logo
ucho   logo bip
2010 rok
Uchwały podjęte na 5 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 5/20/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia oraz określenia regulaminu pracy komisji.
2.   Uchwała Nr 5/21/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
3.   Uchwała Nr 5/22/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
4.   Uchwała Nr 5/23/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-01-11 12:03:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-18 12:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-18 12:28:54)
Uchwały podjęte na 4 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 4/14/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli realizowanych w 2010 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
2.   Uchwała Nr 4/15/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
3.   Uchwała Nr 4/16/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kabla elektroenergetycznego.
4.   Uchwała Nr 4/17/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zgody na nieodpłatne korzystanie z obiektów sportowych w Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
5.   Uchwała Nr 4/18/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011 - 2014.
6.   Uchwała Nr 4/19/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-01-11 12:03:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-18 12:27:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-18 12:27:21)
Uchwały podjęte na 3 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 3/11/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała Nr 3/12/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.   Uchwała Nr 3/13/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-01-11 12:02:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-18 12:25:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-18 12:25:25)
Uchwały podjęte na 2 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 2/4/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Maciejowi Matuszewskiemu do wystąpienia przed Sądem Rejonowym w Kościanie w sprawie sygnatura akt. I Ns 538/10.
2.   Uchwała Nr 2/5/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 2/6/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Ferie zimowe na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
4.   Uchwała Nr 2/7/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w posiedzeniach Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
5.   Uchwała Nr 2/8/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010 częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała Nr 2/9/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7.   Uchwała Nr 2/10/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-01-11 12:02:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-18 12:24:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-18 12:24:11)
Uchwały podjęte na 1 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 1/1/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
2.   Uchwała Nr 1/2/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.   Uchwała Nr 1/3/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-01-11 12:01:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-01-17 09:34:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-01-17 09:34:37)