logo
ucho   logo bip
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2016-2017
 
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2018 ROK 
Zarządzenie Nr 1/18 Starosty Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r.
 
Zarządzenie Nr 2/18 Starosty Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r.
 
Zarządzenie Nr 3/18 Starosty Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Karminie - Chełkowie przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Śmigiel 
 
Zarządzenie Nr 4/18 Starosty Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 5/18 Starosty Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia XIII przetargu na sprzedaż działek Skarbu Państwa położonych w Śmiglu przy ul. Bocznej i Klonowej  
 
Zarządzenie Nr 6/18 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 7/18 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie  

Zarządzenie Nr 8/18 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 9/18 Starosty Kościańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbywanie i wydzierżawianie nieruchomości Skarbu Państwa 

Zarządzenie Nr 10/18 Starosty Kościańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Karśnicach

Zarządzenie Nr 11/18 Starosty Kościańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przetargu na sprzedaż działki nr 221/1 w Wonieściu 

Zarządzenie Nr 12/18 Starosty Kościańskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przetargu na sprzedaż działki rolnej położonej w Starym Tarnowie 

Zarządzenie Nr 13/18 Starosty Kościańskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 14/18 Starosty Kościańskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na dostosowaniu ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów oraz weryfikacji i aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali  

Zarządzenie Nr 15/18 Starosty Kościańskiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Czempiniu przeznaczonych do użyczenia 

Zarządzenie Nr 16/18 Starosty Kościańskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 17/18 Starosty Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie  

Zarządzenie Nr 18/18 Starosty Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej, absolwentów klubów integracji społecznej oraz opiekunów osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy 

Zarządzenie Nr 19/18 Starosty Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski osób bezrobotnych, absolwentów centrum intrgracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Zarządzenie Nr 20/18 Starosty Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Gedezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 21/18 Starosty Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 

Zarządzenie Nr 22/18 Starosty Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 

Zarządzenie Nr 23/18 Starosty Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 

Zarządzenie Nr 24/18 Starosty Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Czempiniu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Czempiń 

Zarządzenie Nr 25/18 Starosty Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

Zarządzenie Nr 26/18 Starosty Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

Zarządzenie Nr 27/18 Starosty Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 28/18 Starosty Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 29/18 Starosty Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r.  
 
Zarządzenie Nr 30/18 Starosty Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 31/18 Starosty Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 32/18 Starosty Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i remont pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy al. Tadeusza Kościuszki 22 oraz hollu w budynku przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 33/18 Starosty Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych 
 
Zarządzenie  Nr 34/18 Starosty Kościańskiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r.
 
Zarządzenie Nr 35/18 Starosty Kościańskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat
 
Zarządzenie Nr 36/18 Starosty Kościańskiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 
 
Zarządzenie Nr 37/18 Starosty Kościańskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 38/18 Starosty Kościańskiego z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 39/18 Starosty Kościańskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Jarogniewicach 
 
Zarządzenie Nr 40/18 Starosty Kościańskiego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie Polityki ochrony danych Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 41/18 Starosty Kościańskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 42/18 Starosty Kościańskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 
 
Zarządzenie Nr 43/18 Starosty Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 44/18 Starosty Kościańskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do przekazania na rzecz Powiatu Kościańskiego 
 
Zarządzenie Nr 45/18 Starosty Kościańskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 46/18 Starosty Kościańskiego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 47/18 Starosty Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 48/18 Starosty Kościańskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego 
 
Zarządzenie Nr 49/18 Starosty Kościańskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ograniczonego na sprzedaż gruntów rolnych w Wonieściu 
 
Zarządzenie Nr 50/18 Starosty Kościańskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż gruntów rolnych w Starym Tarnowie  
 
Zarządzenie Nr 51/18 Starosty Kościańskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż gruntu rolnego w Karśnicach 
 
Zarządzenie Nr 52/18 Starosty Kościańskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 53/18 Starosty Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 
 
Zarządzenie Nr 54/18 Starosty Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy 
 
Zarządzenie Nr 55/18 Starosty Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 56/18 Starosty Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 
 
Zarządzenie Nr 57/18 Starosty Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej, absolwentów klubów integracji społecznej oraz opiekunów osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy 
 
Zarządzenie Nr 58/18 Starosty Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 
 
Zarządzenie Nr 59/18 Starosty Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 
 
Zarządzenie Nr 60/18 Starosty Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 
 
Zarządzenie Nr 61/18 Starosty Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 
 
Zarządzenie Nr 62/18 Starosty Kościańskiego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń biurowych i piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 22 
 
Zarządzenie Nr 63/18 Starosty Kościańskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 64/18 Starosty Kościańskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 
Zarządzenie Nr 65/18 Starosty Kościańskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 66/18 Starosty Kościańskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 
 
Zarządzenie Nr 67/18 Starosty Kościańskiego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Rozwój europejski ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna 2018-1-PL01-KA101-047829
 
Zarządzenie Nr 68/18 Starosty Kościańskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty  
 
Zarządzenie Nr 69/18 Starosty Kościańskiego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 
 
Zarządzenie Nr 70/18 Starosty Kościańskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 71/18 Starosty Kościańskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Krzywiniu przeznaczonej do wydziarżawienia na okres 3 lat 
 
Zarządzenie Nr 72/18 Starosty Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania zespołu informatycznego gwarantującego obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 73/18 Starosty Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r.  
 
Zarządzenie Nr 74/18 Starosty Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 75/18 Starosty Kościańskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 76/18 Starosty Kościańskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Nowym Białczu gminie Śmigiel przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat 
 
Zarządzenie Nr 77/18 Starosty Kościańskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie III przetargu na sprzedaż gruntów w Karśnicach 
 
Zarządzenie Nr 78/18 Starosty Kościańskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej w Wonieściu 
 
Zarządzenie Nr 79/18 Starosty Kościańskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przetargu na wydzierżawienie gruntu na okres 3 lat 
 
Zarządzenie Nr 80/18 Starosty Kościańskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 
 
Zarządzenie Nr 81/18 Starosty Kościańskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Numer umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048771"
 
Zarządzenie Nr 82/18 Starosty Kościańskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r.
 
Zarządzenie Nr 83/18 Starosty Kościańskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Krzywiniu przeznaczonej do sprzedaży
 
Zarządzenie Nr 84/18 Starosty Kościańskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej 
 
Zarządzenie Nr 85/18 Starosty Kościańskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej 
 
Zarządzenie Nr 86/18 Starosty Kościańskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej 
 
Zarządzenie Nr 87/18 Starosty Kościańskiego z dnia 11 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 88/18 Starosty Kościańskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r.      
 
Zarządzenie Nr 89/18 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 90/18 Starosty Kościańskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 91/18 Starosty Kościańskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 22
 
Zarządzenie Nr 92/18 Starosty Kościańskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg na lata 2018-2021 
 
Zarządzenie Nr 93/18 Starosty Kościańskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej  
 
Zarządzenie Nr 94/18 Starosty Kościańskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zespołu dokonującego oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 95/18 Starosty Kościańskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r.
 
Zarządzenie Nr 96/18 Starosty Kościańskiego z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ograniczonego na sprzedaż gruntu rolnego położonego w Wonieściu
 
Zarządzenie Nr 97/18 Starosty Kościańskiego z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 98/18 Starosty Kościańskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej, absolwentów klubów integracji społecznej oraz opiekunów osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy  

Zarządzenie Nr 99/18 Starosty Kościańskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie 

Zarządzenie Nr 100/18 Starosty Kościańskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie 

Zarządzenie Nr 101/18 Starosty Kościańskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 

Zarządzenie Nr 102/18 Starosty Kościańskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krzywiniu 

Zarządzenie Nr 103/18 Starosty Kościańskiego z dnia 27 listipada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty 

Zarządzenie Nr 104/18 Starosty Kościańskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 

Zarządzenie Nr 105/18 Starosty Kościańskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 

Zarządzenie Nr 106/18 Starosty Kościańskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Jerce przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Zarządzenie Nr 107/18 Starosty Kościańskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Jerce przeznaczonej do przekazania w formie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Krzywiń  

Zarządzenie Nr 108/18 Starosty Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Zarządzenie Nr 109/18 Starosty Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 

Zarządzenie Nr 110/18 Starosty Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościanie 

Zarządzenie Nr 111/18 Starosty Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 112/18 Starosty Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy 

Zarządzenie Nr 113/18 Starosty Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 114/18 Starosty Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r. 

Zarządzenie Nr 115/18 Starosty Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 116/18 Starosty Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza powiatu w Starostwie Powiatowym w Kościanie 

Zarządzenie Nr 117/18 Starosty Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego       

ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2017 ROK 
 
Zarządzenie Nr 1/17 Starosty Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.   
 
Zarządzenie Nr 2/17 Starosty Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
 
Zarządzenie Nr 3/17 Starosty Kościańskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.    
 
Zarządzenie Nr 4/17 Starosty Kościańskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 5/17 Starosty Kościańskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.  
 
Zarządzenie Nr 6/17 Starosty Kościańskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie Instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych 
 
Zarządzenie Nr 7/17 Starosty Kościańskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnej Skarbu Państwa na okres 3 lat położonej w Starym Tarnowie gmina Czempiń  
 
Zarządzenie Nr 8/17 Starosty Kościańskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia VIII przetargu na sprzedaż działek Skarbu Państwa położonych w Śmiglu
 
Zarządzenie Nr 9/17 Starosty Kościańskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
 
Zarządzenie Nr 10/17 Starosty Kościańskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 11/17 Starosty Kościańskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie odwołania przetargów  
 
Zarządzenie Nr 12/17 Starosty Kościańskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia VIII przetargu na sprzedaż działek Skarbu Państwa położonych w Śmiglu  
 
Zarządzenie Nr 13/17 Starosty Kościańskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym  
 

Zarządzenie Nr 14/17 Starosty Kościańskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.  

Zarządzenie Nr 15/17 Starosty Kościańskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Młodzi na rynku pracy Wielkopolski" nr POWR.01.02.01.-30-0166/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Zarządzenie Nr 16/17 Starosty Kościańskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 17/17 Starosty Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościanie 

Zarządzenie Nr 18/17 Starosty Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej   

Zarządzenie Nr 19/17 Starosty Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Młodzi na start" nr POWR.01.02.01.-30-0035/15-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Zarządzenie Nr 20/17 Starosty Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym  

Zarządzenie Nr 21/17 Starosty Kościańskiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r. 

Zarządzenie Nr 22/17 Starosty Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie i wydzierżawianie nieruchomości Skarbu Państwa  

Zarządzenie Nr 23/17 Starosty Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 

Zarządzenie Nr 24/17 Starosty Kościańskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Rogaczewie Małym gmina Krzywiń przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie Nr 25/17 Starosty Kościańskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia IX przetargu na sprzedaż działek Skarbu Państwa położonych w Śmiglu

Zarządzenie Nr 26/17 Starosty Kościańskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.  

Zarządzenie Nr 27/17 Starosty Kościańskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw obsługi kasy w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 28/17 Starosty Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na dostosowaniu ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów oraz weryfikacji i aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali 

Zarządzenie Nr 29/17 Starosty Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 - Nietążkowo" Nr RPWP.05.01.02-30-0010/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 5 "Transport" Działania 5.1 "Infrastruktura drogowa regionu" Poddziałania 5.1.2 "Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

Zarządzenie Nr 30/17 Starosty Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 "Kościan Południe") Kobylniki-Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P)" Nr RPWP.05.01.02-30-0006/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 5 "Transport" Działania 5.1 "Infrastruktura drogowa regionu" Poddziałania 5.1.2 "Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

Zarządzenie Nr 31/17 Starosty Kociańskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" Nr RPWP.02.01.02-30.-0019/16-00 

Zarządzenie Nr 32/17 Starosty Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 33/17 Starosty Kościańskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawno-administracyjnego do spraw komunalizacji mienia i odszkodowań w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie  

Zarządzenie Nr 34/17 Starosty Kościańskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety do spraw obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 35/17 Starosty Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw promocji i ochrony zdrowia w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 36/17 Starosty Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 37/17 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Rogaczewie Małym gminie Krzywiń  

Zarządzenie Nr 38/17 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia X przetargu na sprzedaż działek Skarbu Państwa położonych w Śmiglu przy ul. Bocznej i Klonowej

Zarządzenie Nr 39/17 Starosty Kościańskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw kadrowych w Biurze Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Kościanie    

Zarządzenie Nr 40/17 Starosty Kościańskiego z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawno-administracyjnego do spraw komunalizacji mienia i odszkodowań w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 41/17 Starosty Kościańskiego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw promocji i ochrony zdrowia w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 42/17 Starosty Kościańskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" w ramach programu Oś Priorytetowa 2. "Społeczeństwo Informacyjne" Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" 

Zarządzenie Nr 43/17 Starosty Kościańskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 44/17 Starosty Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych przez Powiat Kościański 

Zarządzenie Nr 45/17 Starosty Kościańskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Zarządzenie Nr 46/17 Starosty Kościańskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.   

Zarządzenie Nr 47/17 Starosty Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 48/17 Starosty Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie powiatu kościańskiego 

Zarządzenie Nr 49/17 Starosty Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kościanie 

Zarządzenie Nr 50/17 Starosty Kościańskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Borowie przeznaczonej do sprzedaży 

Zarządzenie Nr 51/17 Starosty Kościańskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia XI przetargu na sprzedaż działek w Śmiglu przy ul. Bocznej i Klonowej  

Zarządzenie Nr 52/17 Starosty Kościańskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r. 

Zarządzenie Nr 53/17 Starosty Kościańskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Wydziale Organizacyjno-Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 54/17 Starosty Kościańskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym  

Zarządzenie Nr 55/17 Starosty Kościańskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów

Zarządzenie Nr 56/17 Starosty Kościańskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r. 

Zarządzenie Nr 57/17 Starosty Kościańskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.  

Zarządzenie Nr 58/17 Starosty Kościańskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 59/17 Starosty Kościańskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Nr 60/17 Starosty Kościańskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 61/17 Starosty Kościańskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie   

Zarządzenie Nr 62/17 Starosty Kościańskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 63/17 Starosty Kościańskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia XII przetargu na sprzedaż działek Skarbu Państwa położonych w Śmiglu przy ul. Bocznej i Klonowej

Zarządzenie Nr 64/17 Starosty Kościańskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 

Zarządzenie Nr 65/17 Starosty Kościańskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.   

Zarządzenie Nr 66/17 Starosty Kościańskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej 

Zarządzenie Nr 67/17 Starosty Kościańskiegoz dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Kościańskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 68/17 Starosty Kościańskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego   

Zarządzenie Nr 69/17 Starosty Kościańskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

Zarządzenie Nr 70/17 Starosty Kościańskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kościanie przy ul. Okrężnej przeznaczonej do sprzedaży  

Zarządzenie Nr 71/17 Starosty Kościańskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie   

Zarządzenie Nr 72/17 Starosty Kościańskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Fundusuz Pracy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 73/17 Starosty Kościańskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie Nr 74/17 Starosty Kościańskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym  

Zarządzenie Nr 75/17 Starosty Kościańskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 

Zarządzenie Nr 76/17 Starosty Kościańskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy    

Zarządzenie Nr 77/17 Starosty Kościańskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Zarządzenie Nr 78/17 Starosty Kościańskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Zarządzenie Nr 79/17 Starosty Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie  

Zarządzenie Nr 80/17 Starosty Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 81/17 Starosty Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 82/17 Starosty Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 83/17 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży 

Zarządzenie Nr 84/17 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" Nr 44/2017/3300010217/610

Zarządzenie Nr 85/17 Starosty Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 86/17 Starosty Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 87/17 Starosty Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego do odbycia podróży służbowych

Zarządzenie Nr 88/17 Starosty Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 89/17 Starosty Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Zarządzenie Nr 90/17 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych 

Zarządzenie Nr 91/17 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie    

ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2016 ROK
 
Zarządzenie Nr 1/16 Starosty Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 
 
Zarządzenie Nr 2/16 Starosty Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 3/16 Starosty Kościańskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych 
 
Zarządzenie Nr 4/16 Starosty Kościańskiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 
 
Zarządzenie Nr 5/16 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek Skarbu Państwa położonych w Śmiglu 
 
Zarządzenie Nr 6/16 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż działki nr 746/2 w Krzywiniu 
 
Zarządzenie Nr 7/16 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Czempiniu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
 
Zarządzenie Nr 8/16 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż działki położonej w Wonieściu 
 
Zarządzenie Nr 9/16 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż działki nr 3943/3 położonej w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 10/16 Starosty Kościańskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 11/16 Starosty Kościańskiego z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 12/16 Starosty Kościańskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 

Zarządzenie Nr 13/16 Starosty Kościańskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 

Zarządzenie Nr 14/15 Starosty Kościańskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 15/16 Starosty Kościańskiego z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 16/16 Starosty Kościańskiego z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjno-Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 17/16 Starosty Kościańskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 

Zarządzenie Nr 18/16 Starosty Kościańskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie kościańskim 

Zarządzenie Nr 19/16 Starosty Kościańskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjno-Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 20/16 Starosty Kościańskiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 

Zarządzenie Nr 21/16 Starosty Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 

Zarządzenie Nr 22/16 Starosty Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 

Zarządzenie Nr 23/16 Starosty Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Czempiniu - działki nr 934/16 

Zarządzenie Nr 24/16 Starosty Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż działki Skarbu Państwa położonej w Kościanie 

Zarządzenie Nr 25/16 Starosty Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Karśnicach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

Zarządzenie Nr 26/16 Starosty Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu rolnego - dz. 214/3 w Starym Tarnowie na okres do 3 lat 

Zarządzenie Nr 27/16 Starosty Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż działki nr 746/2 w Krzywiniu 

Zarządzenie Nr 28/16 Starosty Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia VI przetargu na zbycie działek położonych w Śmiglu   

Zarządzenie Nr 29/16 Starosty Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości - kasjera w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 30/16 Starosty Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie Nr 31/16 Starosty Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 

Zarządzenie Nr 32/16 Starosty Kościańskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 

Zarządzenie Nr 33/16 Starosty Kościańskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 34/16 Starosty Kościańskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu materiałów niejawnych   

Zarządzenie Nr 35/16 Starosty Kościańskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r.   

Zarządzenie Nr 36/16 Starosty Kościańskiego z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 

Zarządzenie Nr 37/16 Starosty Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia bazy ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali oraz okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych    

Zarządzenie Nr 38/16 Starosty Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/16 Starosty Kościańskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej 

Zarządzenie Nr 40/16 Starosty Kościańskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu działek Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Donatowie 

Zarządzenie Nr 41/16 Starosty Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 

Zarządzenie Nr 42/16 Starosty Kościańskiego z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r.  

Zarządzenie Nr 43/16 Starosty Kościańskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnej Skarbu Państwa na okres 3 lat położonej w Starym Tarnowie gmina Czempiń

Zarządzenie Nr 44/16 Starosty Kościańskiego z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 

Zarządzenie Nr 45/16 Starosty Kościańskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego 

Zarządzenie Nr 46/16 Starosty Kościańskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie organizacji ćwiczenia obronnego  

Zarządzenie Nr 47/16 Starosty Kościańskiego z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 

Zarządzenie Nr 48/16 Starosty Kościańskiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku

Zarządzenie Nr 49/16 Starosty Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna 2016-1-PL01-KA102-024087

Zarządzenie Nr 50/16 Starosty Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r.   

Zarządzenie Nr 51/16 Starosty Kościańskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy  

Zarządzenie Nr 52/16 Starosty Kościańskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy 

Zarządzenie Nr 53/16 Starosty Kościańskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 

Zarządzenie Nr 54/16 Starosty Kościańskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023378

Zarządzenie Nr 55/16 Starosty Kościańskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Numer umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-023354" 

Zarządzenie Nr 56/16 Starosty Kościańskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie  

Zarządzenie Nr 57/16 Starosty Kościańskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 

Zarządzenie Nr 58/16 Starosty Kościańskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r.   

Zarządzenie Nr 59/16 Starosty Kościańskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat położonej w Czaczu 

Zarządzenie Nr 60/16 Starosty Kościańskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów i lokali użytkowych nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

Zarządzenie Nr 61/16 Starosty Kościańskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia VII przetargu na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ul. Bocznej i Klonowej  

Zarządzenie Nr 62/16 Starosty Kościańskiego z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r.  

Zarządzenie Nr 63/16 Starosty Kościańskiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnej Skarbu Państwa na okres 3 lat położonej w Starym Tarnowie gmina Śmigiel 

Zarządzenie Nr 64/16 Starosty Kościańskiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat 

Zarządzenie Nr 65/16 Starosty Kościańskiego z dnia 21 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 66/16 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy     

Zarządzenie Nr 67/16 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy   

Zarządzenie Nr 68/16 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego   

Zarządzenie Nr 69/16 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego   
 
Zarządzenie Nr 70/16 Starosty Kościańskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 71/16  Starosty Kościańskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 72/16 Starosty Kościańskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r.   
 
Zarządzenie Nr 73/16 Starosty Kościańskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową
 
Zarządzenie Nr 74/16 Starosty Kościańskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym   
 
Zarządzenie Nr 75/16 Starosty Kościańskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 76/16 Starosty Kościańskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r.  
 
Zarządzenie Nr 77/16 Starosty Kościańskiego z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań związanych z przejmowaniem na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi oraz procedury postępowania z pojazdami, które stały się własnością Powiatu Kościańskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku
 
Zarządzenie Nr 78/16 Starosty Kościańskiego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zespołu dokonującego oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej
 
Zarządzenie Nr 79/16 Starosty Kościańskiego z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 80/16 Starosty Kościańskiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Poladowie gmina Śmigiel 
 
Zarządzenie Nr 81/16 Starosty Kościańskiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 82/16 Starosty Kościańskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 
 
Zarządzenie Nr 83/16 Starosty Kościańskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 
 
Zarządzenie Nr 84/16 Starosty Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 85/16 Starosty Kościańskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 
 
Zarządzenie Nr 86/16 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 
 
Zarządzenie Nr 87/16 Starosty Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r.  

Zarządzenie Nr 88/16 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2016 r. 

Zarządzenie Nr 89/16 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "Tęcza" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Nr umowy RPWP.07.02.01-30-0009/15-00

Zarządzenie Nr 90/16 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Procedury rozliczania dotacji udzielanych w budżetu Powiatu Kościańskiego 

 

 

 
  

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2016-01-01 13:12:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2016-01-11 13:12:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paweł Pawlak (2020-09-01 12:34:08)