logo
ucho   logo bip

Zarządzenia 2020
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2020 ROK 
 
Zarządzenie Nr 1/20 Starosty Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 2/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2020 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 3/20 Starosty Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 4/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedury opiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Zarządzenie Nr 5/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedury uzgadniania i opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zarządzenie Nr 6/20 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 
 
Zarządzenie Nr 7/20 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 8/20 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie w 2020 roku
 
Zarządzenie Nr 9/20 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 10/20 Starosty Kościańskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 11/20 Starosty Kościańskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 12/20 Starosty Kościańskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 
Zarządzenie Nr 13/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 r.  w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jerce gm. Krzywiń przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
 
Zarządzenie Nr 14/20 Starosty Kościańskiego z dnia 10 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 15/20 Starosty Kościańskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie postępowania przy udostępnianiu dokumentacji akt sprawy na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt sprawy
 
Zarządzenie Nr 16/20 Starosty Kościańskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Biura Rady Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 17/20 Starosty Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 18/20 Starosty Kościańskiego z dnia  3 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 19/20 Starosty Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 20/20 Starosty Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Poladowie gm. Śmigiel przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
 
Zarządzenie Nr 21/20 Starosty Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 22/20 Starosty Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie Nr 23/20 Starosty Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 24/20 Starosty Kościańskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 25/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 

Zarządzenie Nr 26/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 27/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie Procedury rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego

Zarządzenie Nr 28/20 Starosty Kościańskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 29/20 Starosty Kościańskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Wieszkowie gmina Krzywiń

Zarządzenie Nr 30/20 Starosty Kościańskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 31/20 Starosty Kościańskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Umowy o powierzenie grantu nr 2524/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Zarządzenie Nr 32/20 Starosty Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 33/20 Starosty Kościańskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 34/20 Starosty Kościańskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej

 Zarządzenie Nr 35/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r. 

Zarządzenie Nr 36/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 37/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 38/20 Starosty Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Zarządzenie Nr 39/20 Starosty Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 40/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Poladowie gmina Śmigiel

Zarządzenie Nr 41/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Śmiglu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 42/20 Starosty Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 43/20 Starosty Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie Nr 44/20 Starosty Kościańskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 45/20 Starosty Kościańskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 46/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych

Zarządzenie Nr 47/20 Starosty Kościańskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 48/20 Starosty Kościańskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Wieszkowie gmina Krzywiń

Zarządzenie Nr 49/20 Starosty Kościańskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 50/20 Starosty Kościańskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Umowy Nr 5.13/20 z dnia 21.07.2020 r. o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 3917 P na odcinku Racot - Darnowo – Wyskoć - Wyskoć Mała” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zarządzenie Nr 51/20 Starosty Kościańskiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 52/20 Starosty Kościańskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu 

Zarządzenie Nr 53/20 Starosty Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Dworze, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 54/20 Starosty Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 55/20 Starosty Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 56/20 Starosty Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 57/20 Starosty Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.  w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kościanie 

Zarządzenie Nr 58/20 Starosty Kościańskiego z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie Nr 59/20 Starosty Kościańskiego z dnia 7 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie Nr 60/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie Nr 61/20 Starosty Kościańskiego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 62/20 Starosty Kościańskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont u aranżacja wnętrza Sali konferencyjnej w budynku Starrostwa i Urzędu Miejskiego w Kościanie, przy Al. Kościuszki 22.

Zarządzenie Nr 63/20 Starosty Kościańskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Umowy Nr 149/2020 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, Dział. 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w Środowisku lokalnym POWER 2014-2020

Zarządzenie Nr 64/20 Starosty Kościańskiego z dnia 21 września 2020 rw sprawie udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Starostę Kościańskiego

Zarządzenie Nr 65/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 66/20 Starosty Kościańskiego z dnia 29 września 2020 r.w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

Zarządzenie Nr 67/20 Starosty Kościańskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Zarządzenie Nr 68/20 Starosty Kościańskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 69/20 Starosty Kościańskiego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kościanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

Zarządzenie Nr 70/20 Starosty Kościańskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii materiałów niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Zarządzenie Nr 71/20 Starosty Kościańskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Zarządzenie nr 72/20 Starosty Kościańskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami i zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu w Starostwie Powiatowym w Kościanie 

Zarządzenie nr 73/20 Starosty Kościańskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kościanie, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 74/20 Starosty Kościańskiego z dnia 16 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kościanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

Zarządzenie nr 75/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 października 2020 r.w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie nr 76/20 Starosty Kościańskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia procedury przeglądu dokumentacji w związku z gospodarowaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 77/20 Starosty Kościańskiegoz dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie Zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu „Więcej Europy więcej jakości” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1 Mobilność Edukacyjna numer umowy 2020-1-PL01-KA102-079626

Zarządzenie nr 78/20 Starosty Kościańskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych i zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Kościanie do przeprowadzania szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 79/20 Starosty Kościańskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie nr 80/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie nr 81/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 82/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Zarządzenie nr 83/20 Starosty Kościańskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Umowy o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Nr COVID.19.37.2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 października 2020 r. 

Zarządzenie nr 84/20 Starosty Kościańskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Krzywiniu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie nr 85/20 Starosty Kościańskiego z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Czempiniu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 86/20 Starosty Kościańskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 87/20 Starosty Kościańskiego z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia sekretarza powiatu do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy

Zarządzenie nr 88/20 Starosty Kościańskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie nr 89/20 Starosty Kościańskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 90/20 Starosty Kościańskiego z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kościanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

Zarządzenie nr 91/20 Starosty Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie 

Zarządzenie nr 92/20 Starosty Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 93/20 Starosty Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie nr 94/20 Starosty Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 90/20 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kościanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

Zarządzenie nr 95/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Zarządzenie nr 96/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 97/20 Starosty Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie nr 98/20 Starosty Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Wieszkowie gmina Krzywiń

Zarządzenie nr 98/20 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania na wniosek Burmistrza Miasta Kościana projektu uchwały w sprawie ustalenia w Kościanie Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

Zarządzenie nr 99/20 Starosty Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kościanie do udziału w wyborze instytucji finansowej zarządzającej pracowniczym planami kapitałowymi

Zarządzenie nr 100/20 Starosty Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Kościanie

Zarządzenie nr 101/20 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 102/20 Starosty Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Zarządzenie nr 103/20 Starosty Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

Zarządzenie nr 104/20 Starosty Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2020 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Nowaczyk-Żak (2020-02-03 10:07:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Nowaczyk-Żak (2020-02-03 10:07:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2021-08-26 11:18:45)