logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 15 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 15/70/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie.
2) Uchwała nr 15/71/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.
3) Uchwała nr 15/72/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:42)
Uchwały podjęte na 14 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 14/67/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
2) uchwała nr 14/68/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3) Uchwała nr 14/69/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:42)
Uchwały podjęte na 13 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 13/58/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2) Uchwała nr 13/59/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3) Uchwała nr 13/60/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
4) Uchwała nr 13/61/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
5) Uchwała nr 13/62/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
6) Uchwała nr 13/63/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zbycia i powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego własność Powiatu Kościańskiego
7) Uchwała nr 13/64/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8) Uchwała nr 13/65/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9) Uchwała nr 13/66/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:42)
Uchwały podjęte na 12 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
Uchwała nr 12/57/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:42)
Uchwały podjęte na 11 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 11/53/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2018 roku.
2) Uchwała nr 11/54/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.
3) Uchwała nr 11/55/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała nr 11/56/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:42)
Uchwały podjęte na 10 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
Uchwała nr 10/52/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:42)
Uchwały podjęte na 9 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1. Uchwała nr 9/45/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia drogi w gminie Krzywiń do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2. Uchwała nr 9/46/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.
3. Uchwała nr 9/47/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.
4. Uchwała nr 9/48/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.
5. Uchwała nr 9/49/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Nietążkowie na okres do 5 lat.
6. Uchwała nr 9/50/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7. Uchwała nr 9/51/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:42)
Uchwały podjęte na 8 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 8/36/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2019 rok.
2) Uchwała nr 8/37/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.
3) Uchwała nr 8/38/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
4) Uchwała nr 8/39/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu działek położonych w Nietążkowie w obrębie ulic Topolowej, Świerkowej i Olchowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
5) Uchwała nr 8/40/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu działki położonej w Nietążkowie przy ulicy Leśnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
6) Uchwała nr 8/41/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2019.
7) Uchwała nr 8/42/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.
8) Uchwała nr 8/43/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2019.
9) Uchwała nr 8/44/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:42)