logo
ucho   logo bip
2011 rok
Uchwały podjęte na 52 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 52/216/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska.
2.   Uchwała Nr 52/217/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Ferie zimowe na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
3.    Uchwała Nr 52/218/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
4.    Uchwała Nr 52/219/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.    Uchwała Nr 52/220/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 09:21:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 09:22:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 09:22:28)
Uchwały podjęte na 51 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 51/212/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
2.    Uchwała Nr 51/213/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
3.    Uchwała Nr 51/214/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2022.
4.    Uchwała Nr 51/215/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 09:13:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 09:13:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 09:13:25)
Uchwały podjęte na 50 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 50/206/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli realizowanych w 2011 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
2.    Uchwała Nr 50/207/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
3.    Uchwała Nr 50/208/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia na rok 2012 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
4.    Uchwała Nr 50/209/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
5.    Uchwała Nr 50/210/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.    Uchwała Nr 50/211/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:17:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 09:08:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 09:08:38)
Uchwały podjęte na 49 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 49/203/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.  Uchwała Nr 49/204/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.  Uchwała Nr 49/205/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:17:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 08:07:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 08:06:54)
Uchwały podjęte na 48 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 48/198/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Kościan w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2.  Uchwała Nr 48/199/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2012 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
3.  Uchwała Nr 48/200/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiatu Kościański.
4.  Uchwała Nr 48/201/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.  Uchwała Nr 48/202/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:16:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 12:57:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 12:57:39)
Uchwały podjęte na 47 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 47/192/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
2.  Uchwała Nr 47/193/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Zbigniewowi Kaczmarkowi do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Kościanie Wydział I Cywilny w sprawie przeciwko Staroście Kościańskiemu.
3.  Uchwała Nr 47/194/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na remont przez Urząd Statystyczny części korytarza w budynku biurowym przy ul. Aleja Tadeusza Kościuszki nr 22 w Kościanie.
4.  Uchwała Nr 47/195/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.  Uchwała Nr 47/196/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.  Uchwała Nr 47/197/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:16:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 12:51:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 12:51:02)
Uchwały podjęte na 46 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 46/188/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.  Uchwała Nr 46/189/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.  Uchwała Nr 46/190/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
4.  Uchwała Nr 46/191/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ulicy Antoniego Kaźmierczaka 41.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:16:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 12:39:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 12:38:59)
Uchwały podjęte na 45 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 45/185/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego wraz z załącznikami.
2.  Uchwała Nr 45/186/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2012 wraz z materiałami informacyjnymi.
3.  Uchwała Nr 45/187/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:15:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 12:27:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 12:27:05)
Uchwały podjęte na 44 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 44/184/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:15:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 12:15:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 12:14:56)
Uchwały podjęte na 43 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 43/180/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Zbigniewowi Kaczmarkowi do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie sygnatura akt V SA/Wa 388/11.
2.  Uchwała Nr 43/181/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.  Uchwała Nr 43/182/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.  Uchwała Nr 43/183/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:14:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 12:11:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 12:11:20)
Uchwały podjęte na 42 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 42/172/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska i Kiełczewo.
2.  Uchwała Nr 42/173/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.
3.  Uchwała Nr 42/174/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
4.  Uchwała Nr 42/175/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 października 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
5.  Uchwała Nr 42/176/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przejęcia na własność Powiatu Kościańskiego nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej nr 42a.
6.  Uchwała Nr 42/177/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 października 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Śmiglu przy ul. Adama Mickiewicza nr 2.
7.  Uchwała Nr 42/178/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8.  Uchwała Nr 42/179/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:14:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 12:06:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 12:05:55)
Uchwały podjęte na 41 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 41/166/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
2.  Uchwała Nr 41/167/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2011 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.
3.  Uchwała Nr 41/168/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.  Uchwała Nr 41/169/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.  Uchwała Nr 41/170/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
6.  Uchwała Nr 41/171/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego dotyczącego zadania: Zredagowanie mapy zasadniczej w wersji wektorowej miasta Śmigla.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:13:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 11:46:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 11:46:02)
Uchwały podjęte na 40 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 40/163/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2011 roku w sprawie przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągną wysoki wynik sportowy w VII Międzynarodowym "Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański.
2.  Uchwała Nr 40/164/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.  Uchwała Nr 40/165/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:13:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 11:39:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 11:38:47)
Uchwały podjęte na 39 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 39/157/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2.  Uchwała Nr 39/158/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012".
3.  Uchwała Nr 39/159/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z Powiatu Kościańskiego.
4.  Uchwała Nr 39/160/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
5.  Uchwała Nr 39/161/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6.  Uchwała Nr 39/162/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 października  2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:13:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 11:39:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 11:39:28)
Uchwały podjęte na 38 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 38/155/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
2.  Uchwała Nr 38/156/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie kabla energetycznego w działce położonej w Kościanie oznaczonej numerem geodezyjnym 345/16 w celu zasilania działki nr 344/1.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:13:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 11:25:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 11:25:44)
Uchwały podjęte na 37 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 37/150/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zaliczenia drogi gminnej - ulicy Rabowickiej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2410 w Swarzędzu do wspólnej granicy działek 307/5 i 307/4 w m. Jasin wraz z łącznikiem do drogi krajowej nr 92, na terenie gminy Swarzędz do kategorii drogi powiatowej.
2.   Uchwała Nr 37/151/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kościanie za 2011 rok.
3.   Uchwała Nr 37/152/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego  z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański na rok szkolny 2011/2012.
4.   Uchwała Nr 37/153/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 września 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
5.   Uchwała Nr 37/154/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego dotyczącego: dostawy energii elektrycznej  na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-12-14 11:12:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-12-14 11:23:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-12-14 11:23:16)
Uchwały podjęte na 36 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 36/147/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.   Uchwała Nr 36/148/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
3.   Uchwała Nr 36/149/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2012 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-09-15 14:58:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-09-16 08:26:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-09-16 08:26:09)
Uchwały podjęte na 35 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 35/143/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 września 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
2.   Uchwała Nr 35/144/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie innego zatrudnienia przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3.   Uchwała Nr 35/145/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała Nr 35/146/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-09-07 11:07:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-09-15 14:51:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-09-15 14:51:38)
Uchwały podjęte na 34 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 34/137/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 34/138/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
3.   Uchwała Nr 34/139/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
4.   Uchwała Nr 34/140/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu.
5.   Uchwała Nr 34/141/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działalności gospodarczej związanej z usługami turystyczno - rekreacyjnymi i agroturystyką położonych w obrębie wsi Nowa Wieś.
6.   Uchwała Nr 34/142/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-09-07 11:06:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-09-15 14:42:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-09-15 14:42:03)
Uchwały podjęte na 33 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 33/136/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-09-07 11:02:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-09-07 11:02:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-09-07 11:02:51)
Uchwały podjęte na 32 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 32/131/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji i wydobycia kopalin wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Przysieka Polska.
2.   Uchwała Nr 32/132/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w Śmiglu na okres do 3 lat.
3.   Uchwała Nr 32/133/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała Nr 32/134/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.   Uchwała Nr 32/135/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-09-07 11:00:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-09-07 11:01:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-09-07 11:00:48)
Uchwały podjęte na 31 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 31/129/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie wsi Morownica.
2.   Uchwała Nr 31/130/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-09-07 10:55:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-09-07 10:55:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-09-07 10:55:20)
Uchwały podjęte na 30 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 30/124/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu panu Zbigniewowi Kaczmarkowi do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie sygnatura akt V SA/Wa 388/11.
2.   Uchwała nr 30/125/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału zapisanych na ten cel środków w budżecie Powiatu Kościańskiego.
3.   Uchwała nr 30/126/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia klasy sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Nietążkowie.
4.   Uchwała nr 30/127/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie wskazania szkoły przejmującej opiekę socjalną nad nauczycielami emerytami - byłymi pracownikami Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu.
5.   Uchwała nr 30/128/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2011 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-07-21 11:08:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-09-07 10:52:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-09-07 10:52:18)
Uchwały podjęte na 29 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 29/117/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie pobierania czynszu.
2.   Uchwała Nr 29/118/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
3.   Uchwała Nr 29/119/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
4.   Uchwała Nr 29/120/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
5.   Uchwała Nr 29/121/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek.
6.   Uchwała Nr 29/122/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.   Uchwała Nr 29/123/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-07-21 11:07:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-07-22 10:08:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-07-22 10:08:35)
Uchwały podjęte na 28 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 28/116/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-07-21 11:07:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-07-21 12:04:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-07-21 12:04:00)
Uchwały podjęte na 27 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 27/112/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia harmonogramu działań związanych z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu.
2.   Uchwała Nr 27/113/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w Śmiglu na okres do 3 lat.
3.   Uchwała Nr 27/114/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała Nr 27/115/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-07-21 11:07:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-07-21 11:59:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-07-21 11:59:44)
Uchwały podjęte na 26 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 26/108/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Krzywiń.
2.   Uchwała Nr 26/109/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 165/795/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 października 2010 roku.
3.   Uchwała Nr 26/110/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
4.   Uchwała Nr 26/111/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Maciejowi Matuszewskiemu do występowania przed Sądem Rejonowym w Kościanie o zezwolenie na wypłacenie należności z depozytu. 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-07-21 11:07:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-07-21 11:25:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-07-21 11:24:58)
Uchwały podjęte na 25 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 25/107/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Wakacje na sportowo".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-07-21 11:07:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-07-21 11:15:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-07-21 11:13:07)
Uchwały podjęte na 24 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 24/101/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Założenie ewidencji budynków dla części gminy Krzywiń, które posiada opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie granic działek ewidencyjnych, klasoużytków i budynków oraz doprowadzenie do zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
2.   Uchwała Nr 24/102/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała Nr 24/103/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 24/104/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
5.   Uchwała Nr 24/105/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.
6.   Uchwała Nr 24/106/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia lekarza uprawnionego do odbioru wniosków oraz wydawania opinii dotyczących skierowania do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 07:36:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-07-21 11:06:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-07-21 11:06:45)
Uchwały podjęte na 23 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 23/97/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie przyłącza gazu do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ul. Gostyńska 38.
2.   Uchwała Nr 23/98/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała Nr 23/99/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 23/100/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 07:35:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 11:32:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-03 11:32:47)
Uchwały podjęte na 22 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 22/91/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
2.   Uchwała Nr 22/92/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
3.   Uchwała Nr 22/93/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
4.   Uchwała Nr 22/94/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 148/700/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/2011 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
5.   Uchwała Nr 22/95/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
6.   Uchwała Nr 22/96/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Śmiglu przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 07:35:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 11:14:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-03 11:14:16)
Uchwały podjęte na 21 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 21/89/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za I kwartał 2011 roku.
2.   Uchwała Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 07:35:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 11:08:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-03 11:08:47)
Uchwały podjęte na 20 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 20/80/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie ustalenia na 2011 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.   Uchwała Nr 20/81/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 148/700/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/2011 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 20/82/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Wakacje na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
4.   Uchwała Nr 20/83/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zlokalizowanie linii kablowych oraz złącza kablowo-pomiarowego wraz z projektowanymi obecnie i w przyszłości liniami kablowymi wprowadzonymi do tego złącza w Kościanie ul. Gostyńska 38.
5.   Uchwała Nr 20/84/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w ramach projektów realizowanych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
6.   Uchwała Nr 20/85/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę ogrodzenia przy budynku administracyjnym w Kościanie Al. Tadeusza Kościuszki nr 22.
7.   Uchwała Nr 20/86/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dla celów projektowych na zlokalizowanie linii energetycznej na działce położonej w Kościanie oznaczonej numerem geodezyjnym 345/16.
8.   Uchwała Nr 20/87/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
9.   Uchwała Nr 20/88/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 07:35:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 11:04:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-03 11:04:26)
chwały podjęte na 19 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 19/78/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatowym nr 4 na pracownię gazownictwa - Kościan, ul. Młyńska 5.
2.   Uchwała Nr 19/79/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 07:34:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 10:51:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-03 10:51:26)
Uchwały podjęte na 18 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 18/69/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
2.   Uchwała Nr 18/70/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie odwołania się od decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki.
3.   Uchwała Nr 18/71/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu panu Zbigniewowi Kaczmarkowi do wystąpienia przed Sądem Rejonowym w Kościanie o ustanowienie służebności przesyłu oraz zaspokojenia roszczeń finansowych.
4.   Uchwała Nr 18/72/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Zarządu Powiatu Kościańskiego przed Sądem Rejonowym w Kościanie w sprawie sygnatura akt I Co 568/11.
5.   Uchwała Nr 18/73/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres do 3 lat części nieruchomości położonej w Śmiglu.
6.   Uchwała Nr 18/74/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Dostawa sprzętu i wyposażenia dla budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie.
7.   Uchwała Nr 18/75/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
8.   Uchwała Nr 18/76/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9.   Uchwała Nr 18/77/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 07:34:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 09:48:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-03 09:38:11)
Uchwały podjęte na 17 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 17/64/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi gminnej Nr 579529P - Kobylniki - Widziszewo (ul. Podgórna w m. Widziszewo o długości 853,00 mb) kategorii drogi gminnej.
2.   Uchwała Nr 17/65/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 148/700/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego  z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia  na rok szkolny 2010/2011 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała Nr 17/66/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 147/693/10.
4.   Uchwała Nr 11/67/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.   Uchwała Nr 17/68/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 07:34:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 09:48:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-03 09:26:58)
Uchwały podjęte na 16 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 16/61/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków nie stanowiącego własności Powiatu Kościańskiego oraz dokonania podziału środków pozostających na ten cel w budżecie Powiatu Kościańskiego.
2.   Uchwała Nr 16/62/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 156/743/10  z dnia 27 lipca 2010 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
3.   Uchwała Nr 16/63/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zamiany gruntu w zamian za odszkodowanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 07:34:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 09:42:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-03 08:59:12)
Uchwały podjęte na 15 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 15/57/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie nowego kierunku kształcenia zawodowego.
2.   Uchwała Nr 15/58/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 i w roku następnym została ujęta w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011 - 2020.
3.   Uchwała Nr 15/59/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego w 2010 roku.
4.   Uchwała Nr 15/60/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2010 r.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 07:33:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 09:42:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-03 09:27:40)
Uchwały podjęte na 14 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 14/55/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie innowacji pedagogicznej.
2.   Uchwała Nr 14/56/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie do zawiązania oraz realizacji współpracy ze szkołą MFR w Bulgnéville we Francji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 07:33:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 07:40:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-03 07:40:18)
Uchwały podjęte na 13 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 13/51/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.
2.   Uchwała Nr 13/52/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 częściowego rozdysponowania rezerw.
3.   Uchwała Nr 13/53/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4.   Uchwała Nr 13/54/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-03-18 14:08:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 07:33:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-18 14:08:34)
Uchwały podjęte na 12 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 12/47/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
2.   Uchwała Nr 12/48/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Śmiglu przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 30 września 2012 roku.
3.   Uchwała Nr 12/49/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 częściowego rozdysponowania rezerw.
4.   Uchwała Nr 11/50/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-03-18 13:56:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-18 14:05:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-18 14:04:54)
Uchwały podjęte na 11 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 11/39/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2011 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
2.   Uchwała Nr 11/40/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 148/700/10 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2010/2011 arkuszy organizacyjnych szkół i placówki oświatowej.
3.   Uchwała Nr 11/41/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Wydania atlasu ptaków oraz folderu informacyjnego w ramach projektu Drzewa o historii, ptaki o współczesności - ekologiczna kampania inform. i stworzenie ścieżki edukacyjnej; Park Krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego.
4.   Uchwała Nr 11/42/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zgody za nieodpłatne korzystanie z sali rekreacyjno usprawniającej w Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
5.   Uchwała Nr 11/43/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 częściowego rozdysponowania rezerw.
6.   Uchwała Nr 11/44/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7.   Uchwała Nr 11/45/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
8.   Uchwała Nr 11/46/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-03-18 13:54:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-18 14:01:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-18 14:00:59)
Uchwały podjęte na 10 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 10/38/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-03-18 13:46:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-18 13:46:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-18 13:46:27)
Uchwały podjęte na 9 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 9/37/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-03-18 12:50:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-18 12:50:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-18 12:50:10)
Uchwały podjęte na 8 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 8/32/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2010 roku.
2.   Uchwała Nr 8/33/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, promocji i ochrony zdrowia.
3.   Uchwała Nr 8/34/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Ferie zimowe na sportowo".
4.   Uchwała Nr 8/35/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.
5.   Uchwała Nr 8/36/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Termomodernizacja i zmiana systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-03-18 12:44:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-18 12:44:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-18 12:44:15)
Uchwały podjęte na 7 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała Nr 7/24/11  Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na zwolnienie z kosztów eksploatacyjnych Uczniowskiego Klubu Sportowego "VOLLEYBALL" w Śmiglu.
2.   Uchwała Nr 7/25/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie zwolnienia z kosztów eksploatacyjnych Uczniowskiego Klubu Sportowego "Junior" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
3.   Uchwała Nr 7/26/11  Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę pomieszczenia w budynku administracyjnym w Kościanie Al. Tadeusza Kościuszki nr 22.
4.   Uchwała Nr 7/27/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2011.
5.   Uchwała Nr 7/28/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2011.
6.   Uchwała Nr 7/29/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
7.   Uchwała Nr 7/30/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8.   Uchwała Nr  7/31/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-01-17 11:02:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-03-18 14:36:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-03-18 14:36:40)