniu
 
Zarządzenie Nr 7/14 Starosty Kościańskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Kokorzynie gm. Kościan przy ul. Kościańskiej nr 30 przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
 
Zarządzenie Nr 8/14 Starosty Kościańskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
 
Zarządzenie Nr 9/14 Starosty Kościańskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową
 
Zarządzenie Nr 10/14 Starosty Kościańskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku
 
Zarządzenie Nr 11/14 Starosty Kościańskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 12/14 Starosty Kościańskiego z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę budynku gospodarczego i komina położonych w Jerce przy ul. Szkolnej 10
 
Zarządzenie Nr 13/14 Starosty Kościańskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 14/14 Starosty Kościańskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji zniszczonych lub nieaktualnych druków komunikacyjnych
 
Zarządzenie Nr 15/14 Starosty Kościańskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.  
 
Zarządzenie Nr 16/14 Starosty Kościańskiego z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 17/14 Starosty Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
 
Zarządzenie Nr 18/14 Starosty Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 19/14 Starosty Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.  
 
Zarządzenie Nr 20/14 Starosty Kościańskiego z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki położonej w Krzywiniu
 
Zarządzenie Nr 21/14 Starosty Kościańskiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 22/14 Starosty Kościańskiego z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjno - Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 23/14 Starosty Kościańskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 24/14 Starosty Kościańskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 25/14 Starosty Kościańskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany pogotowia kasowego
 
Zarządzenie Nr 26/14 Starosty Kościańskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. na okres do 3 lat
 
Zarządzenie Nr 27/14 Starosty Kościańskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 28/14 Starosty Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego przez pracownika Starostwa Powiatowego w Kościanie do odbycia podróży służbowej
 
Zarządzenie Nr 29/14 Starosty Kościańskiego z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 30/14 Starosty Kościańskiego z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 31/14 Starosty Kościańskiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 32/14 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 33/14 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 34/14 Starosty Kościańskiego z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia bazy ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali oraz okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych
 
Zarządzenie Nr 35/14 Starosty Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 36/14 Starosty Kościańskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Śmiglu przeznaczonej do sprzedaży
 
Zarządzenie Nr 37/14 Starosty Kościańskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działki nr 4423 położonej w Kościanie przeznaczonej do sprzedaży
 
Zarządzenie Nr 38/14 Starosty Kościańskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż działki nr 746/2 w Krzywiniu
 
Zarządzenie Nr 39/14 Starosty Kościańskiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 40/14 Starosty Kościańskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 41/14 Starosty Kościańskiego z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 42/14 Starosty Kościańskiego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty do spraw postepowań i decyzji administracyjnych w Biurze Obsługi Prawnej Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 43/14 Starosty Kościańskiego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 44/14 Starosty Kościańskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 45/14 Starosty Kościańskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
 
Zarządzenie Nr 46/14 Starosty Kościańskiego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 47/14 Starosty Kościańskiego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki nr 4423 położonej w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 48/14 Starosty Kościańskiego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działek w Śmiglu
 
Zarządzenie Nr 49/14 Starosty Kościańskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 50/14 Starosty Kościańskiego z dnia 24 października 2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 51/14 Starosty Kościańskiego z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 52/14 Starosty Kościańskiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 53/14 Starosty Kościańskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 54/14 Starosty Kościańskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 55/14 Starosty Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 56/14 Starosty Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 57/14 Starosty Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 58/14 Starosty Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 59/14 Starosty Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 60/14 Starosty Kościańskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2014-02-26 13:29:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2014-12-30 09:33:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2014-12-30 09:33:22)