logo
ucho   logo bip

1) Uchwała nr 93/402/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Nietążkowie i Śmiglu na okres do 5 lat.

2) Uchwała nr 93/403/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości położonej w Śmiglu przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.

3) Uchwała nr 93/404/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 – 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.

4) Uchwała nr 93/405/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2020 r. (informację z wykonania planu finansowego szpitala przygotował SP ZOZ w Kościanie).

5) Uchwała nr 93/406/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 93/407/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 93/408/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 12:45:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 12:45:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-10-01 08:11:59)