logo
ucho   logo bip
Rok 2006
Uchwały podjęte na 202 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 202/727/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo - finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za III kwartały 2006 roku.
2.   Uchwała nr 202/728/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
3.   Uchwała nr 202/729/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 202/730/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-01-10 14:18:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-11 11:14:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-10 14:46:40)
Uchwały podjęte na 201 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 201/726/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Ośrodka Wsparcia w Kościanie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-01-10 14:17:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-11 11:12:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-10 14:32:04)
Uchwały podjęte na 200 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 200/721/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
2.   Uchwała nr 200/722/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zasad korzystania i stawek najmu za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia w Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
3.   Uchwała nr 200/723/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 200/724/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.   Uchwała nr 200/725/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-11-16 10:00:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-11 11:11:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-11 11:10:54)
Uchwały podjęte na 199 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
 
Uchwała nr 199/720/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiat kościańskiego na rok 2007.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-11-16 09:59:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-01-12 13:05:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-12 12:05:04)
Uchwały podjęte na 198 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 198/719/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 listopada 2006 roku w sprawie przyznania stypendiów dla studentów z powiatu kościańskiego w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-11-16 09:59:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-11 10:08:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-11 10:08:19)
Uchwały podjęte na 197 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 197/714/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2006 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
2.   Uchwała nr 197/715/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2006 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Cichowo "Cichowo - Łąki".
3.   Uchwała nr 197/716/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 197/717/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.   Uchwała nr 197/718/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-11-16 09:58:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-11 10:06:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-11 10:05:40)
Uchwały podjęte na 196 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 196/707/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej.
2.   Uchwała nr 196/708/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zamiany uchwały nr 192/682/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia  13 września 2006 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału zapisanych na ten cel środków w budżecie Powiatu Kościańskiego.
3.   Uchwała nr 196/709/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR.
4.   Uchwała nr 196/710/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała nr 196/711/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała nr 196/712/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
7.   Uchwała nr 196/713/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski dotyczące udzielenia dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-11-16 09:58:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-10 13:48:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-10 13:48:00)
Uchwały podjęte na 195 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 195/700/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2006 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej.
2.   Uchwała nr 195/701/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43.
3.   Uchwała nr 195/702/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia "Informacji zbiorczej ze współpracy Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2005".
4.   Uchwała nr 195/703/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała nr 195/704/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała nr 195/705/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
7.   Uchwała nr 195/706/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2006 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2006.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-10-03 08:46:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-10 13:40:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-10 13:40:09)
Uchwały podjęte na 194 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 194/697/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006.
2.   Uchwała nr 194/698/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.   Uchwała nr 194/699/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-10-03 08:45:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-10 13:21:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-10 13:21:40)
Uchwały podjęte na 193 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 193/690/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
2.   Uchwała nr 193/691/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego.
3.   Uchwała nr 193/692/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego.
4.   Uchwała nr 193/693/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Śmiglu.
5.   Uchwała nr 193/694/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała nr 193/695/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
7.   Uchwała nr 193/696/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację węzłów sanitarnych przy pokojach pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-10-03 08:45:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-10 13:16:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-10 13:16:04)
Uchwały podjęte na 192 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 192/682/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2006 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału zapisanych na ten cel środków w budżecie Powiatu Kościańskiego.
2.   Uchwała nr 192/683/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2006 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z powiatu kościańskiego.
3.   Uchwała nr 192/684/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 149/494/05 z dnia 19 października 2005 roku w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR.
4.   Uchwała nr 192/685/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
5.   Uchwała nr 192/686/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
6.   Uchwała nr 192/687/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2006 roku w sprawie udzielenia upoważniania Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.
7.   Uchwała nr 192/688/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2006 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2007 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
8.   Uchwała nr 192/689/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację węzłów sanitarnych przy pokojach pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-10-03 08:45:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-10 10:46:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-10 10:46:32)
Uchwały podjęte na 191 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 191/679/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 września 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała nr 191/680/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 września 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień
3.   Uchwała nr 191/681/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 września 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-10-03 08:44:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-10 10:22:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-10 10:22:31)
Uchwały podjęte na 190 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 190/678/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację węzłów sanitarnych przy pokojach pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-07-17 12:25:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-10 10:15:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-10 10:15:26)
Uchwały podjęte na 189 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 189/667/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie na mocy porozumienia stron.
2.   Uchwała nr 189/668/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3.   Uchwała nr 189/669/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
4.   Uchwała nr 189/670/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kościański na rok 2006/2007.
5.   Uchwała nr 189/671/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
6.   Uchwała nr 189/672/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2006 rok.
7.   Uchwała nr 189/673/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie częściowego umorzenia czynszu dzierżawnego.
8.   Uchwała nr 189/674/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kościańskiego w I półroczu 2006 roku.
Załącznik, do wglądu, znajduje się w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pokój nr 121.
9.   Uchwała nr 189/675/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006.
10. Uchwała nr 189/676/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
11. Uchwała nr 189/677/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-07-17 12:25:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-10 10:12:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-10 10:12:23)
Uchwały podjęte na 188 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 188/662/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 149/494/05 z dnia 19 października 2005 roku w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kościański w ramach działania 2.2. "wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR.
2.   Uchwała nr 188/663/06  Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 154/509/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie przyznania stypendium dla studentów z powiatu kościańskiego w ramach działania 2.2. "wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR.
3.   Uchwała nr 188/664/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 188/665/06Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.   Uchwała nr 188/666/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-07-17 12:25:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-10 09:59:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-10 09:59:34)
Uchwały podjęte na 187 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 187/661/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia prognozy kwoty długu powiatu kościańskiego na lata 2005 - 2012.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-07-17 12:24:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-11 09:59:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-11 09:59:24)
Uchwały podjęte na 186 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
 
1.   Uchwała nr 186/657/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej.
2.   Uchwała nr 186/658/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała nr 186/659/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała nr 186/660/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-07-17 12:24:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:48:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-08-01 11:48:40)
Uchwały podjęte na 185 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwały nr 185/650/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu stypendialnego dla studentów z powiatu kościańskiego w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2.   Uchwały nr 185/651/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
3.   Uchwały nr 185/652/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację istniejącego budynku na Ośrodek Wsparcia dla Niepełnosprawnych.
4.   Uchwały nr 185/653/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż działek położonych w Mościszkach.
5.   Uchwały nr 185/654/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 170/573/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia położonej w Nietążkowie przy ul. Leśnej nr 7/12.
6.   Uchwała nr 185/655/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała nr 185/656/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-07-17 12:23:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:45:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-08-01 10:31:31)
Uchwały podjęte na 184 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 184/635/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (p. Zyta Poniży).
2.   Uchwała nr 184/636/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (p. Magdalena Perekietka).
3.   Uchwała nr 184/637/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (p. Sylwia Kaczmarek).
4.   Uchwała nr 184/638/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (p. Barbara Walińska).
5.   Uchwała nr 184/639/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (p. Anna Woźniak).
6.   Uchwała nr 184/640/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (ksiądz Adam Przewoźny).
7.   Uchwała nr 184/641/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (p. Włodzimierz Dabergut).
8.   Uchwała nr 184/642/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (p. Dorota Łączyńska).
9.   Uchwała nr 184/643/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (p. Edyta Pokorska).
10. Uchwała nr 184/644/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (p. Tomasz Frąszczak).
11. Uchwała nr 184/645/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (p. Anna Franek).
12. Uchwała nr 184/646/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kościanie, przy ul. Maya.
13. Uchwała nr 184/647/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
14. Uchwała nr 184/648/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
15. Uchwała nr 184/649/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia prognozy kwoty długu powiatu kościańskiego na lata 2005 - 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-07-17 12:23:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:45:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-08-01 11:45:13)
Uchwały podjęte na 183 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 183/632/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006.
2.   Uchwała nr 183/633/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.   Uchwała nr 183/634/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-07-17 12:22:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:42:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-08-01 10:25:18)
Uchwały podjęte na 182 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 182/628/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.   Uchwała nr 182/629/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie włączenia zadań do Programu "Wakacje na sportowo" i określenia wysokości środków przeznaczonych na ich organizację z budżetu Powiatu Kościańskiego.
3.   Uchwała nr 182/630/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006.
4.   Uchwała nr 182/631/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-07-17 12:22:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:41:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-08-01 11:41:36)
Uchwały podjęte na 181 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 181/621/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Powiatu Kościańskiego dotyczącej przebiegu drogi ekspresowej S 5 przez teren powiatu kościańskiego.
2.   Uchwała nr 181/622/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zaopiniowania projektu programu ochrony środowiska dla gminy Śmigiel.
3.   Uchwała nr 181/623/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 149/494/05 z dnia 19 października 2005 roku w sprawie przyznania stypendium dla uczniów szkół ponagimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR.
4.   Uchwała nr 181/624/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie przedłużenia Panu Stefanowi Jaworskiemu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
5.   Uchwała nr 181/625/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania zespołu monitorującego zadanie "Modernizacja ulicy Surzyńskiego w Kościanie".
6.   Uchwała nr 181/626/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała nr 181/627/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-07-17 12:22:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:40:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-07-18 12:11:03)
Uchwały podjęte na 180 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 180/617/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
2.   Uchwała nr 180/618/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
3.   Uchwała nr 180/619/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
4.   Uchwała nr 180/620/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-05-04 13:34:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:40:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-07-18 12:04:22)
Uchwały podjęte na 179 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 179/610/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia położonego w Kościanie przy ul. Pl. Wolności 27.
2.   Uchwała nr 179/611/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację skrzyżowania ul. Chłapowskiego, Mostowej, Szkolnej i Kilińskiego w Krzywiniu.
3.   Uchwała nr 179/612/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 179/613/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.   Uchwała nr 179/614/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
6.   Uchwała nr 179/615/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu powiatu kościańskiego w roku 2006.
7.   Uchwała nr 179/616/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-05-04 13:33:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:39:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-08-01 11:38:53)
Uchwały podjęte na 178 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 178/606/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 111/364/05 z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.
2.   Uchwała nr 178/607/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 145/483/05 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie ustalenia stawek najmu za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia w Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
3.   Uchwała nr 178/608/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Wakacje na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
4.   Uchwała nr 178/609/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację istniejącego budynku na Ośrodek Wsparcia dla Niepełnosprawnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-05-04 13:33:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:14:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-07-18 11:54:58)
Uchwały podjęte na 177 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 177/601/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej.
2.   Uchwała nr 177/602/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Poznańskiej w Kościanie.
3.   Uchwała nr 177/603/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 177/604/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.   Uchwała nr 177/605/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-05-04 13:32:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:14:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-08-01 11:13:57)
Uchwały podjęte na 176 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 176/599/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 149/494/05 z dnia 19 października 2005 roku w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponagimnazjalnych prowadzonych przez powiat kościański w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR.
2.   Uchwała nr 176/600/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie od maja do grudnia 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej i kultury.
      Załącznik nr 3.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-03-30 10:12:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:10:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-07-18 11:07:34)
Uchwały podjęte na 175 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 175/595/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej powiatu kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego.
2.   Uchwała nr 175/596/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
3.   Uchwała nr 175/597/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 154/509/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie przyznania stypendiów dla studentów z powiatu kościańskiego w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR.
4.   Uchwała nr 175/598/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu infrastruktury technicznej gminna oczyszczalnia ścieków położonego w obrębie wsi Czerwona Wieś.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-03-30 10:12:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:09:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-07-18 11:02:47)
Uchwały podjęte na 174 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 174/589/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie przetargu na sprzedaż działek położonych w Mościszkach.
2.   Uchwała nr 174/590/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006.
3.   Uchwała nr 174/591/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006.
4.   Uchwała nr 174/592/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany jednostkowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2006.
5.   Uchwała nr 174/593/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia prognozy kwoty długu powiatu kościańskiego w latach 2005 - 2012.
6.   Uchwała nr 174/594/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I kwartał 2006 roku.
Załącznik do uchwały, do wglądu, znajduje się w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pok. nr 121.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-03-30 10:12:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-08-01 11:09:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-08-01 11:07:07)
Uchwały podjęte na 173 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 173/586/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.   Uchwała nr 173/587/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi powiatowej Jerka - Świniec.
3.   Uchwała nr 173/588/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania sądu konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie projektu architektonicznego na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-03-30 10:11:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-07-18 10:48:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-05-04 13:28:19)
Uchwały podjęte na 171 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 171/583/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.
2.   Uchwała nr 171/584/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.
3.   Uchwała nr 171/585/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację skrzyżowania ul. Chłapowskiego, Mostowej, Szkolnej i Kilińskiego w Krzywiniu.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-03-30 10:11:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-07-18 10:48:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-05-04 12:54:45)
Uchwały podjęte na 170 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 170/573/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia położonej w Nietążkowie przy ul. Leśnej nr 7/12.
2.   Uchwała 170/574/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie dzierżawy gruntu rolnego - ogródków przydomowych położonych w Nietążkowie na okres do 3 lat.
3.   Uchwała nr 170/575/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 145/483/05 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 września 2005 roku w sprawie ustalenia stawek najmu za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia w Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
4.   Uchwała nr 170/576/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń i wyposażenia w Centrum Sportu i Rehabilitacji w Kościanie przez Stowarzyszenie Porozumienia Ziemi Kościańskiej.
5.   Uchwała nr 170/577/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację istniejącego budynku na Ośrodek Wsparcia dla Niepełnosprawnych.
6.   Uchwała nr 170/578/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała nr 170/579/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8.   Uchwała nr 170/580/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006.
9.   Uchwała nr 170/581/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany jednostkowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2006.
10. Uchwała nr 170/582/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 162/547/06 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-03-30 10:11:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-07-18 10:47:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-07-18 10:47:25)
Uchwały podjęte na 169 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 169/571/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie od maja do grudnia 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej i kultury.
2.   Uchwała nr 169/572/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2006 na realizację zadań powiatu kościańskiego w zakresie: turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-03-30 10:10:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-07-18 10:33:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-07-18 10:33:27)
Uchwały podjęte na 168 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 168/570/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kościańskiego w 2005 roku.
Załącznik do uchwały, do wglądu, znajduje się w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, pok. nr 121.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-03-30 10:10:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-05-04 12:34:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-05-04 12:34:37)
Uchwały podjęte na 167 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 167/566/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
2.   Uchwała nr 167/567/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej.
3.   Uchwała nr 167/568/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała nr 167/569/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-03-30 10:09:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-05-04 12:34:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-03-30 10:34:33)
Uchwały podjęte na 166 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 166/558/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Domowi Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
2.   Uchwała nr 166/559/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Mościszkach.
3.   Uchwała nr 166/560/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości pod modernizację drogi powiatowej na odcinku Spytkówki - Stary Gołębin.
4.   Uchwała nr 166/561/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Surzyńskiego w Kościanie.
5.   Uchwała nr 166/562/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę wraz z termomodernizacją budynku pensjonariuszy DPS Mościszki.
6.   Uchwała nr 166/563/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała nr 166/564/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8.   Uchwała nr 166/565/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-02-28 14:56:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-05-04 12:33:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-03-30 10:09:24)
Uchwały podjęte na 165 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 165/556/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
2.   Uchwała nr 165/557/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kościański.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-02-28 14:55:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-05-04 12:32:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-05-04 12:31:54)
Uchwały podjęte na 164 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała nr 164/555/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa inspektorowi Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-02-28 14:54:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-05-04 12:11:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-03-30 09:51:07)
Uchwały podjęte na 163 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 163/548/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
2.   Uchwała nr  163/549/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 150/498/05 z dnia 27.10.2005 roku.
3.   Uchwała nr 163/550/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie przetargu na zbycie własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Kościanie na os. Jagiellońskim 51 - 53.
4.   Uchwała nr 163/551/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyznaczenia lekarzy uprawnionych do odbioru wniosków oraz wydawania opinii dotyczących skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
5.   Uchwała nr 163/552/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006.
6.   Uchwała nr 163/553/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7.   Uchwała nr 163/554/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-02-28 14:53:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-05-04 12:09:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-03-30 09:48:45)
Uchwały podjęte na 162 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 162/544/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację kotłowni grzewczej w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach - etap II przebudowa kotłowni olejowej na gazowo-olejową wraz z rozbudową członu ciepłej wody użytkowej.
2.   Uchwała nr 162/545/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie przejęcie na własność powiatu kościańskiego działek gruntu zajętych pod drogę powiatową przebiegającą przez m. Śmigiel, wieś Nietążkowo i Koszanowo.
3.   Uchwała nr 162/546/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kościanie przy ul. Młyńskiej.
4.   Uchwała nr 162/547/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji budżetu powiatu kościańskiego w roku 2006.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-02-28 14:52:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-05-04 12:07:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-05-04 12:06:18)
Uchwały podjęte na 161 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 161/538/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006.
3.   Uchwała nr 161/540/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2006.
4.   Uchwała nr 161/541/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2006.
5.   Uchwała nr 161/542/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia jednostkowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2006.
6.   Uchwała nr 161/543/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie planu kontroli realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2006.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2006-02-28 14:51:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2006-03-30 09:22:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2006-03-30 09:22:14)