logo
ucho   logo bip

Zarządzenia 2020
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2020 ROK 
 
Zarządzenie Nr 1/20 Starosty Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 2/20 Starosty Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2020 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 3/20 Starosty Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
Zarządzenie Nr 4/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedury opiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Zarządzenie Nr 5/20 Starosty Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procedury uzgadniania i opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zarządzenie Nr 6/20 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym 
 
Zarządzenie Nr 7/20 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 8/20 Starosty Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie w 2020 roku
 
Zarządzenie Nr 9/20 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie Nr 10/20 Starosty Kościańskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kościanie 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Nowaczyk-Żak (2020-02-03 10:07:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Nowaczyk-Żak (2020-02-03 10:07:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2020-02-12 10:53:28)