logo
ucho   logo bip
2014 rok
Uchwały podjęte na 179 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 179/911/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/775/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
2)  Uchwała Nr 179/912/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-02-11 13:12:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-02-12 10:13:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-02-12 10:12:58)
Uchwały podjęte na 178 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 178/907/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli realizowanych w 2014 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
2)  Uchwała Nr 178/908/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3)  Uchwała Nr 178/909/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4)  Uchwała Nr 178/910/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-02-11 13:12:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-02-12 10:10:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-02-12 10:10:24)
Uchwały podjęte na 177 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1.    Uchwała Nr 177/897/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2015 rok.
2.   Uchwała Nr 177/898/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43 A.
3.    Uchwała Nr 177/899/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 156/790/14 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
4.    Uchwała Nr 177/900/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
5.    Uchwała Nr 177/901/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
6.    Uchwała Nr 177/902/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
7.    Uchwała Nr 177/903/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia na 2015 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
8.    Uchwała Nr 177/904/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
9.    Uchwała Nr 177/905/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
10.  Uchwała Nr 177/906/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-12-02 11:29:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-02-12 10:03:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-02-12 10:03:00)
Uchwały podjęte na 176 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 176/890/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.
2)  Uchwała Nr 176/891/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku w formie wspierania zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
3)  Uchwała Nr 176/892/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/776/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2014/2015.
4)  Uchwała Nr 176/893/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
5)  Uchwała Nr 176/894/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)  Uchwała Nr 176/895/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7)  Uchwała Nr 176/896/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-11-13 10:42:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-12-02 11:34:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-12-02 11:34:53)
Uchwały podjęte na 175 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 175/885/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2)  Uchwała Nr 175/886/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3)  Uchwała Nr 175/887/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
4)  Uchwała Nr 175/888/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 wraz z materiałami informacyjnymi.
5)  Uchwała Nr 175/889/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego wraz z załącznikami.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-11-13 10:42:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-11-25 07:23:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-11-25 07:23:10)
Uchwały podjęte na 174 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 174/883/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.
2)  Uchwała Nr 174/884/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-11-13 10:42:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-11-13 11:36:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-11-13 11:36:42)
Uchwały podjęte na 173 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 173/877/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 października 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/775/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
2)  Uchwała Nr 173/878/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych w gminie Krzywiń.
3)  Uchwała Nr 173/879/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 października 2014 roku ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
4)  Uchwała Nr 173/880/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5)  Uchwała Nr 173/881/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)  Uchwała Nr 173/882/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-11-13 10:41:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-11-13 11:34:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-11-13 11:34:43)
Uchwały podjęte na 172 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 172/870/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 7 października 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/776/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2014/2015.
2)  Uchwała Nr 172/871/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 7 października 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 142/728/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2014 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
3)  Uchwała Nr 172/872/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 7 października 2014 roku w sprawie przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągną wysoki wynik sportowy w X Międzynarodowym "Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański.
4)  Uchwała Nr 172/873/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu działek położonych w Kościanie przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.
5)  Uchwała Nr 172/874/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)  Uchwała Nr 172/875/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7)  Uchwała Nr 172/876/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-10-03 09:41:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-11-13 11:30:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-11-13 11:30:07)
Uchwały podjęte na 171 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 171/866/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 30 września 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/775/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
2)  Uchwała Nr 171/867/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3)  Uchwała Nr 171/868/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4)  Uchwała Nr 171/869/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-10-03 09:41:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-11-13 10:41:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-10-03 10:05:14)
Uchwały podjęte na 170 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 170/861/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.
2)  Uchwała Nr 170/862/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 24 września 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/776/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2014/2015.
3)  Uchwała Nr 170/863/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z Powiatu Kościańskiego.
4)  Uchwała Nr 170/864/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2014 rok.
5)  Uchwała Nr 170/865/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Śmiglu na okres 3 lat.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-09-22 12:57:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-10-03 10:54:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-10-03 10:01:20)
Uchwały podjęte na 169 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)   Uchwała Nr 169/859/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 16 września 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 156/790/14 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
2)   Uchwała Nr 169/860/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 16 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-09-22 12:56:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-10-03 10:54:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-10-03 10:54:19)
Uchwały podjęte na 168 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 168/850/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 9 września 2014 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu mieszkania służbowego.
2)  Uchwała Nr 168/851/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 9 września 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/776/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
3)  Uchwała Nr 168/852/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 9 września 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
4)  Uchwała Nr 168/853/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 9 września 2014 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora oddziału intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
5)  Uchwała Nr 168/854/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 9 września 2014 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
6)  Uchwała Nr 168/855/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7)  Uchwała Nr 168/856/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8)  Uchwała Nr 168/857/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
9)  Uchwała Nr 168/858/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 września 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2015 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-09-22 12:56:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-10-03 10:52:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-10-03 10:52:36)
Uchwały podjęte na 167 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 167/845/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 2 września 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/775/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
2)    Uchwała Nr 167/846/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm.
3)    Uchwała Nr 167/847/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4)    Uchwała Nr 167/848/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5)    Uchwała Nr 167/849/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-09-22 12:56:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-10-03 10:49:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-10-03 10:49:39)
Uchwały podjęte na 166 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 166/838/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 156/790/14 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
2)  Uchwała Nr 166/839/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/776/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2014/2015.
3)  Uchwała Nr 166/840/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/775/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
4)  Uchwała Nr 166/841/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2014 r.
5)  Uchwała Nr 166/842/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)  Uchwała Nr 166/843/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
7)  Uchwała Nr 166/844/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Śmiglu przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-08-22 07:14:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-10-03 10:47:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-10-03 10:47:21)
Uchwały podjęte na 165 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 165/830/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/775/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
2)    Uchwała Nr 165/831/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat.
3)    Uchwała Nr 165/832/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zgody na wycinkę drzew.
4)    Uchwała Nr 165/833/14 Zarządu Powiatu Kościńskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie i Śmiglu przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 5 lat.
5)    Uchwała Nr 165/834/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym.
6)    Uchwała Nr 165/835/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7)    Uchwała Nr 165/836/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8)    Uchwała Nr 165/837/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-08-04 11:10:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-08-22 07:15:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-08-22 07:14:29)
Uchwały podjęte na 164 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 164/828/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2)  Uchwała Nr 164/829/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-08-04 11:10:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-08-04 11:39:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-08-04 11:38:59)
Uchwały podjęte na 163 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 163/822/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
2)  Uchwała Nr 163/823/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lipca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2014 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
3)  Uchwała Nr 163/824/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza gazowego na nieruchomości - działka nr 345/16 położonej w Kościanie, ul. Śmigielska.
4)  Uchwała Nr 163/825/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
5)  Uchwała Nr 163/826/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)  Uchwała Nr 163/827/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-07-11 07:26:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-08-04 11:24:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-08-04 11:23:49)
Uchwały podjęte na 162 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 162/816/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
2)  Uchwała Nr 162/817/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
3)  Uchwała Nr 162/818/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym.
4)  Uchwała Nr 162/819/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5)  Uchwała Nr 162/820/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)  Uchwała Nr 162/821/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-06-30 09:01:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-07-11 07:33:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-07-11 07:33:22)
Uchwały podjęte na 161 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 161/815/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-06-30 09:00:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-06-30 12:38:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-06-30 12:38:12)
Uchwały podjęte na 160 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 160/808/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2016.
2)  Uchwała Nr 160/809/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie wydzierżawiana, wynajmowania i użyczenia mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.
3)  Uchwała Nr 160/810/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości dzierżawy działki nr 485 w Jarogniewicach.
4)  Uchwała Nr 160/811/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przedłużenia Pani Małgorzacie Durek powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
5)  Uchwała Nr 160/812/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
6)  Uchwała Nr 160/813/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
7)  Uchwała Nr 160/814/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-06-30 08:59:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-06-30 12:25:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-06-30 12:25:32)
Uchwały podjęte na 159 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 159/801/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2)  Uchwała Nr 159/802/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia programu kontroli Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3)  Uchwała Nr 159/803/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
4)  Uchwała Nr 159/804/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.
5)  Uchwała Nr 159/805/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)  Uchwała Nr 159/806/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7)  Uchwała Nr 159/807/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-06-30 08:59:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-06-30 10:35:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-06-30 10:35:04)
Uchwały podjęte na 158 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 158/795/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnego.
2)  Uchwała Nr 158/796/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Kościan.
3)  Uchwała Nr 158/797/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.
4)  Uchwała Nr 158/798/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
5)  Uchwała Nr 158/799/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)  Uchwała Nr 158/800/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-06-30 08:59:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-06-30 10:14:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-06-30 10:14:44)
Uchwały podjęte na 157 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 157/794/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu "Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-06-30 08:59:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-06-30 09:56:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-06-30 09:55:55)
Uchwały podjęte na 156 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 156/790/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
2)  Uchwała Nr 156/791/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w latach 2013 i 2014.
3)  Uchwała Nr 156/792/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w latach 2013 i 2014.
4)  Uchwała Nr 156/793/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-06-30 08:58:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-06-30 09:54:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-06-30 09:54:09)
Uchwały podjęte na 155 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 155/785/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/527/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
2)  Uchwała Nr 155/786/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków części gmin Kościan i Czempiń.
3)  Uchwała Nr 155/787/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4)  Uchwała Nr 155/788/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5)  Uchwała Nr 155/789/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-06-30 08:58:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-06-30 09:40:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-06-30 09:39:44)
Uchwały podjęte na 154 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 154/780/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
2)  Uchwała Nr 154/781/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/527/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
3)  Uchwała Nr 154/782/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
4)  Uchwała Nr 154/783/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki położonej w Jerce.
5)  Uchwała Nr 154/784/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie udostępnienia sali w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-04-30 07:04:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-06-30 09:06:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-06-30 09:06:48)
Uchwały podjęte na 153 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji, sposobu prowadzenia i nadzoru postępowań o udzielenie zamówień publicznych w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.
2)   Uchwała Nr 153/775/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
3)    Uchwała Nr 153/776/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2014/2015.
4)    Uchwała Nr 153/777/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014
5)    Uchwała Nr 153/778/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)    Uchwała Nr 153/779/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-04-30 07:03:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-04-30 07:15:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-04-30 07:14:41)
Uchwały podjęte na 152 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 152/771/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014.
2)  Uchwała Nr 152/772/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3)  Uchwała Nr 152/773/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-04-30 07:03:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-04-30 07:08:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-04-30 07:08:20)
Uchwały podjęte na 151 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 151/765/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkoły niepublicznej w 2014 roku.
2)  Uchwała Nr 151/766/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie zgody na lokalizację przyłącza energetycznego.
3)  Uchwała Nr 151/767/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonych do sprzedaży.
4)  Uchwała Nr 151/768/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014.
5)  Uchwała Nr 151/769/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)  Uchwała Nr 151/770/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-04-07 12:12:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-04-07 12:12:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-04-07 12:12:32)
Uchwały podjęte na 150 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 150/760/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".
2)  Uchwała Nr 150/761/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora oddziału chirurgicznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3)  Uchwała Nr 150/762/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie innowacji pedagogicznej.
4)  Uchwała Nr 150/763/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2013 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2013.
5)  Uchwała Nr 150/764/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2013 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-04-01 13:17:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-04-01 13:17:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-04-01 13:17:50)
Uchwały podjęte na 149 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 149/753/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
2)  Uchwała Nr 149/754/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatrudnienia na czas zastępstwa Kierownika Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
3)  Uchwała Nr 149/755/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
4)  Uchwała Nr 149/756/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Kościańskiego, Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie i Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
5)  Uchwała Nr 149/757/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok.
6)  Uchwała Nr 149/758/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014.
7)  Uchwała Nr 149/759/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-04-01 12:55:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-04-01 12:55:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-04-01 12:55:25)
Uchwały podjęte na 148 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1) Uchwała Nr 148/751/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2) Uchwała Nr 148/752/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-04-01 12:48:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-04-01 12:48:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-04-01 12:48:01)
Uchwały podjęte na 147 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 147/745/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 112/541/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
2)    Uchwała Nr 147/746/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/527/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
3)    Uchwała Nr 147/747/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych w 2014 roku.
4)    Uchwała Nr 147/748/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5)    Uchwała Nr 147/749/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)    Uchwała Nr 147/750/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-03-10 13:25:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-03-11 14:01:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-03-11 14:01:03)
Uchwały podjęte na 145 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 145/741/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2013 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2014.
2)    Uchwała Nr 145/742/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014.
3)    Uchwała Nr 145/743/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4)    Uchwała Nr 145/744/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-26 13:31:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-26 13:34:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-26 13:31:24)
Uchwały podjęte na 144 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 144/736/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lutego 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/528/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2013/2014.
2)    Uchwała Nr 144/737/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lutego 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 112/541/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
3)    Uchwała Nr 144/738/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4)    Uchwała Nr 144/739/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5)    Uchwała Nr 144/740/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 12:20:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-26 13:34:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-26 13:34:12)
Uchwały podjęte na 143 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 143/731/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2)    Uchwała Nr 143/732/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu działki nr 514/1 położonej w Jerce przeznaczonej do sprzedaży.
3)    Uchwała Nr 143/733/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4)    Uchwała Nr 143/734/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5)    Uchwała Nr 143/735/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 12:20:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-13 12:27:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-13 12:27:36)
Uchwały podjęte na 142 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 142/727/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.
2)    Uchwała Nr 142/728/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2014 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
3)    Uchwała Nr 142/729/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.
4)    Uchwała Nr 142/730/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia na 2014 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 12:20:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-13 12:21:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-13 12:21:41)
Uchwały podjęte na 141 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 141/726/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 12:19:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-13 12:18:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-13 12:18:07)
Uchwały podjęte na 140 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 140/718/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr 109/527/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2013/2014.
2)    Uchwała Nr 140/719/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2013 roku.
3)    Uchwała Nr 140/720/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2014.
4)    Uchwała Nr 140/721/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2014.
5)    Uchwała Nr 140/722/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014.
6)    Uchwała Nr 140/723/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7)    Uchwała Nr 140/724/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8)    Uchwała Nr 140/725/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 12:19:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-13 12:16:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-13 12:16:15)
Uchwały podjęte na 139 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr 139/717/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2014 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2014-02-07 12:19:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2014-02-13 11:51:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2014-02-13 11:51:29)