logo
ucho   logo bip
Zarządu Powiatu
KOMPETENCJE ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1)    przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu,
2)    wykonywanie uchwał rady,
3)    gospodarowanie mieniem powiatu,
4)    wykonywanie budżetu powiatu,
5)    zatrudniani i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 
W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
 
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2003-07-24 12:50:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-11-25 07:15:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-11-25 07:18:25)