logo
ucho   logo bip
2015 rok
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2015 ROK
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO
2015 ROK

 
Zarządzenie Nr 1/15 Starosty Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 2/15 Starosty Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku
 
Zarządzenie Nr 3/15 Starosty Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 4/15 Starosty Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 5/15 Starosty Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie II przetargu na sprzedaż działki nr 4423 położonej w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 6/15 Starosty Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu
 
Zarządzenie Nr 7/15 Starosty Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 8/15 Starosty Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 9/15 Starosty Kościańskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 10/15 Starosty Kościańskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek położonych w Starym Luboszu przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
 
Zarządzenie Nr 11/15 Starosty Kościańskiego z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.  
 
Zarządzenie Nr 12/15 Starosty Kościańskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 13/15 Starosty Kościańskiego z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Kościańskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
  
Zarządzenie Nr 14/15 Starosty Kościańskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 15/15 Starosty Kościańskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie organizacji dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 16/15 Starosty Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 17/15 Starosty Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 18/15 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia położonej w Kościanie - działki nr 3943/3
 
Zarządzenie Nr 19/15 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kościanie - działki nr 4423
 
Zarządzenie Nr 20/15 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż działek Skarbu Państwa położonych w Śmiglu
 
Zarządzenie Nr 21/15 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia położonej w Krzywiniu  
 
Zarządzenie Nr 22/15 Starosty Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 23/15 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 24/15 Starosty Kościańskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 25/15 Starosty Kościańskiego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kościanie elektronicznego obiegu dokumentów
 
Zarządzenie Nr 26/15 Starosty Kościańskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia bazy ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali oraz okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych
 
Zarządzenie Nr 27/15 Starosty Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 28/15 Starosty Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 29/15 Starosty Kościańskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 30/15 Starosty Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 31/15 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Wonieściu - działki nr 221/1 przeznaczonej do sprzedaży
 
Zarządzenie Nr 32/15 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 33/15 Starosty Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki nr 746/2 w Krzywiniu
 
Zarządzenie Nr 34/15 Starosty Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki nr 3943/3 położonej w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 35/15 Starosty Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
 
Zarządzenie Nr 36/15 Starosty Kościańskiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 37/15 Starosty Kościańskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 38/15 Starosty Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 39/15 Starosty Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania przy Staroście Kościańskim Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
Zarządzenie Nr 40/15  Starosty Kościańskiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 41/15 Starosty Kościańskiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r. 
 
Zarządzenie Nr 42/15 Starosty Kościańskiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 43/15 Starosty Kościańskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 44/15 Starosty Kościańskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zmiany Procedury Windykacji Należności 
 
Zarządzenie Nr 45/15 Starosty Kościańskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.   
 
Zarządzenie Nr 46/15 Starosty Kościańskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg na lata 2016-2018 r.   
 
Zarządzenie Nr 47/15 Starosty Kościańskiego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 48/15 Starosty Kościańskiego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r. 
 
Zarządzenie Nr 49/15 Starosty Kościańskiego z dnia 9 października 2015 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 50/15 Starosty Kościańskiego z dnia 13 października 2015 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 51/15 Starosty Kościańskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 52/15 Starosty Kościańskiego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 53/15 Starosty Kościańskiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r. 
 
Zarządzenie Nr 54/15 Starosty Kościańskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż działki nr 746/2 w Krzywiniu
 
Zarządzenie Nr 55/15 Starosty Kościańskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wonieściu 
 
Zarządzenie Nr 56/15 Starosty Kościańskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż działek Skarbu Państwa położonych w Śmiglu
 
Zarządzenie Nr 57/15 Starosty Kościańskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.   
 
Zarządzenie Nr 58/15 Starosty Kościańskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie powiatu kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 59/15 Starosty Kościańskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 60/15 Starosty Kościańskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 61/15 Starosty Kościańskiego w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Rady Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 62/15 Starosty Kościańskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 63/15 Starosty Kościańskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r. 
 
Zarządzenie Nr 64/15 Starosty Kościańskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 65/15 Starosty Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 66/15 Starosty Kościańskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 67/15 Starosty Kościańskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 68/15 Starosty Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Czempiniu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
 
Zarządzenie Nr 69/15 Starosty Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.   
 
Zarządzenie Nr 70/15 Starosty Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r.   
 
Zarządzenie Nr 71/15 Starosty Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r. 
 
Zarządzenie Nr 72/15 Starosty Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2015 r. 
 
Zarządzenie Nr 73/15 Starosty Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 74/15 Starosty Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 75/15 Starosty Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2015-01-20 08:26:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-10-22 08:51:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2015-12-31 11:12:07)