logo
ucho   logo bip
2012 rok
Uchwały podjęte na 97 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 97/452/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.
2)    Uchwała Nr 97/453/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3)    Uchwała Nr 97/454/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4)    Uchwała Nr 97/455/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-04 08:39:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-10 07:36:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-10 07:36:50)
Uchwały podjęte na 96 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 96/445/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
2)    Uchwała Nr 96/446/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3)    Uchwała Nr 96/447/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia na 2013 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
4)    Uchwała Nr 96/448/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli realizowanych w 2012 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
5)    Uchwała Nr 96/449/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2013 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
6)    Uchwała Nr 96/450/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2013.
7)    Uchwała Nr 96/451/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-04 08:38:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-10 07:33:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-10 07:33:34)
Uchwały podjęte na 95 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 95/442/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
2)    Uchwała Nr 95/443/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3)    Uchwała Nr 95/444/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-04 08:38:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-10 07:31:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-10 07:31:19)
Uchwały podjęte na 94 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 94/438/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
2)    Uchwała Nr 94/438/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3)    Uchwała Nr 94/440/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4)    Uchwała Nr 94/441/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-04 08:37:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-10 07:30:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-10 07:29:54)
Uchwały podjęte na 93 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 93/433/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
2)    Uchwała Nr 93/434/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
3)    Uchwała Nr 93/435/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4)    Uchwała Nr 93/436/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5)    Uchwała Nr 93/437/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-04 08:30:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-10 07:28:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-10 07:28:02)
Uchwały podjęte na 92 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 92/426/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2013 rok.
2)    Uchwała Nr 92/427/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji " Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019".
3)    Uchwała Nr 92/428/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia położonej w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego nr 4.
4)    Uchwała Nr 92/429/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Plac Wolności 27.
5)    Uchwała Nr 92/430/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
6)    Uchwała Nr 92/431/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7)    Uchwała Nr 92/432/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2012 roku sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-04 08:30:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-10 07:26:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-10 07:26:25)
Uchwały podjęte na 91 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 91/419/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
2)    Uchwała Nr 91/420/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
3)    Uchwała Nr 91/421/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Ferie zimowe na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
4)    Uchwała Nr 91/422/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 136/647/10.
5)    Uchwała Nr 91/423/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)    Uchwała Nr 91/424/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7)    Uchwała Nr 91/425/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-04 08:30:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-04 13:37:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-04 13:36:48)
Uchwały podjęte na 90 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)   Uchwała Nr 90/415/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
2)    Uchwała Nr 90/416/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
3)    Uchwała Nr 90/417/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2012 roku sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego wraz z załącznikami.
4)    Uchwała Nr 90/418/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z materiałami informacyjnymi.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-04 08:29:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-04 13:31:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-04 13:31:09)
Uchwały podjęte na 89 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 89/412/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
2)    Uchwała Nr 89/413/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie zgody na wycinkę drzew.
3)    Uchwała Nr 89/414/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-04 08:29:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-04 13:21:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-04 13:21:10)
Uchwały podjęte na 88 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 88/405/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Rady Gminy Kościan w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Rady Gminy Kościan w sprawie zaliczania dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2)    Uchwała Nr 88/406/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października w sprawie przeprowadzenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Antoniego Kaźmierczaka nr 41.
3)    Uchwała Nr 88/407/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej pod zabudowę usługową.
4)    Uchwała Nr 88/408/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Śmiglu - ulica Ogrodowa.
5)    Uchwała Nr 88/409/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października w sprawie udzielenia upoważnienia.
6)    Uchwała Nr 88/410/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7)    Uchwała Nr 88/411/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-04 08:29:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-04 13:17:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-04 13:17:06)
Uchwały podjęte na 87 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 87/395/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
2)    Uchwała Nr 87/396/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
3)    Uchwała Nr 87/397/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
4)    Uchwała Nr 87/398/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2012 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.
5)    Uchwała Nr 87/399/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2012 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
6)    Uchwała Nr 87/400/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 156/743/10.
7)    Uchwała Nr 87/401/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 73/319/12.
8)    Uchwała Nr 87/402/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
9)    Uchwała Nr 87/403/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
10)   Uchwała Nr 87/404/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-10-23 08:44:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-04 13:08:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-04 13:05:15)
Uchwały podjęte na 86 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 86/389/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody dla celów projektowych na zlokalizowanie przyłączy energetycznych w działce położonej w Kościanie oznaczonej numerem geodezyjnym 345/16.
2)    Uchwała Nr 86/390/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie  zgody na nieodpłatne udostępnienie auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
3)    Uchwała Nr 86/391/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zgody na nieodpłatne korzystanie z sali sportowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
4)    Uchwała Nr 86/392/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5)    Uchwała Nr 86/393/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)    Uchwała Nr 86/394/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-10-23 08:44:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-04 12:54:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-04 12:53:50)
Uchwały podjęte na 85 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 85/381/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
2)    Uchwała Nr 85/382/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Zbigniewowi Kaczmarkowi do wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
3)    Uchwała Nr 85/383/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2012 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z Powiatu Kościańskiego.
4)    Uchwała Nr 85/384/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
5)    Uchwała Nr 85/385/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia XII przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
6)    Uchwała Nr 85/386/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7)    Uchwała Nr 85/387/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8)    Uchwała Nr 85/388/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-10-23 08:44:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-04 12:54:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-04 12:54:13)
Uchwały podjęte na 84 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 84/378/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 października 2012 roku w sprawie przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągną wysoki wynik sportowy w VIII Międzynarodowym "Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański.
2)    Uchwała Nr 84/379/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3)    Uchwała Nr 84/380/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 października 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-10-23 08:44:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-04 12:40:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-04 12:39:15)
Uchwały podjęte na 83 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)   Uchwała Nr 83/374/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.
2)    Uchwała Nr 83/375/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
3)    Uchwała Nr 83/376/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2012 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
4)    Uchwała Nr 83/377/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-10-23 08:44:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-04 12:34:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-04 12:34:43)
Uchwały podjęte na 82 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)   Uchwała Nr 82/364/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2012 roku w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Zarządowi Dróg Powiatowych w Kościanie.
2)   Uchwała Nr 82/365/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2012 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2012 rok.
3)    Uchwała Nr 82/366/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2012 roku w sprawie przyznania nagrody dla zawodnika, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym w 2012 roku.
4)    Uchwała Nr 82/367/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2012 roku w sprawie wsparcia uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w podnoszeniu poziomu wiedzy w zakresie matematyki.
5)    Uchwała Nr 82/368/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "KSM TĘCZA" w Kościanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
6)    Uchwała Nr 82/369/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zgody na obniżenie stawki wynajmu sal w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.
7)   Uchwała Nr 82/370/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Kaźmierczaka nr 41.
8)    Uchwała Nr 82/371/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej pod zabudowę usługową.
9)    Uchwała Nr 82/372/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonej do zbycia położnej w Kościanie przy Placu Wolności.
10)  Uchwała Nr 82/373/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-10-23 08:43:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-04 12:31:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-04 12:30:53)
Uchwały podjęte na 81 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 81/259/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
2)    Uchwała Nr 81/360/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2012 roku sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3)    Uchwała Nr 81/361/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4)    Uchwała Nr 81/362/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2012 roku sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
5)    Uchwała Nr 81/363/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2012 roku sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2013 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-10-23 08:43:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-10-23 09:20:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-10-23 09:20:29)
Uchwały podjęte na 80 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 80/355/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
2)    Uchwała Nr 80/356/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3)    Uchwała Nr 80/357/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
4)    Uchwała Nr 80/358/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2012 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-10-23 08:43:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-10-23 09:13:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-10-23 09:13:21)
Uchwały podjęte na 79 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 79/352/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
2)    Uchwała Nr 79/353/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3)    Uchwała Nr 79/354/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-10-23 08:42:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-04 12:39:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-04 12:39:34)
Uchwały podjęte na 78 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 78/350/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
2)    Uchwała Nr 78/351/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia XI przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-10-23 08:42:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-10-23 08:55:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-10-23 08:55:41)
Uchwały podjęte na 77 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 77/340/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie udostępnienia miejsc noclegowych.
2.    Uchwała Nr 77/341/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Śmigiel.
3.    Uchwała Nr 77/342/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr 42/176/11.
4.    Uchwała Nr 77/343/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie sieci gazowej w działce położonej w Kościanie oznaczonej numerem geodezyjnym 345/16.
5.    Uchwała Nr 77/344/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
6.    Uchwała Nr 77/345/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie innego zatrudnienia przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
7.    Uchwała Nr 77/346/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8.    Uchwała Nr 77/347/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2012 rok.
9.    Uchwała nr 77/348/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.
10.  Uchwała nr 77/349/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-10-23 08:42:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-10-23 08:53:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-10-23 08:53:29)
Uchwały podjęte na 76 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 76/331/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu dotychczasowej kategorii dróg powiatowych: nr 4944P od drogi krajowej nr 12 - Skokówko - Jeżewo i nr 4087P na odcinku (Mchy) - granica powiatu gostyńskiego - Jeżewo      (do skrzyżowania z drogą powiatową 4945P Jeżewo - Jawory) na terenie gminy Borek Wlkp.
2.    Uchwała Nr 76/332/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Śmigiel.
3.    Uchwała Nr 76/333/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Nietążkowie i Śmiglu na okres do 5 lat.
4.    Uchwała Nr 76/334/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Kaźmierczaka nr 41.
5.    Uchwała Nr 76/335/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej pod zabudowę usługową.
6.    Uchwała Nr 76/336/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7.    Uchwała Nr 76/337/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
8.    Uchwała Nr 76/338/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień dyrektorowi powiatowej jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 i w latach następnych została ujęta w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2022.
9.    Uchwała Nr 76/339/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień dyrektorowi powiatowej jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 i w latach następnych została ujęta w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2022.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-20 08:06:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-10-23 08:42:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-10-23 08:42:01)
Uchwały podjęte na 75 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 75/328/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2.    Uchwała Nr 75/329/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.    Uchwała Nr 75/330/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:23:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-20 08:06:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-20 08:05:52)
Uchwały podjęte na 74 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 74/323/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
2.  Uchwała Nr 74/324/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi.
3.  Uchwała Nr 74/325/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.  Uchwała Nr 74/326/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.  Uchwała Nr 74/327/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:22:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-16 11:31:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-16 11:31:34)
Uchwały podjęte na 73 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 73/318/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zlecenia Wielkopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
2.    Uchwała Nr 73/319/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Antoniego Kaźmierczaka nr 41.
3.    Uchwała Nr 73/320/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.    Uchwała Nr 73/321/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.    Uchwała Nr 73/322/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:22:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 09:21:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 09:20:58)
Uchwały podjęte na 72 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 72/313/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.    Uchwała Nr 72/314/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
3.    Uchwała Nr 72/315/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Chopina (droga powiatowa nr 3583P) od km 0+270 do km 0+422, tj. na długości 0,152 km kategorii drogi powiatowej.
4.    Uchwała Nr 72/316/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Kolejowej (droga powiatowa nr 3599P) od km 0+216 do km 0+540, tj. na długości 0,324 km kategorii drogi powiatowej.
5.    Uchwała Nr 72/317/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Zbąszyńskiej (droga powiatowa nr 3605P) od km 0+000 do km 0+116, tj. na długości 0,116 km kategorii drogi powiatowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:22:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 09:19:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 09:19:30)
Uchwały podjęte na 71 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 71/305/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
2.    Uchwała Nr 71/306/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Wakacje na sportowo".
3.    Uchwała Nr 71/307/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przedłużenia Pani Magdalenie Dyszkiewicz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie.
4.    Uchwała Nr 71/308/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie przedłużenia Pani Grażynie Majchrzyckiej powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.
5.    Uchwała Nr 71/309/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2022.
6.    Uchwała Nr 71/310/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie i Śmiglu przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 5 lat.
7.    Uchwała Nr 71/311/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia X przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
8.    Uchwała Nr 71/312/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:20:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 09:18:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 09:18:21)
Uchwały podjęte na 70 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 70/300/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z kortu tenisowego w DPS w Mościszkach.
2.    Uchwała Nr 70/301/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.    Uchwała Nr 70/302/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
4.    Uchwała Nr 70/303/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego.
5.    Uchwała Nr 70/304/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Zbigniewowi Kaczmarkowi do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie sygnatura akt IV SA/Wa 328/12.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:20:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 09:16:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 09:16:46)
Uchwały podjęte na 69 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 69/297/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie przyłącza gazowego.
2.    Uchwała Nr 69/298/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.    Uchwała Nr 69/299/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:20:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 09:14:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 09:14:10)
Uchwały podjęte na 68 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
2.    Uchwała Nr 68/294/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie pobierania czynszu.
3.    Uchwała Nr 68/295/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej do zbycia.
4.    Uchwała Nr 68/296/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zgody na wycinkę drzew.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:19:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 09:11:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 09:11:32)
Uchwały podjęte na 67 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 67/291/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
2.    Uchwała Nr 67/292/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4969 P - ulica Polna w Gostyniu od skrzyżowania z ul. Folwarczną od km 0+000 do km 1+423, o długości całkowitej 1,423 km.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:19:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 09:10:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 09:10:22)
Uchwały podjęte na 66 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 66/287/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu ,,Wakacje na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
2.    Uchwała Nr 66/288/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Kaźmierczaka nr 41.
3.    Uchwała Nr 66/289/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.    Uchwała Nr 66/290/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:19:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 09:09:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 09:09:28)
Uchwały podjęte na 65 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 65/283/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2011 roku.
2.    Uchwała Nr 65/284/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2011 roku.
3.    Uchwała Nr 65/285/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia IX przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
4.    Uchwała Nr 65/286/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonych do zbycia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:19:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 09:03:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 09:03:38)
Uchwały podjęte na 64 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 64/280/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
2.    Uchwała Nr 64/281/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011".
3.    Uchwała Nr 64/282/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:18:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 09:01:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 09:01:52)
Uchwały podjęte na 63 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 63/277/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
2.    Uchwała Nr 63/278/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3.    Uchwała Nr 63/279/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:18:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 08:53:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 08:53:48)
Uchwały podjęte na 62 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 62/274/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2022.
2.    Uchwała Nr 62/275/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Czempiń o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.03.2012 r. nr IT.6220.4.2011 dotyczącej  przedsięwzięcia: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowy budynku gospodarczego na potrzeby stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Jarogniewice na dz. nr ewid. 700/3.
3.    Uchwała Nr 62/276/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:18:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 08:52:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 08:52:05)
Uchwały podjęte na 61 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 61/260/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
2.    Uchwała Nr 61/261/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie aktywów trwałych.
3.    Uchwała Nr 61/262/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie innowacji pedagogicznej.
4.    Uchwała Nr 61/263/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2012 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
5.    Uchwała Nr 61/264/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego na lata 2012 - 2032".
6.    Uchwała Nr 61/265/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie organizacji, sposobu prowadzenia i nadzoru postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.
7.    Uchwała Nr 61/266/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działce położonej w Kościanie oznaczonej numerem geodezyjnym 345/16.
8.    Uchwała Nr 61/267/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie umorzenia wierzytelności powstałych z tytułu wykonania dokumentów.
9.    Uchwała Nr 61/268/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
10.  Uchwała Nr 61/269/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
11.  Uchwała Nr 61/270/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
12.  Uchwała Nr 61/271/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2011 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2011.
13.  Uchwała Nr 61/272/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2011 r.
14.  Uchwała Nr 61/273/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:18:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-10 08:51:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-10 08:50:53)
Uchwały podjęte na 60 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.  Uchwała Nr 60/256/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
2.  Uchwała Nr  60/257/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
3.  Uchwała Nr 60/258/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 8 000 - 14 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 53/267/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku ze zmianami.
4.  Uchwała Nr 60/259/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:18:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 11:07:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 11:07:27)
Uchwały podjęte na 59 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 59/252/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg na terenie miasta Krzywinia (Osiedle Młodych) do kategorii dróg gminnych.
2.    Uchwała Nr 59/253/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2011 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2012.
3.    Uchwała Nr 59/254/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
4.    Uchwała Nr 59/255/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 8 000 - 14 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 53/267/08 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2008 roku ze zmianami.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:17:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 11:01:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 11:01:31)
Uchwały podjęte na 58 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 58/246/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych w 2012 roku.   
2.    Uchwała Nr 58/247/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościańskie w roku szkolnym 2011/2012.
3.    Uchwała Nr 58/248/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4.    Uchwała Nr 58/249/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5.    Uchwała Nr 58/250/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
6.    Uchwała Nr 58/251/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lutego 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2022.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:17:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 10:49:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 10:49:02)
Uchwały podjęte na 57 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 57/243/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2012.
2.    Uchwała Nr 57/244/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu działalności Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie dla osób przewlekle psychicznie chorych - typ A oraz Programu działalności Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie dla osób z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym - typ B.
3.    Uchwała Nr 57/245/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Ferie zimowe na sportowo".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:17:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 10:33:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 10:33:20)
Uchwały podjęte na 56 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 56/237/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2.    Uchwała Nr 56/238/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
3.   Uchwała Nr 56/239/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie. 
4.    Uchwała Nr 56/240/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.    Uchwała Nr 56/241/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.    Uchwała Nr 56/242/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:16:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 10:29:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 10:29:22)
Uchwały podjęte na 55 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 55/235/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2012 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
2.    Uchwała Nr 55/236/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie umorzenia wierzytelności powstałych z tytułu wykonania dokumentów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:16:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 10:16:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 10:16:29)
Uchwały podjęte na 54 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 54/226/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia na 2012 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
2.    Uchwała Nr 54/227/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2011 roku.
3.    Uchwała Nr 54/228/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.
4.    Uchwała Nr 54/229/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr 21/90/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
5.    Uchwała Nr 54/230/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Kaźmierczaka nr 41.
6.    Uchwała Nr 54/231/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
7.    Uchwała Nr 54/232/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
8.    Uchwała Nr 54/233/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie zgody na nieodpłatne korzystanie z sali rekreacyjno-usprawniającej w Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
9.    Uchwała Nr 54/234/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 10:09:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 10:10:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 10:10:02)
Uchwały podjęte na 53 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 53/221/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2012 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
2.   Uchwała Nr 53/222/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienie położonej w Śmiglu - ulica Ogrodowa.
3.    Uchwała Nr 53/223/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2012.
4.    Uchwała Nr 53/224/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2012.
5.    Uchwała Nr 53/225/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2012-07-06 09:22:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2012-07-06 09:28:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2012-07-06 09:28:34)