logo
ucho   logo bip
Przewodniczącego Zarządu
KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
 
Henryk Bartoszewski
Przewodniczący Zarządu Powiatu Kościańskiego
 
64 - 000 Kościan
al. Tadeusza Kościuszki 22, pok. 111
tel. (0*65) 5121785
fax. (0*65) 5120825
e-mail: starostwo@powiatkoscian.pl
 
 
Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych. Podjęte czynności wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.
 
Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu należy w szczególności:
1)    przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,
2)    określenie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,
3)    przygotowanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
4)    zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2003-07-23 11:02:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-11-25 07:14:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-02-05 10:50:53)