logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na 67 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 67/281/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 43/2 i 95 położonych w Gorzycach, gm. Czempiń na okres 10 lat.

2) Uchwała nr 67/282/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 80 i 79 położonych w Starym Gołębinie, gm. Czempiń na okres 10 lat.

3) uchwała nr 67/283/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 67/284/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

5) Uchwała nr 67/285/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

6) Uchwała nr 67/286/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia X przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

7) Uchwała nr 67/287/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zgody na lokalizację przyłącza gazowego w działce nr 345/16 w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:13:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:13:37)
Uchwały podjęte na 65 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 65/274/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej dla części powiatu kościańskiego.

2) Uchwała nr 65/275/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu programu ochrony środowiska dla gminy Czempiń.

3) Uchwała nr 65/276/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

4) Uchwała nr 65/277/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 65/278/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

6) Uchwała nr 65/279/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przesyłu dla mediów w działce nr 1814/3 w Kościanie.

7) Uchwała nr 65/280/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:08:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:08:24)
Uchwały podjęte na 64 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 64/271/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 64/272/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

3) Uchwała nr 64/273/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:03:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-03-18 12:34:13)
Uchwały podjęte na 63 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 63/269/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 63/270/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:01:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:01:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-03-18 12:34:02)
Uchwały podjęte na 61 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 61/267/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 61/268/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie uzgodnienia pod względem drogowym projektowanego gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w działce o nr ewidencyjnym 3261/5 w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 08:59:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 08:59:27)
Uchwały podjęte na 60 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 60/263/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2018 roku.

2) Uchwała nr 60/264/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

3) Uchwała nr 60/265/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zgody na wycinkę drzew.

4) Uchwała nr 60/266/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 08:55:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 08:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-03-18 08:56:36)
Uchwały podjęte na 59 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 59/252/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2020.

2) Uchwała nr 59/253/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

3) Uchwała nr 59/254/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2020.

4) Uchwała nr 59/255/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok.

5) Uchwała nr 59/256/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 59/257/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 59/258/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

8) Uchwała nr 59/259/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

9) Uchwała nr 59/260/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

10) Uchwała nr 59/261/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

11) Uchwała nr 59/262/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-01-16 12:02:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-17 11:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-03-18 12:34:43)