logo
ucho   logo bip
2006 rok
Uchwały podjęte na 4 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 4/13/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 189/668/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2.   Uchwała nr 4/14/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006.
3.   Uchwała nr 4/15/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała nr 4/16/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
5.   Uchwała nr 4/17/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2006.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-01-11 11:25:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-01-12 13:00:43)
Uchwały podjęte na 3 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 3/11/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych 21153 i 21154 w Lubiniu.
2.   Uchwała nr 3/12/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-01-11 11:24:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-01-12 13:00:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-11 12:42:30)
Uchwały podjęte na 2 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 2/8/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała nr 2/9/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.   Uchwała nr 2/10/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-01-11 11:23:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-01-12 13:00:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-12 10:34:18)
Uchwały podjęte na 1 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 1/1/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
2.   Uchwała nr 1/2/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
3.   Uchwała nr 1/3/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 189/670/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dania 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański na rok szkolny 2006/2007.
4.   Uchwała nr 1/4/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
5.   Uchwała nr 1/5/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała nr 1/6/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok.
7.   Uchwała nr 1/7/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2006.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-01-11 11:23:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-01-12 10:31:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-01-12 10:31:12)