logo
ucho   logo bip
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO 2021 ROK 
 
Zarządzenie Nr 01/21 Starosty Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 r.
 
Zarządzenie Nr 02/21 Starosty Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 r.1
 
Zarządzenie Nr 3/21 Starosty Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wonieściu gm. Śmigiel przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
 
Zarządzenie Nr 4/21 Starosty Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 r.
 
Zarządzenie nr 5/21 Starosty Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w Piotrkowicach gmina Czempiń 
 
Zarządzenie nr 6/21 Starosty Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Piechaninie gmina Czempiń
 
Zarządzenie nr 7/21 Starosty Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Krzywiniu
 
Zarządzenie nr 8/21 Starosty Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie powiatu kościańskiego w związku ze śmiercią Starosty Kościańskiego V kadencji, Radnego rady Powiatu Kościańskiego I, II, III, IV, V i VI kadencji, Członka Zarządu Powiatu Kościańskiego VI kadencji Bernarda Turskiego 
 
Zarządzenie nr 9/21 Starosty Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów 
 
Zarządzenie nr 10/21 Starosty Kościańskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych 
 
Zarządzenie nr 11/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie w 2021 r. 
 
Zarządzenie nr 12/21 Starosty Kościańskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie nr 13/21 Starosty Kościanskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wieszkowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
 
Zarządzenie nr 14/21 Starosty Kościańskiego z dnia 8 marca 2021 r.  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie nr 15/21 Starosty Kościańskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 r. 
 
Zarządzenie nr 16/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej, absolwentów klubów integracji społecznej oraz opiekunów osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy
 
Zarządzenie nr 17/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy
 
Zarządzenie nr 18/21 Starosty Kościańskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 
Zarządzenie nr 19/21 Starosty Kościańskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 r. 
 
Zarządzenie nr 20/21 Starosty Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Kościanie  
 
Zarządzenie nr 21/21 Starosty Kościańskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19
 
Zarządzenie nr 22/21 Starosty Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
 
Zarządzenie nr 23/21 Starosty Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Czempiniu
 
Zarządzenie nr 24/21 Starosty Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie nr 25/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 r.
 
Zarządzenie nr 26/21 Starosty Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Wieszkowie gmina Krzywiń
 
Zarządzenie nr 27/21 Starosty Kościańskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
Zarządzenie nr 28/21 Starosty Kościańskiego z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie nr 29/21 Starosty Kościańskiego z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 
Zarządzenie nr 30/21 Starosty Kościańskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania na wniosek Burmistrza Miasta Kościana projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia w Kościanie Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
 
Zarządzenie nr 31/21 Starosty Kościańskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 r.
 
Zarządzenie nr 32/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie nr 33/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
 
Zarządzenie nr 34/21 Starosty Kościańskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej
 
Zarządzenie nr 35/21 Starosty Kościańskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie
 
Zarządzenie nr 36/21 Starosty Kościańskiego z dnia 27 maja 2021 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
Zarządzenie nr 37/21 Starosty Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 
Zarządzenie nr 38/21 Starosty Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Projektu „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański” RPWP.08.03.01-30-0020/20-00, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 
Zarządzenie nr 39/21 Starosty Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Wieszkowie
 
Zarządzenie nr 40/21 Starosty Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 21/21 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19
 
Zarządzenie nr 41/21 Starosty Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 r.
 
Zarządzenie nr 42/21 Starosty Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany procedur rozpatrywania wniosków osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej, absolwentów klubów integracji społecznej oraz  opiekunów osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy
 

Zarządzenie nr 43/21 Starosty Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany procedur rozpatrywania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

Zarządzenie nr 44/21 Starosty Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie Polityki ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 45/21 Starosty Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 46/21 Starosty Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie nr 47/21 Starosty Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie nr 48/21 Starosty Kościańskiego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowanej dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie nr 49/21 Starosty Kościańskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za 2020 rok

Zarządzenie nr 50/21 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki ochrony danych Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 51/21 Starosty Kościańskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kościanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

Zarządzenie nr 52/21 Starosty Kościańskiego z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 53/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 83/20 Starosty Kościańskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie achunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Umowy o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Nr COVID.19.37.2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 października 2020 r.

Zarządzenie nr 54/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej do Porozumienia dotyczącego realizacji projektu pn.: „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi” 

Zarządzenie nr 55/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 56/21 Starosty Kościańskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze obsługi sekretariatu starosty w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 57/21 Starosty Kościańskiego z dnia 20 lipca 2021 r.w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań związanych z przejmowaniem na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi oraz procedury postępowania z pojazdami, które stały się własnością Powiatu Kościańskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku 

Zarządzenie nr 58/21 Starosty Kościańskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 59/21 Starosty Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 r.

Zarządzenie nr 60/21 Starosty Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze obsługi sekretariatu starosty w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 61/21 Starosty Kościańskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie 

Zarządzenie nr 62/21 Starosty Kościańskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 63/21 Starosty Kościańskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kościanie

Zarządzenie nr 64/21 Starosty Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie Instrukcji kontroli finansowej, zasad rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych 

Zarządzenie nr 65/21 Starosty Kościańskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 31/2004 Starosty Kościańskiego z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej działającej przy Staroście Kościańskim

Zarządzenie nr 66/21 Starosty Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

Zarządzenie nr 67/21 Starosty Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wieszkowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie nr 68/21 Starosty Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 r.

Zarządzenie nr 69/21 Starosty Kościańskiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie określenia zasad procedowania w przypadku powstania przesłanek do nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zarządzenie nr 70/21 Starosty Kościańskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pracy na 2021 r.

Zarządzenie nr 71/21 Starosty Kościańskiego z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych