logo
ucho   logo bip

Zarządzenia 2020
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2020 ROK 
 
Zarządzenie Nr 1/20 Starosty Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 2/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2020 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 3/20 Starosty Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 4/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedury opiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Zarządzenie Nr 5/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedury uzgadniania i opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zarządzenie Nr 6/20 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 
 
Zarządzenie Nr 7/20 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 8/20 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie w 2020 roku
 
Zarządzenie Nr 9/20 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 10/20 Starosty Kościańskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 11/20 Starosty Kościańskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 12/20 Starosty Kościańskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 
Zarządzenie Nr 13/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 r.  w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jerce gm. Krzywiń przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
 
Zarządzenie Nr 14/20 Starosty Kościańskiego z dnia 10 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 15/20 Starosty Kościańskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie postępowania przy udostępnianiu dokumentacji akt sprawy na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt sprawy
 
Zarządzenie Nr 16/20 Starosty Kościańskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Rady Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 17/20 Starosty Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 18/20 Starosty Kościańskiego z dnia  3 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 19/20 Starosty Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 20/20 Starosty Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Poladowie gm. Śmigiel przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
 
Zarządzenie Nr 21/20 Starosty Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 22/20 Starosty Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 23/20 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 24/20 Starosty Kościańskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 25/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 

Zarządzenie Nr 26/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 27/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie Procedury rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego

Zarządzenie Nr 28/20 Starosty Kościańskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 29/20 Starosty Kościańskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Wieszkowie gmina Krzywiń

Zarządzenie Nr 30/20 Starosty Kościańskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 31/20 Starosty Kościańskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Umowy o powierzenie grantu nr 2524/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Zarządzenie Nr 32/20 Starosty Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 33/20 Starosty Kościańskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 34/20 Starosty Kościańskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej

 Zarządzenie Nr 35/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r. 

Zarządzenie Nr 36/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 37/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 38/20 Starosty Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Zarządzenie Nr 39/20 Starosty Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 40/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Poladowie gmina Śmigiel

Zarządzenie Nr 41/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Śmiglu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 42/20 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 43/20 Starosty Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie Nr 44/20 Starosty Kościańskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 45/20 Starosty Kościańskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Nowaczyk-Żak (2020-02-03 10:07:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Nowaczyk-Żak (2020-02-03 10:07:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2020-07-03 11:18:13)