logo
ucho   logo bip
Zarządu Powiatu
KOMPETENCJE ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zmianami) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady;
2) wykonywanie uchwał rady;
2a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) gospodarowanie mieniem powiatu;
4) wykonywanie budżetu powiatu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.
 
W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
 
Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2003-07-24 12:50:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-11-25 07:15:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-02-05 11:38:04)