logo
ucho   logo bip
2010 rok
Uchwały podjęte na 173 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 173/837/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ogrzewania w lokalu mieszkalnym położonym w Nietążkowie przy ul. Leśnej nr ...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:48:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-08 12:33:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-08 12:33:25)
Uchwały podjęte na 172 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 172/835/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
2.   Uchwała Nr 172/836/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:46:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-08 12:29:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-12-16 12:52:05)
Uchwały podjęte na 171 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 171/827/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Racot.
2.   Uchwała Nr 171/828/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za III kwartały 2010 roku.
3.   Uchwała Nr 171/829/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2011 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
4.   Uchwała Nr 171/820/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie przez Uczniowski Klub Sportowy "PROMIEŃ" z kortu tenisowego w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
5.   Uchwała Nr 171/831/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zainstalowanie ogrzewania gazowego w lokalu mieszkalnym położonym w Kościanie przy pl. Wolności nr .....
6.   Uchwała Nr 171/832/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała Nr 171/833/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8.   Uchwała Nr 171/834/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:46:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-08 12:29:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-08 12:28:58)
Uchwały podjęte na 170 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 170/818/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Wydanie atlasu ptaków oraz folderu informacyjnego w ramach projektu Drzewa o historii, ptaki o współczesności - ekologiczna kampania inform. i stworzenie ścieżki edukacyjnej; Park Krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego.
2.   Uchwała Nr 170/819/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ogrzewania w lokalu mieszkalnym położonym w Nietążkowie przy ul. Leśnej nr ....
3.   Uchwała Nr 170/820/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 148/700/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/2011 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki prowadzonych przez Powiat Kościański.
4.   Uchwała Nr 170/821/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
5.   Uchwała Nr 170/822/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego wraz z załącznikami.
6.   Uchwała Nr 170/823/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z materiałami informacyjnymi.
7.   Uchwała Nr 170/824/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
8.   Uchwała Nr 170/825/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9.   Uchwała Nr 170/826/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:45:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-08 12:20:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-08 12:20:27)
Uchwały podjęte na 169 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 169/814/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Kościańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
2.   Uchwała Nr 169/815/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała Nr 169/816/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 169/817/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:44:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-08 12:19:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-12-16 13:30:18)
Uchwały podjęte na 168 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 168/812/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zgody na korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
2.   Uchwała Nr 168/813/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:43:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-08 12:19:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-12-16 13:32:16)
Uchwały podjęte na 167 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 167/808/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała Nr 167/809/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.   Uchwała Nr 167/810/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
4.   Uchwała Nr 167/811/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla Pana Leszka Barwińskiego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:42:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-08 12:18:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-12-16 13:43:45)
Uchwały podjęte na 166 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 166/801/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.
2.   Uchwała Nr 166/802/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu.
3.   Uchwała Nr 166/803/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu.
4.   Uchwała Nr 166/804/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia położonej w Nietążkowie przy ulicy Leśnej 9/4.
5.   Uchwała Nr 166/805/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała Nr 166/806/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7.   Uchwała Nr 166/807/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:40:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-08 12:18:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-08 12:00:10)
Uchwały podjęte na 165 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 165/795/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie do Projektu Mobilności w ramach Programu Leonardo da Vinci.
2.   Uchwała Nr  165/796/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie zgody na nieodpłatne korzystanie z sali rekreacyjno usprawniającej w Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
3.   Uchwała Nr 165/797/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie zgody za nieodpłatne korzystanie z auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Oddziału Powiatowego w Kościanie.
4.   Uchwała Nr 165/798/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała Nr 165/799/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
6.   Uchwała Nr 165/800/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:40:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-08 12:17:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-08 12:17:37)
Uchwały podjęte na 164 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 164/794/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:37:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-02-25 11:50:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-01-17 11:49:20)
Uchwały podjęte na 163 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 163/787/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z Powiatu Kościańskiego.
2.   Uchwała Nr 163/788/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 148/700/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/2011 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 163/789/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie wyrażenie zgody na użyczenie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
4.   Uchwała Nr 163/790/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała Nr 163/791/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała Nr 163/792/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
7.   Uchwała Nr 163/793/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku 2011.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:35:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-02-25 11:49:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-01-17 11:53:02)
Uchwały podjęte na 162 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 162/780/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 września 2010 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu.
2.   Uchwała Nr 162/781/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 września 2010 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3.   Uchwała Nr 162/782/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 148/700/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego  z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia  na rok szkolny 2010/2011 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
4.   Uchwała Nr 162/783/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 września 2010 roku w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności za dzierżawę gruntu rolnego.
5.   Uchwała Nr 162/784/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 września 2010 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2011 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
6.   Uchwała Nr 162/785/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała Nr 162/786/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:34:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-08 11:37:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-08 11:37:50)
Uchwały podjęte na 161 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr 161/776/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I półrocze 2010 roku.
2.   Uchwała Nr 161/777/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała Nr 161/778/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 161/779/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:33:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-02-25 11:46:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-01-11 11:46:15)
Uchwały podjęte na 160 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 160/772/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
2.   Uchwała Nr 160/773/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 11/16/99 z dnia 5 maja 1999 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
3.   Uchwała Nr 160/774/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel przeznaczonych do zbycia.
4.   Uchwała Nr 160/775/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za I półrocze 2010 roku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:33:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-02-25 11:43:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-02-25 11:43:21)
Uchwały podjęte na 159 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 159/769/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku zmieniając uchwałę w sprawie wyznaczenia lekarza uprawnionego do odbioru wniosków oraz wydawania opinii dotyczących skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 159/770/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 148/700/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/2011 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 159/771/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2010 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:32:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-01-11 11:32:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-01-11 11:30:40)
Uchwały podjęte na 158 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 158/766/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała Nr 158/767/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
3.   Uchwała Nr 158/768/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-12-16 12:32:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-01-11 11:16:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-01-11 11:15:52)
Uchwały podjęte na 157 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
 1. Uchwała Nr 157/748/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
 2. Uchwała Nr 157/749/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia   pełnomocnictwa   radcy  prawnemu panu Maciejowi Matuszewskiemu  do wystąpienia przed  Sądem Okręgowym w Poznaniu, Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie XIII Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Kościańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o., o odszkodowanie.
 3. Uchwała Nr 157/750/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie pozbawienia ulicy powiatowej nr 3607P ul. Ks. Cz. Tuszyńskiego w Powiecie Grodziskim, kategorii drogi powiatowej.
 4. Uchwała Nr 157/751/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie pozbawienia ulicy powiatowej nr 3604P ul. Żwirki i Wigury w Powiecie Grodziskim, kategorii drogi powiatowej.
 5. Uchwała Nr 157/752/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2504P ul. Jesionowa, Św. Marcin i ul. Grudzińskiego w m. Swarzędz, Gm. Swarzędz.
 6. Uchwała Nr 157/753/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2449P od granicy Gm. Swarzędz do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2407P na terenie Gm. Swarzędz.
 7. Uchwała Nr 157/754/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2506P, ul. Strzelecka w m. Swarzędz, Gm. Swarzędz.
 8. Uchwała Nr 157/755/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2435P Swarzędz-Biskupice na odcinku ul. Kwaśniewskiego w m. Swarzędz, Gm. Swarzędz.
 9. Uchwała Nr 157/756/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2502P, ul. Dworcowa i ul. Kościuszki w m. Swarzędz, Gm. Swarzędz.
 10. Uchwała Nr 157/757/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2501P ul. Kościańska, ul. Rynek i ul. Poznańska w m. Stęszew, Gm. Stęszew.
 11. Uchwała Nr 157/758/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki-Rybitwy na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2147P w m. Łagiewniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2482P w m. Latalice na terenie Gm. Pobiedziska.
 12. Uchwała Nr 157/759/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2503P ul. Piaski i ul. Wrzesińska na odcinku od pl. Niezłomnych do ul. Cieszkowskiego w m. Swarzędz, Gm. Swarzędz.
 13. Uchwała Nr 157/760/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2505P ul. Zamkowa w m. Swarzędz, Gm. Swarzędz.
 14. Uchwała Nr 157/761/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2402P Dopiewo - Stęszew na odcinku od skrzyżowania z DK nr 5 do skrzyżowania z DP nr 2501P - ul. Wojska Polskiego w m. Stęszew, Gm. Stęszew.
 15. Uchwała Nr 157/762/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2197P Kiszkowo - Łagiewniki na odcinku od granicy powiatu do m. Łagiewniki na terenie Gm. Pobiedziska.
 16. Uchwała Nr 157/763/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2466P Mosina - Żabno na terenie Gm. Mosina.
 17. Uchwała Nr 157/764/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w  sprawie pozbawienia drogi nr 4150P - odcinek ul. Grunwaldzkiej w Śremie kategorii drogi powiatowej.
 18. Uchwała Nr 157/765/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w  sprawie pozbawienia drogi nr 4150P - odcinek ul. Grunwaldzkiej w Śremie kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym wyłączeniem odcinka z użytkowania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-08-16 09:28:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-08-16 09:32:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-08-16 09:32:00)
Uchwały podjęte na 156 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
 1. Uchwała Nr 156/738/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zlecenia Kościańskiemu Stowarzyszeniu Amazonek "Hipolita" w Kościanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 2. Uchwała 156/739/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości SP ZOZ w Kościanie.
 3. Uchwała Nr 156/740/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie odroczenia terminu płatności z tytułu kary umownej firmy MCSI Ltd. Sp. z o.o..
 4. Uchwała Nr 156/741/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z miejsc noclegowych w internacie szkolnym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
 5. Uchwała Nr 156/742/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
 6. Uchwała Nr 156/743/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
 7. Uchwała Nr 156/744/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z opłat za wynajem pomieszczenia przeznaczonego pod bufet szkolny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
 8. Uchwała Nr 156/745/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
 9. Uchwała Nr 156/746/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
 10. Uchwała Nr 156/747/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-08-04 11:15:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-08-04 12:58:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-08-04 12:58:26)
Uchwały podjęte na 155 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 155/734/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
2.   Uchwała Nr 155/735/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie pozbawienia drogi na terenie miasta Śrem kategorii drogi powiatowej.
3.   Uchwała Nr 155/736/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Zadrzewianie dróg powiatowych i śródpolnych na terenie Powiatu Kościańskiego.
4.   Uchwała Nr 155/737/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Zadrzewianie dróg śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-07-20 08:00:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-07-20 08:00:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-07-20 08:00:28)
Uchwały podjęte na 154 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 154/733/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zlecenia Kościańskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu w Kościanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-07-05 11:08:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-07-20 07:57:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-07-20 07:57:12)
Uchwały podjęte na 153 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 153/726/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania.
2.   Uchwała Nr 153/727/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
3.   Uchwała Nr 153/728/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego.
4.   Uchwała Nr 153/729/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała Nr 153/730/10Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.   Uchwała Nr 153/731/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
7.   Uchwała Nr 153/732/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-07-05 11:08:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-07-05 11:08:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-07-05 11:08:07)
Uchwały podjęte na 152 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 152/718/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Tadeuszowi Ilmerowi powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu.
2.   Uchwała Nr 152/719/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 152/720/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Wakacje na sportowo".
4.   Uchwała Nr 152/721/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania.
5.   Uchwała Nr 152/722/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Karola Marcinkowskiego przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.
6.   Uchwała Nr 152/723/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel przeznaczonych do zbycia.
7.   Uchwała Nr 152/724/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 136/647/10.
8.   Uchwała Nr 152/725/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zgody na korzystanie z kortu tenisowego w DPS w Mościszkach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-07-05 10:39:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-07-05 10:40:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-07-05 10:39:59)
Uchwały podjęte na 151 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 151/713/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej położonej w obrębie wsi Jerka i Świniec.
2.   Uchwała Nr 151/714/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Borowie dla działki nr 121.
3.   Uchwała Nr 151/715/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowicach dla działki nr 74/80.
4.   Uchwała Nr 151/716/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bieczynach dla działki nr 51/1.
5.   Uchwała Nr 151/717/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-07-05 10:35:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-07-05 10:35:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-07-05 10:35:02)
Uchwały podjęte na 150 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 150/706/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 131/625/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia na rok 2010 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
2.   Uchwała Nr 150/707/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie pozbawienia drogi na terenie gminy Dolsk kategorii drogi powiatowej.
3.   Uchwała Nr 150/708/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie pozbawienia drogi na terenie miasta Śrem kategorii drogi powiatowej.
4.   Uchwała Nr 150/709/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie użyczenia na okres do 5 miesięcy części nieruchomości położonej w Nietążkowie.
5.   Uchwała Nr 150/710/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Wykonanie dokumentacji na adaptację budynków warsztatowych na Centrum Kształcenia Praktycznego w Kościanie przy ul. Młyńskiej 5.
6.   Uchwała Nr 150/711/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała Nr 150/712/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-07-05 09:58:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-07-05 09:58:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-07-05 09:58:12)
Uchwały podjęte na 149 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 149/701/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału zapisanych na ten cel środków w budżecie Powiatu Kościańskiego.
2.   Uchwała Nr 149/702/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, Powiat Kościan".
3.   Uchwała Nr 149/703/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała Nr 149/704/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.   Uchwała Nr 149/705/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-05-27 08:02:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-07-05 09:52:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-07-05 09:52:46)
Uchwały podjęte na 148 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 148/696/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I kwartał 2010 roku.
2.    Uchwała Nr 148/697/10Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Wakacje na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
3.    Uchwała Nr 148/698/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie nowego kierunku kształcenia zawodowego.
4.    Uchwała Nr 148/699/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie nowych kierunków kształcenia zawodowego.
5.    Uchwała Nr 148/700/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/2011 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-05-27 08:02:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-05-27 09:54:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-05-27 08:02:07)
Uchwały podjęte na 147 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 147/691/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Nacławską, ul. Wyzwolenia i torami PKP.
2.   Uchwała Nr 147/692/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra.
3.   Uchwała Nr 147/693/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres do 3 lat części nieruchomości położonej w Śmiglu przy ulicy Dudycza.
4.   Uchwała Nr 147/694/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie umorzenia wierzytelności powstałych z tytułu wykonania dokumentów.
5.   Uchwała Nr 147/695/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Północnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-05-27 07:55:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-05-27 09:54:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-05-27 07:55:25)
Uchwały podjęte na 146 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 146/690/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 136/647/10.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-05-27 07:51:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-05-27 09:54:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-05-27 07:51:50)
Uchwały podjęte na 145 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 145/686/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Informacji zbiorczej ze współpracy Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009".
2.   Uchwała Nr 145/687/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała Nr 145/688/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 145/689/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-05-27 07:49:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-05-27 09:54:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-05-27 07:49:56)
Uchwały podjęte na 144 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 144/684/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania dokumentacji na zadanie pn.: "Termomodernizacja i zmiana systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie; Wnioskodawca: Powiat Kościański".
2.   Uchwała Nr 144/685/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2010.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-05-27 07:46:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-05-27 09:54:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-05-27 07:46:33)
Uchwały podjęte na 143 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 143/678/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o terminie rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 143/679/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 102/497/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/2010 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 143/680/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2010 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
4.   Uchwała Nr 143/681/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie odroczenia terminu płatności z tytułu kary umownej firmy MCSI Ltd. Sp. z o. o.
5.   Uchwała Nr 143/682/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała Nr 143/683/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-04-09 11:27:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-05-27 09:54:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-04-09 11:27:59)
Uchwały podjęte na 141 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 141/669/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 141/670/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Zadrzewianie dróg śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego.
3.   Uchwała Nr 141/671/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
4.   Uchwała Nr 141/672/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczenia gruntów do zalesienia i podlegających szczególnej ochronie z uwagi na walory krajobrazowe w obrębie wsi Żelazno i Lubiń, gm. Krzywiń.
5.   Uchwała Nr 141/673/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała Nr 141/674/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7.   Uchwała Nr 141/675/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
8.   Uchwała Nr 141/676/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia jednostkowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2010.
9.   Uchwała Nr 141/677/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego w 2009 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-03-30 07:35:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-05-27 09:53:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-05-27 09:53:24)
Uchwały podjęte na 140 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 140/667/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu panu Maciejowi Matuszewskiemu do wystąpienia przed Sądem Rejonowym w Kościanie w sprawie sygnatura akt I. Co 11/10.
2.   Uchwała Nr 140/668/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz zasad rozliczania płatności dokonywanej przy ich wykorzystaniu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-03-04 11:13:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-03-04 11:13:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-03-04 11:13:38)
Uchwały podjęte na 139 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 139/656/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
2.   Uchwała Nr 139/657/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 102/497/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego  z dnia 26 maja  2009 r. w sprawie zatwierdzenia  na rok szkolny 2009/2010 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 139/658/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia   pełnomocnictwa   radcy  prawnemu  panu Maciejowi Matuszewskiemu do wystąpienia przed  Sądem  Rejonowym w Kościanie w sprawie sygnatura akt I. Co 58/10.
4.   Uchwała Nr 139/659/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia   pełnomocnictwa   radcy  prawnemu  panu Maciejowi Matuszewskiemu do wystąpienia przed  Sądem  Rejonowym w Kościanie w sprawie sygnatura akt I. Co 15/10.
5.   Uchwała Nr 139/660/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia   pełnomocnictwa   radcy  prawnemu  panu Maciejowi Matuszewskiemu  do wystąpienia przed  Sądem  Rejonowym w Kościanie w sprawie sygnatura akt I. Co 16/10.
6.   Uchwała Nr 139/661/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zgody na korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
7.   Uchwała Nr 139/662/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zgody na korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
8.   Uchwała Nr 139/663/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Zadrzewianie dróg śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego.
9.   Uchwała Nr 139/664/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
10. Uchwała Nr 139/665/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
11. Uchwała Nr 139/666/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-03-01 12:31:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-03-01 12:33:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-03-01 12:33:07)
Uchwały podjęte na 138 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 138/653/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie pozbawienia ulicy powiatowej nr 358P (ul. 3-go Maja) w Powiecie Grodziskim kategorii drogi powiatowej.
2.   Uchwała Nr 138/654/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie pozbawienia ulicy powiatowej nr 2723P (Opalenica - Grodzisk Wlkp.) na odcinku od km 7 + 045 do km 9 + 710 (ul. Bukowska), tj. na długości 2665 mb w Powiecie Grodziskim kategorii drogi powiatowej.
3.   Uchwała Nr 138/655/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 102/497/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/2010 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-03-01 12:23:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-03-01 12:23:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-03-01 12:23:40)
Uchwały podjęte na 137 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 137/651/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Powiatu Kościańskiego.
2.   Uchwała Nr 137/652/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2010.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-03-01 12:21:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-03-01 12:21:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-03-01 12:21:20)
Uchwały podjęte na 136 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 136/644/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2009 roku.
2.   Uchwała Nr 136/645/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia na 2010 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 136/646/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Roboty budowlane - Budowa budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie.
4.   Uchwała Nr 136/647/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.
5.   Uchwała Nr 136/648/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała Nr 136/649/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
7.   Uchwała Nr 136/650/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia jednostkowych planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2010.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-03-01 12:19:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-03-01 12:19:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-03-01 12:19:01)
Uchwały podjęte na 135 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 135/640/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu pomieszczenia przeznaczonego na bufet szkolny.
2.   Uchwała Nr 135/641/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 102/497/09 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2009/2010 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 135/642/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościńskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego.
4.   Uchwała Nr 135/643/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-03-01 12:09:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-03-01 12:09:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-03-01 12:09:15)
Uchwały podjęte na 134 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 134/636/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
2.   Uchwała Nr 134/637/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży działki położonej w Kościanie przy ulicy Śmigielskiej.
3.   Uchwała Nr 134/638/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2010.
4.   Uchwała Nr 134/639/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2010.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-03-01 12:05:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-03-01 12:05:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-03-01 12:05:25)
Uchwały podjęte na 133 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 133/634/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie  zadań realizowanych w ramach Programu "Ferie zimowe na sportowo".
2.   Uchwała Nr 133/635/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż działki położonej w Kościanie przy ulicy Śmigielskiej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2010-03-01 10:50:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2010-03-01 10:51:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2010-03-01 10:51:22)