logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na 94 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 94/409/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 i 2021 rok.

2) Uchwała nr 94/410/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 12:49:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 12:49:31)
Uchwały podjęte na 93 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 93/402/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Nietążkowie i Śmiglu na okres do 5 lat.

2) Uchwała nr 93/403/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości położonej w Śmiglu przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.

3) Uchwała nr 93/404/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 – 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.

4) Uchwała nr 93/405/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2020 r. (informację z wykonania planu finansowego szpitala przygotował SP ZOZ w Kościanie).

5) Uchwała nr 93/406/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 93/407/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 93/408/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 12:45:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 12:45:54)
Uchwały podjęte na 92 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 92/390/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przeniesienia pracownika na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała nr 92/391/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

3) Uchwała nr 92/392/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach do realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

4) Uchwała nr 92/393/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach do realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

5) Uchwała nr 92/394/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

6) Uchwała nr 92/395/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

7) Uchwała nr 92/396/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.

8) Uchwała nr 92/397/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

9) Uchwała nr 92/398/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

10) Uchwała nr 92/399/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

11) Uchwała nr 92/400/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

12) Uchwała nr 92/401/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:57:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:57:55)
Uchwały podjęte na 91 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 91/388/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zwolnienia ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała nr 91/389/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictwa.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:45:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:45:21)
Uchwały podjęte na 90 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 90/385/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (LO).

2) Uchwała nr 90/386/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (Szkoła Branżowa I Stopnia).

3) Uchwała nr 90/387/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (Technikum).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:42:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:42:44)
Uchwały podjęte na 89 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 89/378/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 89/379/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży działek położonych w Nietążkowie.

3) Uchwała nr 89/380/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ul. Dudycza.

4) Uchwała nr 89/381/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała nr 89/382/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała nr 89/383/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

7) Uchwała nr 89/384/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 378 i 453 położonych w Czempiniu na okres 10 lat.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:37:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:38:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-09-10 11:38:35)
Uchwały podjęte na 88 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 88/374/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie i Śmiglu przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

2) Uchwała nr 88/375/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 88/376/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 88/377/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:29:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-09-10 11:31:06)
Uchwały podjęte na 87 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 87/373/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID–19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:25:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:25:07)
Uchwały podjęte na 86 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 86/369/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

2) Uchwała nr 86/370/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi zespołu ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała nr 86/371/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działki nr 330 położonej w Borowie, gm. Czempiń na okres 10 lat.

4) Uchwała nr 86/372/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-07-24 10:25:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-07-24 10:25:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-09-10 11:22:47)
Uchwały podjęte na 85 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 85/364/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego  Centrum   Pomocy Rodzinie w Kościanie do realizacji  projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w  okresie epidemii  COVID–19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

2) Uchwała nr 85/365/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 85/366/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 85/367/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

5) Uchwała nr 85/368/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-07-24 10:18:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-07-24 10:18:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-07-24 11:07:23)
Uchwały podjęte na 84 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 84/359/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 84/360/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie.

3) Uchwała nr 84/361/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 84/362/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 84/363/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-07-24 10:13:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-07-24 10:13:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-07-24 10:21:12)
Uchwały podjęte na 83 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 83/352/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

2) Uchwała nr 83/353/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała nr 83/354/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego "Wierni Niepodległej".

4) Uchwała nr 83/355/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat za wypożyczenie płotków.

5) Uchwała nr 83/356/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 83/357/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 83/358/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-07-24 10:07:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-07-24 10:07:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-07-24 10:21:33)
Uchwały podjęte na 82 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 82/350/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie realizacji Programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

2) Uchwała nr 82/351/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza i Krętej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-25 12:36:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-25 12:36:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-07-24 10:21:46)
Uchwały podjęte na 81 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 81/347/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 81/348/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 81/349/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 12:23:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 12:23:46)
Uchwały podjęte na 80 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 80/339/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dla młodzieży w 2020 roku.

2) Uchwała nr 80/340/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych w 2020 roku.

3) Uchwała nr 80/341/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

4) Uchwała nr 80/342/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej  prowadzonych przez Powiat Kościański.

5) Uchwała nr 80/343/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży” i ustalenia jego regulaminu.

6) Uchwała nr 80/344/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała nr 80/345/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała nr 80/346/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 12:19:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 12:19:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-06-19 12:21:14)
Uchwały podjęte na 79 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 79/333/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego na terenie Zespołu szkół Ponadpodstawowych im Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 79/334/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

3) Uchwała nr 79/335/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego.

4) Uchwała nr 79/336/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

5) Uchwała nr 79/337/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała nr 79/338/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 12:12:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 12:12:35)
Uchwały podjęte na 78 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 78/329/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nietążkowie przy ul. Leśna nr 9/5 w trybie bezprzetargowym.

2) Uchwała nr 78/330/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała nr 78/331/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 78/332/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 12:07:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 12:07:01)
Uchwały podjęte na 77 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 77/323/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków Starostwa i Urzędu Miejskiego w Kościanie.

2) Uchwała nr 77/324/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wykazu działki położonej w Nietążkowie przy ul. Leśnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

3) Uchwała nr 77/325/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wykazu działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Topolowej i Olchowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

4) uchwała nr 77/326/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

5) Uchwała nr 77/327/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

6) Uchwała nr 77/328/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kościańskiego za 2019 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:59:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:59:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-06-19 12:02:08)
Uchwały podjęte na 76 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 76/319/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 76/320/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 76/321/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

4) Uchwała nr 76/322/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:57:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:57:05)
Uchwały podjęte na 75 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 75/318/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2020 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:54:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:54:25)
Uchwały podjęte na 74 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 74/311/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego.

2) Uchwała nr 74/312/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

3) Uchwała nr 74/313/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4) Uchwała nr 74/314/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

5) Uchwała nr 74/315/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 74/316/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 74/317/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:52:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:52:03)
Uchwały podjęte na 73 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 73/308/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie sposobu dokonywania wpłat w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ich rozliczania.

2) Uchwała nr 73/309/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 73/310/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku  w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:48:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:48:21)
Uchwały podjęte na 72 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 72/301/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 72/302/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 72/303/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

4) Uchwała nr 72/304/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

5) Uchwała nr 72/305/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

6) Uchwała nr 72/306/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

7)   Uchwała nr 72/307/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:45:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:45:07)
Uchwały podjęte na 71 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 71/297/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania X przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

2)   Uchwała nr 71/298/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

3)   Uchwała nr 71/299/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4)   Uchwała nr 71/300/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:40:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:40:02)
Uchwały podjęte na 70 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 70/295/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2019.

2)   Uchwała nr 70/296/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:36:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:36:34)
Uchwały podjęte na 69 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 69/292/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 69/293/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 69/294/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:33:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:33:26)
Uchwały podjęte na 68 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 68/288/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2019 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020.

2) Uchwała nr 68/289/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 68/290/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 68/291/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:30:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:30:03)
Uchwały podjęte na 67 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 67/281/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 43/2 i 95 położonych w Gorzycach, gm. Czempiń na okres 10 lat.

2) Uchwała nr 67/282/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 80 i 79 położonych w Starym Gołębinie, gm. Czempiń na okres 10 lat.

3) uchwała nr 67/283/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 67/284/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

5) Uchwała nr 67/285/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

6) Uchwała nr 67/286/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia X przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

7) Uchwała nr 67/287/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zgody na lokalizację przyłącza gazowego w działce nr 345/16 w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:13:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:13:37)
Uchwały podjęte na 65 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 65/274/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej dla części powiatu kościańskiego.

2) Uchwała nr 65/275/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu programu ochrony środowiska dla gminy Czempiń.

3) Uchwała nr 65/276/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

4) Uchwała nr 65/277/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 65/278/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

6) Uchwała nr 65/279/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przesyłu dla mediów w działce nr 1814/3 w Kościanie.

7) Uchwała nr 65/280/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:08:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:08:24)
Uchwały podjęte na 64 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 64/271/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 64/272/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

3) Uchwała nr 64/273/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:03:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-03-18 12:34:13)
Uchwały podjęte na 63 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 63/269/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 63/270/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:01:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:01:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-06-19 11:18:52)
Uchwały podjęte na 61 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 61/267/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 61/268/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie uzgodnienia pod względem drogowym projektowanego gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w działce o nr ewidencyjnym 3261/5 w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 08:59:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 08:59:27)
Uchwały podjęte na 60 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 60/263/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2019 roku.

2) Uchwała nr 60/264/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

3) Uchwała nr 60/265/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zgody na wycinkę drzew.

4) Uchwała nr 60/266/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 08:55:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 08:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-04-28 09:55:58)
Uchwały podjęte na 59 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 59/252/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2020.

2) Uchwała nr 59/253/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

3) Uchwała nr 59/254/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2020.

4) Uchwała nr 59/255/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok.

5) Uchwała nr 59/256/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 59/257/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 59/258/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

8) Uchwała nr 59/259/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

9) Uchwała nr 59/260/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

10) Uchwała nr 59/261/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

11) Uchwała nr 59/262/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-01-16 12:02:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-17 11:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-03-18 12:34:43)