logo
ucho   logo bip
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2019 ROK 
 
Zarządzenie Nr 1/19 Starosty Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 2/19 Starosty Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r. 
 
Zarządzenie Nr 3/19 Starosty Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 
 
Zarządzenie Nr 4/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Głuchowie, gminie Czempiń przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat
 
Zarządzenie Nr 5/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Borowie, gminie Czempiń przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat 
 
Zarządzenie Nr 6/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Lubiniu gminie Krzywiń przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej  
 
Zarządzenie Nr 7/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kościanie przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz wieczystego użytkownika 
 
Zarządzenie Nr 8/19 Starosty Kościańskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan 
 
Zarządzenie Nr 9/19 Starosty Kościańskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 
 
Zarządzenie Nr 10/19 Starosty Kościańskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r.  
 
Zarządzenie Nr 11/19 Starosty Kościańskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Jerce gminie Krzywiń przy ul. Szkolnej 10 
 
Zarządzenie Nr 12/19 Starosty Kościańskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu na sprzedaż gruntu rolnego w Wonieściu 
 
Zarządzenie Nr 13/19 Starosty Kościańskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie  
 
Zarządzenie Nr 14/19 Starosty Kościańskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 15/19 Starosty Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r.
 
Zarządzenie Nr 16/19 Starosty Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 17/19 Starosty Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r.
 
Zarządzenie Nr 18/19 Starosty Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Jerce, w gminie Krzywiń przy ul. Szkolnej 10 
 
Zarządzenie Nr 19/19 Starosty Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r.
 
Zarządzenie Nr 20/19 Starosty Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty
 
Zarządzenie Nr 21/19 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 
Zarządzenie Nr 22/19 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Śmiglu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
 
Zarządzenie Nr 23/19 Starosty Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia VI przetargu na sprzedaż gruntu rolnego w Wonieściu
 
Zarządzenie Nr 24/19 Starosty Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Kościańskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
 
Zarządzenie Nr 25/19 Starosty Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 
Zarządzenie Nr 26/19 Starosty Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r.
 
Zarządzenie Nr 27/19 Starosty Kościańskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 28/19 Starosty Kościańskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawno-administracyjnego w Wydziale Organizacyjno-Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 29/19 Starosty Kościańskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Procedury Windykacji Należności
 
Zarządzenie Nr 30/19 Starosty Kościańskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r.
 
Zarządzenie Nr 31/19 Starosty Kościańskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Łagowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
 
Zarządzenie Nr 32/19 Starosty Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 33/19 Starosty Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
 
Zarządzenie Nr 34/19 Starosty Kościańskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 35/19 Starosty Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie Procedury obsługi osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 36/19 Starosty Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki ochrony danych Starrostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 37/19 Starosty Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r.
 
Zarządzenie Nr 38/19 Starosty Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie i wydzierżawianie nieruchomości Skarbu Państwa
 
Zarządzenie Nr 39/19 Starosty Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 40/19 Starosty Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej
 
Zarządzenie Nr 41/19 Starosty Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków o przyznanie osobie niepelnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej 
 
Zarządzenie Nr 42/19 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepelnosprawności w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 43/19 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 44/19 Starosty Kościańskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Oświaty i Spraw Spolecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 45/19 Starosty Kościańskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia sekretarz powiatu do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 
 
Zarządzenia Nr 46/19 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu. 
 
Zarządzenie Nr 47/19 Starosty Kościańskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r. 
 
Zarządzenie Nr 48/19 Starosty Kościańskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Czempiniu przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat
 
Zarządzenie Nr 49/19 Starostwa Kościańskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powolania Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w Kościanie 
 
ZarządzenieNr 50/19 Starostwa Kościańskiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r. 
 
Zarządzenie Nr 51/19 Starosty Kościańskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze mlodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg  
 
Zarządzenie Nr 52/19 Starosty Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu "SMART Szkolenia Motywacja Aktywność Rozwój i Trwałość" 
 
Zarządzenie Nr 53/19 Starosty Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową
 
Zarządzenie Nr 54/19 Starosty Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Donatowie, gm. Czempiń przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat
 
Zarządzenie Nr 55/19 Starosty Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracownikow odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników   
 
Zarządzenie Nr 56/19 Starosty Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji wg właściwości
 
Zarządzenie Nr 57/19 Starosty Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 58/19 Starosty Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania przy Staroście Kościańskim Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
 
Zarządzenie Nr 59/19 Starosty Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Czempiniu przeznaczonych do użyczenia na czas nieoznaczony
 
Zarządzenie Nr 60/19 Starosty Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Jerce, w gminie Krzywiń przy ul. Szkolnej 10
 
Zarządzenie Nr 61/19 Starosty Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 62/19 Starosty Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r. 
 
Zarządzenie Nr 63/19 Starosty Kościańskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 
 
Zarządzenie Nr 64/19 Starosty Kościańskiego z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łagowie, w gminie Krzywiń
 
Zarządzenie Nr 65/19 Starosty Kościańskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie powiatu kościańskiego
 
Zarządzenie Nr 66/19 Starosty Kościańskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Umowy Nr 10.45/19 z dnia 25.07.2019 r.o dofinansowanie zadanai pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3584 P na odcinku granica powiatu kościańskiego - Brońsko - Nowy Białcz - droga wojewódzka nr 312 (Czacz) realizowanego ze  srodków Funduszu Dróg Samorządowych". 
 
Zarządzenie Nr 67/19 Starosty Kościańskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Rąbiniu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
 
Zarządzenie Nr 68/19 Starosty Kościańskiego z dnia 17 września 2019 r.zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Kościańskiego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
 
Zarządzenie Nr 69/19 Starosty Kościańskiego z dnia 17 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 70/19 Starosty Kościańskiego z dnia 17 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Kościańskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
 
Zarządzenie Nr 71/19 Starosty Kościańskiego z dnia 17 września 2019 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 72/19 Starosty Kościańskiego z dnia 17 września 2019 r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Inwestycyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 73/19 Starosty Kościańskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 74/19 Starosty Kościańskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 75/19 Starosty Kościańskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 76/19 Starosty Kościańskiego z dnia 18 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 77/19 Starosty Kościańskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r. 
 
Zarządzenie Nr 78/19 Starosty Kościańskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie Nr 79/19 Starosty Kościańskiego z dnia 24 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania pracowników Starostwa powiatowego w Kościanie przy załatwieniu spraw z zakresu działalności lobbingowej
 
Zarządzenie Nr 80/19 Starosty Kościańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
ZarządzenieNr 81/19 Starosty Kościańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Umowy Nr 10.54/19 z dnia 27.08.2019 r. o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3917 P na odcinku Wyskoć Mała – Wyskoć – droga powiatowa nr 3899 P (Turew)” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
 
Zarządzenie Nr 82/19 Starosty Kościańskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 83/19 Starosty Kościańskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 
Zarządzenie Nr 84/19 Starosty Kościańskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 85/19 Starosty Kościańskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Kadr i Płac  Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 86/19 Starosty Kościańskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie trybu i zasad tworzenia aktów prawnych
 
Zarządzenie Nr 87/19 Starosty Kościańskiego z dnia 15 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 88/19 Starosty Kościańskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 89/19 Starosty Kościańskiego z dnia 17 października 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 31/2004 Starosty Kościańskiego z dnia 24.11.2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Staroście Kościańskim
 
Zarządzenie Nr90/19 Starosty Kościańskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wieszkowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
 
Zarządzenie Nr 91/19 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 92/19 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2019 r.. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa
 
Zarządzenie Nr 93/19 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r.
 
Zarządzenie Nr 94/19 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 95/19 Starosty Kościańskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji zaleceń pokontrolnych oraz postępowania z dokumentacją kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 96/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 97/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 98/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów
 
Zarządzenie Nr 99/19 Starosty Kościańskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 100/19 Starosty Kościańskiego z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki ochrony danych Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr101/19 Starosty Kościańskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie nr 102/19 Starosty Kościańskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r.
 
Zarządzenie nr 103/19 Starosty Kościańskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 
 
Zarządzenie nr 104/19 Starosty Kościańskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Umowy Nr 10.191/19 z dnia 31.10.2019 r. o dofinansowaniezadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3941 P Kościan – Kokorzyn w m. Szczodrowo” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowy
 
Zarządzenie nr 105/19 Starosty Kościańskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie nr 106/19 Starosty Kościańskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie nr 107/19 Starosty Kościańskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r. 
 
Zarządzenie nr 108/19 Starosty Kościańskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie nr 109/19 Starosty Kościańskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r.
 
Zarządzenie nr 110/19 Starosty Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2019 r.w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie nr 111/19 Starosty Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościanie 
 
Zarządzenie nr 112/19 Starosty Kościańskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2019 r. 
 
Zarządzenie nr 113/19 Starosty Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 
Zarządzenie nr 114/19 Starosty Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r. 
 
Zarządzenie nr 115/19 Starosty Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego
 
Zarządzenie nr 116/19 Starosty Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie