logo
ucho   logo bip

1) Uchwała nr 92/390/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przeniesienia pracownika na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała nr 92/391/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

3) Uchwała nr 92/392/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach do realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

4) Uchwała nr 92/393/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach do realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

5) Uchwała nr 92/394/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

6) Uchwała nr 92/395/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

7) Uchwała nr 92/396/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.

8) Uchwała nr 92/397/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

9) Uchwała nr 92/398/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

10) Uchwała nr 92/399/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

11) Uchwała nr 92/400/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

12) Uchwała nr 92/401/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:57:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:57:55)