logo
ucho   logo bip
2014 rok
Uchwały podjęte na 2 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 2/6/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany stawki wynajmu sali.
2)  Uchwała Nr 2/7/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014.
3)  Uchwała Nr 2/8/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4)  Uchwała Nr 2/9/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
5)  Uchwała Nr 2/10/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-02-12 10:24:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-02-12 10:24:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-02-12 10:24:43)
Uchwały podjęte na 1 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 1/1/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2015 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
2)  Uchwała Nr 1/2/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43 A.
3)  Uchwała Nr 1/3/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2014.
4)  Uchwała Nr 1/4/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5)  Uchwała Nr 1/5/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-02-12 10:19:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-02-12 10:19:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-02-12 10:19:34)