logo
ucho   logo bip
2015 rok
Uchwały podjęte na 46 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 46/244/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w formie darowizny, aktywów trwałych.

2)   Uchwała Nr 46/245/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

3) Uchwała Nr 46/246/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo".

4) Uchwała Nr 46/247/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

5) Uchwała Nr 46/248/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

6) Uchwała Nr 46/249/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.

7) Uchwała Nr 46/250/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała Nr 46/251/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.

9) Uchwała Nr 46/252/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-05 13:16:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-05 14:19:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-05 14:32:00)
Uchwały podjęte na 45 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 45/236/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wydzierżawiana, wynajmowania i użyczenia mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.

2) Uchwała Nr 45/237/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

3) Uchwała Nr 45/238/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Zarządu Powiatu Nr 43/226/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia poręczenia udzielonego Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie ul. Dudycza 4.

4) Uchwała Nr 45/239/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.

5) Uchwała Nr 45/240/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała Nr 45/241/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.

7) Uchwała Nr 45/242/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

8) Uchwała Nr 45/243/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2029.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-05 13:15:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-05 14:10:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-05 14:22:14)
Uchwały podjęte na 44 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 44/227/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

2) Uchwała Nr 44/228/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2016 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

3) Uchwała Nr 44/229/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli realizowanych w 2015 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

4) Uchwała Nr 44/230/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zgody na wynajem.

5) Uchwała Nr 44/231/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie odroczenia terminu płatności z tytułu dzierżawy gruntu rolnego oraz umorzenia odsetek.

6) Uchwała Nr 44/232/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty za usunięcia z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym.

7) Uchwała Nr 44/233/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała Nr 44/234/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

9) Uchwała Nr 44/235/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15grudnia 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-05 13:15:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-05 14:02:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-30 12:58:03)
Uchwały podjęte na 43 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 43/219/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

2) Uchwała Nr 43/220/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

3) Uchwała Nr 43/221/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

4) Uchwała Nr 43/222/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia na 2016 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

5) Uchwała Nr 43/223/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy wraz z montażem wyposażenia na potrzeby internatu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

6) Uchwała Nr 43/224/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na remont łazienki w lokalu mieszkalnym w Nietążkowie.

7) Uchwała Nr 43/225/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

8) Uchwała Nr 43/226/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia poręczenia udzielonego Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie ul. Dudycza 4.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-05 13:14:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-05 13:56:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-05 14:05:16)
Uchwały podjęte na 42 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 42/215/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 17/93/15 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

2) Uchwała Nr 42/216/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała Nr 42/217/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała Nr 42/218/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-05 13:14:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-05 13:54:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-05 13:58:19)
Uchwały podjęte na 41 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 41/199/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2016 rok.

2) Uchwała Nr 41/200/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Terapeucie w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.

3) Uchwała Nr 41/201/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce".

4) Uchwała Nr 41/202/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

5) Uchwała Nr 41/203/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora oddziału reumatologicznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 41/204/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Ferie zimowe na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.

7) Uchwała Nr 41/205/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

8) Uchwała Nr 41/206/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

9) Uchwała Nr 41/207/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

10) Uchwała Nr 41/208/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

11) Uchwała Nr 41/209/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2016 r.

12) Uchwała Nr 41/210/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie.

13) Uchwała Nr 41/211/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 - 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.

14) Uchwała Nr 41/212/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

15) Uchwała Nr 41/213/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

16) Uchwała Nr 41/214/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-05 13:13:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-05 13:36:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-21 11:30:57)
Uchwały podjęte na 39 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 39/197/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/102/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

2)   Uchwała Nr 39/198/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ubezpieczenia wszelkiego majątku Powiatu Kościańskiego i jednostek organizacyjnych.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-05 13:13:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-05 13:34:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-05 13:38:17)
Uchwały podjęte na 38 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała  Nr  38/189/15   Zarządu  Powiatu  Kościańskiego  z  dnia  10  listopada  2015  roku  zmieniająca  uchwałę  Nr  18/102/15  z  dnia  19  maja  2015  roku  w  sprawie  zatwierdzenia  arkusza  organizacji  Zespołu  Szkół  Specjalnych  im.  Marii  Konopnickiej  w  Kościanie  w  roku  szkolnym  2015/2016. 

2)   Uchwała  Nr  38/190/15   Zarządu  Powiatu  Kościańskiego  z  dnia  10  listopada  2015  roku  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  im.  Franciszka  Ratajczaka  w  Kościanie.

3)   Uchwała  Nr  38/191/15   Zarządu  Powiatu  Kościańskiego  z  dnia  10  listopada  2015  roku  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  Sekretarzowi  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Kościanie.

4)   Uchwała  Nr  38/192/15   Zarządu  Powiatu  Kościańskiego  z  dnia  10  listopada  2015  roku  w  sprawie  powołania  komisji  konkursowej  do  oceny  ofert  złożonych  w  otwartym  konkursie  ofert  na  powierzenie  organizacji  pozarządowej  prowadzącej  działalność  pożytku  publicznego  zadania  publicznego  w  zakresie  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  polegającego  na  prowadzeniu  jednego  punktu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  w  Powiecie  Kościańskim  w  2016  r. 

5)   Uchwała  Nr  38/193/15  Zarządu  Powiatu  Kościańskiego  z  dnia  10  listopada  2015  roku  w  sprawie  zmian  budżetu  powiatu  kościańskiego  na  rok  2015  oraz  częściowego  rozdysponowania  rezerw.

6)   Uchwała  Nr  38/194/15   Zarządu  Powiatu  Kościańskiego  z  dnia  10  listopada  2015  roku  w  sprawie  zmian  w  układzie  jednostkowym  budżetu  powiatu  kościańskiego  na  rok  2015.

7)   Uchwała  Nr  38/195/15   Zarządu  Powiatu  Kościańskiego  z  dnia  10  listopada  2015  roku  w  sprawie  przyjęcia  projektu  uchwały  budżetowej  Powiatu  Kościańskiego  na  rok  2016  wraz z  materiałami  informacyjnymi. 

8)   uchwała  Nr  38/196/15   Zarządu  Powiatu  Kościańskiego  z  dnia  10  listopada  2015  roku  w  sprawie  przyjęcia  projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Kościańskiego  wraz  z  załącznikami.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-05 13:12:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-05 13:24:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-05 13:33:53)
Uchwały podjęte na 37 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 37/181/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.

2)   Uchwała Nr 37/182/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3)   Uchwała Nr 37/183/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.

4)   Uchwała Nr 37/184/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

5)   Uchwała Nr 37/185/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/101/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2015/2016.

6)   Uchwała Nr 37/186/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.

7)   Uchwała Nr 37/187/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".

8)   Uchwała Nr 37/188/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-05 13:11:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-05 13:22:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-05 13:27:50)
Uchwały podjęte na 35 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 35/177/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi funkcjonującymi na terenie powiatu kościańskiego.

2)   Uchwała Nr 35/178/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

3)   Uchwała Nr 35/179/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2016 r.

4)   Uchwała Nr 35/180/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Kościańskim i jego jednostkach budżetowych od 1 stycznia 2014 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-05 13:05:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-05 13:02:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-21 11:29:46)
Uchwały podjęte na 34 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 34/174/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągną wysoki wynik sportowy w XI Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański.

2)   Uchwała Nr 34/175/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3)   Uchwała Nr 34/176/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-10-15 10:16:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-05 12:59:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-05 13:02:53)
Uchwały podjęte na 33 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 33/164/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.

2)   Uchwała Nr 33/165/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/101/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2015/2016.

3)   Uchwała Nr 33/166/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/102/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

4)   Uchwała Nr 33/167/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok.

5)   Uchwała Nr 33/168/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

6)   Uchwała Nr 33/169/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

7)   Uchwała Nr 33/170/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2017.

8)   Uchwała Nr 33/171/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

9)   Uchwała Nr 33/172/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

10)    Uchwała Nr 33/173/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-10-09 10:51:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-10-15 10:11:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-10-15 10:12:54)
Uchwały podjęte na 31 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 31/159/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku, w formie powierzenia, zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

2)   Uchwała Nr 31/160/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

3)   Uchwała Nr 31/161/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z Powiatu Kościańskiego.

4)   Uchwała Nr 31/162/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.

5)   Uchwała Nr 31/163/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-10-01 10:53:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-10-01 10:55:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-10-01 10:56:20)
Uchwały podjęte na 30 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 30/156/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 września 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 17/93/15 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

2)   Uchwała Nr 30/157/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 września 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/102/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

3)   Uchwała Nr 30/158/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 września 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kościańskiego w 2015 roku w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-09-16 11:24:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-09-21 11:58:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-09-21 11:59:16)
Uchwały podjęte na 29 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 29/152/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 września 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/101/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2015/2016.

2)   Uchwała Nr 29/153/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3)   Uchwała Nr 29/154/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.

4)   Uchwała Nr 29/155/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 września 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2016 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-09-16 11:17:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-09-21 11:58:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-09-21 11:58:51)
Uchwały podjęte na 28 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 28/147/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 września 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/101/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2015/2016.

2)   Uchwała Nr 28/148/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 września 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/102/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

3)   Uchwała Nr 28/149/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

4)   Uchwała Nr 28/150/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5)   Uchwała Nr 28/151/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-09-16 11:12:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-09-21 11:57:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-09-21 11:58:14)
Uchwały podjęte na 27 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 27/137/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych w gminie Kościan.

2)   Uchwała Nr 27/138/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

3)   Uchwała Nr 27/139/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 17/93/15 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

4)   Uchwała Nr 27/140/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/101/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2015/2016.

5)   Uchwała Nr 27/141/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/102/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

6)   Uchwała Nr 27/142/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących opracowania geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu (GESUT) w systemie GEO-INFO VI na wybranych obrębach z gminy Kościan.

7)   Uchwała Nr 27/143/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8)   Uchwała Nr 27/144/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

9)   Uchwała Nr 27/145/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.

10)    Uchwała Nr 27/146/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2015 roku - cz. I

Informacja  o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2015 roku - cz. II

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego

Informacja o przebiegu wykonania palnu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2015 r.  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-09-16 11:06:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-09-21 11:57:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-09-21 11:57:50)
Uchwały podjęte na 26 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 26/134/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania programu ochrony środowiska dla miasta Kościana.

2)   Uchwała Nr 26/135/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3)   Uchwała Nr 26/136/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-09-16 10:39:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-09-16 10:40:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-09-16 10:40:58)
Uchwały podjęte na 25 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 25/132/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.

2)   Uchwała Nr 25/133/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-09-16 10:25:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-09-16 10:27:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-09-16 10:27:38)
Uchwały podjęte na 24 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

  1)   Uchwała Nr 24/129/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2)   Uchwała Nr 24/130/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3)   Uchwała Nr 24/131/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-09-16 10:16:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-09-16 10:20:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-09-16 10:21:10)
Uchwały podjęte na 23 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 23/118/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Zarządowi Dróg Powiatowych w Kościanie.

2)   Uchwała Nr 23/119/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie nowego kierunku kształcenia zawodowego.  

3)   Uchwała Nr 23/120/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie nowego kierunku kształcenia zawodowego.    

4)   Uchwała Nr 23/121/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie nowego kierunku kształcenia zawodowego.

5)   Uchwała Nr 23/122/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

6)   Uchwała Nr 23/123/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji, sposobu prowadzenia i nadzoru postępowań o udzielanie zamówień publicznych w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.

7)   Uchwała Nr 23/124/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie.

8)   Uchwała Nr 23/125/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

9)   Uchwała Nr 23/126/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

10)    Uchwała Nr 23/127/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

11)    Uchwała Nr 23/128/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Napierała
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-09-16 09:27:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-09-16 10:10:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-09-16 10:10:40)
Uchwały podjęte na 22 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 22/110/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży". 
2)  Uchwała Nr 22/111/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
3)  Uchwała Nr 22/112/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
4)  Uchwała Nr 22/113/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Nietążkowie na okres 5 lat.
5)  Uchwała Nr 22/114/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)  Uchwała Nr 22/115/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7)  Uchwała Nr 22/116/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.
8)  Uchwała Nr 22/117/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-06-24 10:37:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-07-01 11:28:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-07-01 11:28:19)
Uchwały podjęte na 20 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 20/105/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Budowa budynku internatu szkolnego wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
2)  Uchwała Nr 20/106/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przygotowania i przeprowadzenia konkursu na wykonanie koncepcji rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.
3)  Uchwała Nr 20/107/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4)  Uchwała Nr 20/108/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5)  Uchwała Nr 20/109/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-06-24 10:37:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-06-24 11:36:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-06-24 11:36:14)
Uchwały podjęte na 19 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 19/103/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
2)  Uchwała Nr 19/104/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany § 17 uchwały Nr 137/709/13 z dnia 30.12.2013 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-06-24 10:36:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-06-24 11:32:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-06-24 11:32:12)
Uchwały podjęte na 18 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 18/101/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2015/2016.
2)  Uchwała Nr 18/102/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-06-24 10:36:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-06-24 11:23:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-06-24 11:23:49)
Uchwały podjęte na 17 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 17/91/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie przyznania nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2014 roku.
2)    Uchwała Nr 17/92/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2014 roku.
3)    Uchwała Nr 17/93/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.
4)    Uchwała Nr 17/94/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia programu kontroli Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
5)    Uchwała Nr 17/95/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu "Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.
6)    Uchwała Nr 17/96/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
7)   Uchwała Nr 17/97/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 10/42/15 z dnia 3 marca 2015 r.
8)    Uchwała Nr 17/98/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wejście na teren działki nr 509 w Śmiglu.
9)    Uchwała Nr 17/99/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
10)  Uchwała Nr 17/100/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-06-24 10:36:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-07-02 12:52:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-21 11:27:27)
Uchwały podjęte na 16 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 16/82/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie nowego kierunku kształcenia zawodowego.
2)  Uchwała Nr 16/83/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.
3)  Uchwała Nr 16/84/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Nietążkowie przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat.
4)  Uchwała Nr 16/85/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie wydzierżawiana, wynajmowania i użyczenia mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.
5)  Uchwała Nr 16/86/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zgody na zlokalizowanie linii energetycznej w działce nr 2000/19.
6)  Uchwała Nr 16/87/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie umorzenia kosztów związanych z dojazdem do miejsca zdarzenia a następnie odstąpieniem od dyspozycji usunięcia pojazdu.
7)  Uchwała Nr 16/88/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.
8)  Uchwała Nr 16/89/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9)  Uchwała Nr 16/90/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-06-24 10:36:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-06-24 11:22:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-30 13:05:32)
Uchwały podjęte na 15 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 15/78/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2)  Uchwała Nr 15/79/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora oddziału reumatologicznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3)  Uchwała Nr 15/80/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie umorzenia wierzytelności za wyżywienie i pobyt w internacie.
4)  Uchwała Nr 15/81/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-06-24 10:36:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-06-24 11:20:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-06-24 10:59:09)
Uchwały podjęte na 14 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 14/71/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/776/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2014/2015.
2)  Uchwała Nr 14/72/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
3)  Uchwała Nr 14/73/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw monitoringu i realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2017.
4)  Uchwała Nr 14/74/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
5)  Uchwała Nr 14/75/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)  Uchwała Nr 14/76/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7)  Uchwała Nr 14/77/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-04-02 12:12:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-06-24 11:19:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-06-24 11:19:38)
Uchwały podjęte na 13 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)    Uchwała Nr 13/61/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
2)    Uchwała Nr 13/62/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2015 roku zmieniająca  uchwałę Nr 153/775/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
3)    Uchwała Nr 13/63/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie innowacji pedagogicznej.
4)    Uchwała Nr 13/64/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków części gmin Kościan i Czempiń.
5)    Uchwała Nr 13/65/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
6)    Uchwała Nr 13/66/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zgody na remont (modernizację) lokalu mieszkalnego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie.
7)    Uchwała Nr 13/67/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2014 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2014.
8)    Uchwała Nr 13/68/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2014 r.
9)    Uchwała Nr 13/69/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie umorzenia zwrotu części dotacji.
10)   Uchwała Nr 13/70/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-04-02 12:11:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-06-24 11:19:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-06-24 11:19:14)
Uchwały podjęte na 12 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 12/55/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2014 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2015. Powyższe sprawozdanie było również przedmiotem obrad Rady Powiatu Kościańskiego.
2)  Uchwała Nr 12/56/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie udostępnienia sali.
3)  Uchwała Nr 12/57/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w posiedzeniach Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
4)  Uchwała Nr 12/58/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5)  Uchwała Nr 12/59/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6)  Uchwała Nr 12/60/59 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-04-02 12:11:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-04-02 12:52:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-04-02 12:52:40)
Uchwały podjęte na 11 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 11/46/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych w 2015 roku.
2)  Uchwała Nr 11/47/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkoły niepublicznej w 2015 roku.
3)  Uchwała Nr 11/48/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ustalenia na 2015 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
4)  Uchwała Nr 11/49/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2015 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
5)  Uchwała Nr 11/50/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/776/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2014/2015.
6)  Uchwała Nr 11/51/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia z kosztów eksploatacyjnych.
7)  Uchwała Nr 11/52/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8)  Uchwała Nr 11/53/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 marca 2015 roku w zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9)  Uchwała Nr 11/54/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-04-02 12:11:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-04-02 12:46:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-04-02 12:46:04)
Uchwały podjęte na 10 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 10/42/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie kabla energetycznego.
2)  Uchwała Nr 10/43/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.
3)  Uchwała Nr 10/44/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4)  Uchwała Nr 10/45/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-04-02 12:11:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-04-02 12:39:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-04-02 12:39:11)
Uchwały podjęte na 9 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 9/40/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/776/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2014/2015.
2)  Uchwała Nr 9/41/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 156/790/14 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-04-02 12:11:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-04-02 12:18:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-04-02 12:18:04)
Uchwały podjęte na 8 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 8/34/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Terapeucie w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
2)  Uchwała Nr 8/35/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
3)  Uchwała Nr 8/36/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali. Uchwałą wyrażono zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sportowej, Ludowemu Klubowi Sportowemu SANA w Kościanie na przeprowadzenie w 2015 roku rozgrywek ligowych tenisa stołowego w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
4)  Uchwała Nr 8/37/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia przez Zarząd Powiatu Kościańskiego osoby do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.
5)  Uchwała Nr 8/38/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6)  Uchwała Nr 8/39/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-02-12 10:26:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-04-02 12:16:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-04-02 12:16:16)
Uchwały podjęte na 7 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 7/32/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
2)  Uchwała Nr 7/33/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Ferie zimowe na sportowo".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-02-12 10:25:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-04-02 12:10:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-02-12 10:42:07)
Uchwały podjęte na 6 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 6/29/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2)  Uchwała Nr 6/30/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3)  Uchwała Nr 6/31/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-02-12 10:25:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-04-02 12:10:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-04-02 12:10:25)
Uchwały podjęte na 5 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)   Uchwała Nr 5/16/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2014 roku.
2)    Uchwała Nr 5/17/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
3)    Uchwała Nr 5/18/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
4)    Uchwała Nr 5/19/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 153/776/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2014/2015.
5)    Uchwała Nr 5/20/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 156/790/14 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2014/2015.
6)    Uchwała Nr 5/21/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.
7)    Uchwała Nr 5/22/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego.
8)    Uchwała Nr 5/23/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok.
9)    Uchwała Nr 5/24/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2015.
10)  Uchwała Nr 5/25/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2015.
11)  Uchwała Nr 5/26/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2015.
12)  Uchwała Nr 5/27/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
13)  Uchwała Nr 5/28/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-02-12 10:25:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-02-12 10:37:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-30 13:25:03)
Uchwały podjęte na 3 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
1)  Uchwała Nr 3/11/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia kandydata Powiatu Kościańskiego do powołania w skład Powiatowej Rady Zatrudnienia.
2)  Uchwała Nr 3/12/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.
3)  Uchwała Nr 3/13/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Ferie zimowe na sportowo" i ustalenia jego regulaminu.
4)  Uchwała Nr 3/14/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.
5)  Uchwała Nr 3/15/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2015-02-12 10:25:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2015-02-12 10:29:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-02-12 10:29:17)