logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na 59 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 59/252/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2020.

2) Uchwała nr 59/253/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

3) Uchwała nr 59/254/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2020.

4) Uchwała nr 59/255/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok.

5) Uchwała nr 59/256/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 59/257/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 59/258/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

8) Uchwała nr 59/259/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

9) Uchwała nr 59/260/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

10) Uchwała nr 59/261/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

11) Uchwała nr 59/262/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-01-16 12:02:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-17 11:11:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-17 11:12:45)