logo
ucho   logo bip
2013 rok
Uchwały podjęte na 138 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 138/713/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013.
2)    Uchwała Nr 138/714/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3)    Uchwała Nr 138/715/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
4)    Uchwała Nr 138/716/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 11:05:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 12:18:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 12:18:11)
Uchwały podjęte na 137 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 137/708/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 109/528/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2013/2014.
2)    Uchwała Nr 137/709/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.
3)    Uchwała Nr 137/710/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
4)    Uchwała Nr 137/711/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014.
5)    Uchwała Nr 137/712/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 11:05:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 12:07:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 12:07:07)
Uchwały podjęte na 136 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 136/699/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli realizowanych w 2013 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
2)    Uchwała Nr 136/700/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2014 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
3)    Uchwała Nr 136/701/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
4)    Uchwała Nr 136/702/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia na 2014 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
5)    Uchwała Nr 136/703/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 112/541/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
6)    Uchwała Nr 136/704/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013.
7)    Uchwała Nr 136/705/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8)    Uchwała Nr 136/706/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
9)    Uchwała Nr 136/707/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 131/678/13 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Kościańskim i jego jednostkach budżetowych od 1 stycznia 2014 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 11:05:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 12:02:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 12:02:37)
Uchwały podjęte na 135 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)   Uchwała Nr 135/695/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia radcy prawnego do sprawy - syg. I Ns 536/13.
2)   Uchwała Nr 135/696/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3)   Uchwała Nr 135/697/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4)   Uchwała Nr 135/698/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 11:04:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 11:51:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 11:51:23)
Uchwały podjęte na 134 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 134/686/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
2)    Uchwała Nr 134/687/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.
3)    Uchwała Nr 134/688/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014 roku w formie wspierania zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
4)    Uchwała Nr 134/689/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
5)    Uchwała Nr 134/690/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części dachu budynku "Pawilonu chirurgicznego" Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
6)    Uchwała Nr 134/691/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.
7)    Uchwała Nr 134/692/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8)    Uchwała Nr 134/693/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9)    Uchwała Nr 134/694/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 11:04:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 11:44:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 11:43:54)
Uchwały podjęte na 133 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 133/683/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013.
2.    Uchwała Nr 133/684/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3.    Uchwała Nr 133/685/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 11:04:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 11:35:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 11:35:46)
Uchwały podjęte na 132 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 132/681/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zgody na przyłącze energetyczne do dz. 345/9.
2.    Uchwała Nr 132/682/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu do składania podpisów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 11:04:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 11:31:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 11:31:22)
Uchwały podjęte na 131 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 131/672/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ubezpieczenia majątku i innych interesów Powiatu Kościańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
2.    Uchwała Nr 131/673/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno - Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie.
3.    Uchwała Nr 131/674/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/528/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2013/2014.
4.    Uchwała Nr 131/675/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5.    Uchwała Nr 131/676/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6.    Uchwała Nr 131/677/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
7.    Uchwała Nr 131/678/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Kościańskim i jego jednostkach budżetowych od 1 stycznia 2014 roku.
8.    Uchwała Nr 131/679/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego wraz z załącznikami.
9.    Uchwała Nr 131/680/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014 wraz z materiałami informacyjnymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 11:03:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 11:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 11:28:52)
Uchwały podjęte na 130 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 130/666/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
2)    Uchwała Nr 130/667/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
3)    Uchwała Nr 130/668/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Kościańskiego.
4)    Uchwała Nr 130/669/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013.
5)    Uchwała Nr 130/670/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)    Uchwała Nr 130/671/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-09-06 11:23:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 11:13:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 11:13:11)
Uchwały podjęte na 129 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 129/658/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym.
2)    Uchwała Nr 129/659/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 112/541/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
3)    Uchwała Nr 129/660/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/528/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2013/2014.
4)    Uchwała Nr 129/661/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zgody na nieodpłatne udostępnienie auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
5)    Uchwała Nr 129/662/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia XI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka.
6)    Uchwała Nr 129/663/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7)    Uchwała Nr 129/664/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8)    Uchwała Nr 129/665/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-09-06 11:23:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 11:03:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 11:03:08)
Uchwały podjęte na 128 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 128/651/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/527/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
2)    Uchwała Nr 128/652/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.
3)    Uchwała Nr 128/653/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
4)    Uchwała Nr 128/654/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora oddziału wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
5)    Uchwała Nr 128/655/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie zlecenia Kościańskiemu Stowarzyszeniu Amazonek "HIPOLITA" w Kościanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
6)    Uchwała Nr 128/656/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
7)    Uchwała Nr 128/657/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-09-06 11:23:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 10:51:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 10:51:42)
Uchwały podjęte na 127 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 127/650/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 października 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-09-06 11:23:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 10:43:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 10:42:54)
Uchwały podjęte na 126 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 126/647/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
2)    Uchwała Nr 126/648/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3)    Uchwała Nr 126/649/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-09-06 11:22:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 10:36:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 10:36:08)
Uchwały podjęte na 125 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 125/641/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 października 2013 roku w sprawie przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągną wysoki wynik sportowy w IX Międzynarodowym "Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański.
2)    Uchwała Nr 125/642/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 października 2013 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2013 rok.
3)    Uchwała Nr 125/643/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w pałacu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
4)    Uchwała Nr 125/644/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5)    Uchwała Nr 125/645/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)    Uchwała Nr 125/646/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-09-06 11:22:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-10-08 13:50:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-10-03 08:46:03)
Uchwały podjęte na 124 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)   Uchwała Nr 124/634/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z Powiatu Kościańskiego.
2)   Uchwała Nr 124/635/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy energii elektrycznej na potrzeby jednostek budżetowych  Powiatu Kościańskiego.
3)   Uchwała Nr 124/636/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.
4)   Uchwała Nr 124/637/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5)   Uchwała Nr 124/638/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)   Uchwała Nr 124/639/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
7)   Uchwała Nr 124/640/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-09-06 11:09:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-10-03 08:36:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-10-03 08:36:07)
Uchwały podjęte na 123 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 123/629/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 września 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/528/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2013/2014.
2)    Uchwała Nr 123/630/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia X przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Antoniego Kaźmierczaka nr 41.
3)    Uchwała Nr 123/631/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013.
4)    Uchwała Nr 123/632/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
5)    Uchwała Nr 123/633/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 września 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2014 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-09-06 11:09:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-09-17 07:46:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-09-17 07:46:02)
Uchwały podjęte na 122 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 122/623/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 września 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/529/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
2)    Uchwała Nr 122/624/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 września 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/528/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2013/2014.
3)    Uchwała Nr 122/625/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 września 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/527/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
4)    Uchwała Nr 122/626/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5)    Uchwała Nr 122/627/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)    Uchwała Nr 122/628/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-09-06 11:09:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-09-06 13:29:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-09-06 13:29:29)
Uchwały podjęte na 121 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 121/610/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinków dróg gminnych na terenie gminy Kamieniec.
2)    Uchwała Nr 121/611/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2406P kategorii drogi powiatowej.
3)    Uchwała Nr 121/612/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2426P kategorii drogi powiatowej.
4)    Uchwała Nr 121/613/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2450P kategorii drogi powiatowej.
5)    Uchwała Nr 121/614/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.
6)    Uchwała Nr 121/615/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/527/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
7)    Uchwała Nr 121/616/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/528/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2013/2014.
8)    Uchwała Nr 121/617/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 112/541/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
9)    Uchwała Nr 121/618/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego.
10)  Uchwała Nr 121/619/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia XVI przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel.
11)  Uchwała Nr 121/620/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
12)  Uchwała Nr 121/621/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel.
13)  Uchwała Nr 122/622/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-09-06 11:08:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-09-06 13:24:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-09-06 13:24:20)
Uchwały podjęte na 120 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 120/589/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.
2)    Uchwała Nr 120/590/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2388P kategorii drogi powiatowej.
3)    Uchwała Nr 120/591/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2389P kategorii drogi powiatowej.
4)    Uchwała Nr 120/592/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2406P kategorii drogi powiatowej.
5)    Uchwała Nr 120/593/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2415P kategorii drogi powiatowej.
6)    Uchwała Nr 120/594/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2426P kategorii drogi powiatowej.
7)    Uchwała Nr 120/595/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2432P kategorii drogi powiatowej.
8)    Uchwała Nr 120/596/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2450P kategorii drogi powiatowej.
9)    Uchwała Nr 120/597/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2457P kategorii drogi powiatowej.
10)  Uchwała Nr 120/598/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2470P kategorii drogi powiatowej.
11)  Uchwała Nr 120/599/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie pozbawienia drogi nr 2474P kategorii drogi powiatowej.
12)  Uchwała Nr 120/600/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
13)  Uchwała Nr 120/601/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
14)  Uchwała Nr 120/602/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie.
15)  Uchwała Nr 120/603/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.
16)  Uchwała Nr 120/604/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
17)  Uchwała Nr 120/605/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
18)  Uchwała Nr 120/606/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
19)  Uchwała Nr 120/607/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
20)  Uchwała Nr 120/608/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
21)  Uchwała Nr 120/609/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-07-12 10:33:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-09-06 12:33:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-09-06 12:33:50)
Uchwały podjęte na 119 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 119/583/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora oddziału rehabilitacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2)    Uchwała Nr 119/584/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
3)    Uchwała Nr 119/585/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie pobierania czynszu.
4)    Uchwała Nr 119/586/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5)    Uchwała Nr 119/587/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)    Uchwała Nr 119/588/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-07-12 10:33:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-07 12:08:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-07 12:08:38)
Uchwały podjęte na 118 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 118/579/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie innego zatrudnienia przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2)    Uchwała Nr 118/580/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia IX przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Antoniego Kaźmierczaka nr 41.
3)    Uchwała Nr 118/581/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4)    Uchwała Nr 118/582/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-07-12 10:33:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-09-06 11:27:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-09-06 11:27:31)
Uchwały podjęte na 117 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 117/568/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie aktywów trwałych.
2)    Uchwała Nr 117/569/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3)    Uchwała Nr 117/570/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
4)    Uchwała Nr 117/571/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
5)    Uchwała Nr 117/572/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 97/452/12.
6)    Uchwała Nr 117/573/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
7)    Uchwała Nr 117/574/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia XV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel.
8)    Uchwała Nr 117/575/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
9)    Uchwała Nr 117/576/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie głoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel.
10)    Uchwała Nr 117/577/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
11)    Uchwała Nr 117/578/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-07-12 10:32:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-09-06 11:08:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-09-06 11:08:14)
Uchwały podjęte na 116 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 116/561/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków części gminy Śmigiel.
2)    Uchwała Nr 116/562/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia radcy prawnego do sprawy - sygn.I.Ns 329/13.
3)    Uchwała Nr 116/563/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza gazowego na nieruchomości - działka nr 345/16 położonej Kościanie, ul. Śmigielska.
4)    Uchwała Nr 116/564/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5)    Uchwała Nr 116/565/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)    Uchwała Nr 116/566/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
7)    Uchwała Nr 116/567/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-07-12 10:32:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-07-12 11:46:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-07-12 11:46:41)
Uchwały podjęte na 115 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 115/553/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
2)    Uchwała Nr 115/554/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Kościan w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
3)    Uchwała Nr 115/555/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych.
4)    Uchwała Nr 115/556/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przedłużenia Pani Arlecie Adamczak-Puk powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
5)    Uchwała Nr 115/557/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
6)    Uchwała Nr 115/558/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży".
7)    Uchwała Nr 115/559/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
8)    Uchwała Nr 115/560/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-07-12 10:32:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-07-12 11:26:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-07-12 11:26:43)
Uchwały podjęte na 114 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 114/550/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2)    Uchwała Nr 114/551/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
3)    Uchwała Nr 114/552/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-07-12 10:32:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-07-12 11:12:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-07-12 11:12:08)
Uchwały podjęte na 113 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 113/544/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia VIII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Antoniego Kaźmierczaka nr 41.
2)    Uchwała Nr 113/545/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach".
3)    Uchwała Nr 113/546/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
4)    Uchwała Nr 113/547/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia programu kontroli Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
5)    Uchwała Nr 113/548/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013.
6)    Uchwała Nr 113/549/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-07-12 10:31:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-07-12 11:04:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-07-12 11:04:21)
Uchwały podjęte na 112 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 112/541/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
2)    Uchwała Nr 112/542/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2012 roku.
3)    Uchwała Nr 112/543/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2012 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-07-12 10:31:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-07-12 10:37:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-07-12 10:37:29)
Uchwały podjęte na 111 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 111/538/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013.
2)  Uchwała Nr 111/539/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
3)  Uchwała Nr 111/540/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie wyznaczenia przez Zarząd Powiatu Kościańskiego osoby do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-07-12 10:30:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-07-12 10:30:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-07-12 10:30:42)
Uchwały podjęte na 110 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 110/535/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu "Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.
2)  Uchwała Nr 110/536/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia XIV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
3)  Uchwała Nr 110/537/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-05-16 15:58:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-07-12 10:18:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-07-12 10:17:57)
Uchwały podjęte na 109 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 109/527/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
2)  Uchwała Nr 109/528/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2013/2014.
3)  Uchwała Nr 109/529/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
4)  Uchwała Nr 109/530/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej do sprzedaży.
5)  Uchwała Nr 109/531/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie przyłączy gazowych w działce położonej w Kościanie oznaczonej numerem geodezyjnym 345/16.
6)  Uchwała Nr 109/532/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7)  Uchwała Nr 109/533/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
8)  Uchwała Nr 109/534/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie stosowania Procedury odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych powiatowi zadań.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-05-16 15:58:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-07-12 10:14:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-07-12 10:14:10)
Uchwały podjęte na 108 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 108/525/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2)  Uchwała Nr 108/526/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-04-12 11:42:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-07-12 10:07:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-07-12 10:07:20)
Uchwały podjęte na 107 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 107/520/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkoły niepublicznej w 2013 roku.
2)   Uchwała Nr 107/521/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Kaźmierczaka nr 41.
3)    Uchwała Nr 107/522/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4)    Uchwała Nr 107/523/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5)    Uchwała Nr 107/524/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-04-12 11:42:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-04-15 13:14:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-04-12 12:11:46)
Uchwały podjęte na 106 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 106/511/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu panu Zbigniewowi Kaczmarkowi do występowania przed Sądem Najwyższym w Warszawie w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r. wydanego w sprawie o sygn. Akt I ACa 903/12.
2)    Uchwała Nr 106/512/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
3)    Uchwała Nr 106/513/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zwolnienia z opłat za wynajem gabinetu higienistki szkolnej.
4)    Uchwała Nr 106/514/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia radcy prawnego do sprawy sygn. Akt I Co 289/13.
5)    Uchwała Nr 106/515/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia radcy prawnego do sprawy 290/13.
6)    Uchwała Nr 106/516/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia radcy prawnego do sprawy 291/13.
7)    Uchwała Nr 106/517/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2012 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2012.
8)    Uchwała Nr 106/518/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2012 r.
9)    Uchwała Nr 106/519/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-04-12 11:42:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-04-15 13:12:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-04-12 12:01:30)
Uchwały podjęte na 105 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 105/508/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyznaczenia kandydata Powiatu Kościańskiego do powołania w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia.
2)    Uchwała Nr 105/509/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
3)    Uchwała Nr 105/510/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-03-22 10:17:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-04-12 11:46:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-04-12 11:45:50)
Uchwały podjęte na 104 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 104/501/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Zbigniewowi Kaczmarkowi.
2)    Uchwała Nr 104/502/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2012 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2013.
3)    Uchwała Nr 104/503/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych w 2013 roku.
4)    Uchwała Nr 104/504/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie innowacji pedagogicznej.
5)    Uchwała Nr 104/505/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)    Uchwała Nr 104/506/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7)    Uchwała Nr 104/507/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-03-22 10:14:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-07-12 10:04:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-07-12 10:04:15)
Uchwały podjęte na 103 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 103/493/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zlecenia Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju Zarządowi Powiatowemu w Kościanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2)    Uchwała Nr 103/494/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
3)    Uchwała Nr 103/495/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia XIII  przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
4)    Uchwała Nr 103/486/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
5)    Uchwała Nr 103/497/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej pod zabudowę usługową.
6)    Uchwała Nr 103/498/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7)    Uchwała Nr 103/499/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8)    Uchwała Nr 103/500/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-03-22 10:09:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-04-12 11:41:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-03-22 10:13:35)
Uchwały podjęte na 102 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 102/488/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 97/452/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2)    Uchwała Nr 102/489/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zgody na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
3)    Uchwała Nr 102/490/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4)    Uchwała Nr 102/491/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5)    Uchwała Nr 102/492/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-03-22 10:08:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-04-12 11:41:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-03-22 10:09:29)
Uchwały podjęte na 101 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)   Uchwała Nr 101/481/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.
2)    Uchwała Nr 101/482/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. nr 94/433/12 dot. udzielenia upoważnienia.
3)    Uchwała Nr 101/483/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
4)   Uchwała Nr 101/484/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie przeprowadzenia VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Kaźmierczaka nr 41.
5)    Uchwała Nr 101/485/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)    Uchwała Nr 101/486/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7)    Uchwała Nr 101/487/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-02-07 14:07:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-04-12 11:40:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-04-12 11:40:11)
Uchwały podjęte na 100 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 100/471/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Kościan w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
2.    Uchwała Nr 100/472/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
3.    Uchwała Nr 100/473/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
4.    Uchwała Nr 100/474/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
5.    Uchwała Nr 100/475/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zgody na nieodpłatne udostępnienie hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
6.    Uchwała Nr 100/476/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zgody na udostępnienie sali.
7.    Uchwała Nr 100/477/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zwolnienia z opłat za wynajem gabinetów higienistek szkolnych.
8.    Uchwała Nr 100/478/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013.
9.    Uchwała Nr 100/479/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
10.    Uchwała Nr 100/480/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-02-07 14:07:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-02-07 14:18:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-02-07 14:18:19)
Uchwały podjęte na 99 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 99/464/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2012 roku.
2.    Uchwała Nr 99/465/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkoły niepublicznej w 2013 roku.
3.    Uchwała Nr 99/466/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia na 2013 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
4.    Uchwała Nr 99/467/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2013 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
5.    Uchwała Nr 99/468/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2013 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
6.    Uchwała Nr 99/469/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.
7.    Uchwała Nr 99/470/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie zgody na wynajmowanie i wydzierżawianie na okres powyżej 3 lat.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-16 12:44:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-23 08:00:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-23 08:00:53)
Uchwały podjęte na 98 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 98/456/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie  zadań realizowanych w ramach Programu "Ferie zimowe na sportowo".
2)    Uchwała Nr 98/457/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2013 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
3)    Uchwała Nr 98/458/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 68/293/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2012/2013.
4)    Uchwała Nr 98/459/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2013.
5)    Uchwała Nr 98/460/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2013.
6)    Uchwała Nr 98/461/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013.
7)    Uchwała Nr 98/462/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2013.
8)    Uchwała Nr 98/463/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2013-01-11 06:59:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2013-01-11 07:10:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2013-01-11 07:10:16)