logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 98 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 98/511/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Kościanie.

2) Uchwała Nr 98/512/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zgody na wycinkę drzew w Mościszkach.

3) Uchwała Nr 98/513/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych opłat za udostępnianie mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.

4) Uchwała Nr 98/514/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 87/445/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia stawek za udostępnienie pomieszczeń w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

5) Uchwała Nr 98/515/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z pokoju gościnnego.

6) Uchwała Nr 98/516/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała Nr 98/517/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała Nr 98/518/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

9) Uchwała Nr 98/519/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty za materiały udostępniane z zasobu geodezyjnego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-01-19 07:46:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-01-19 07:37:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-30 13:30:03)
Uchwały podjęte na 97 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 97/509/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

2) Uchwała Nr 97/510/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-01-05 10:47:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-01-05 10:46:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-01-05 10:47:32)
Uchwały podjęte na 96 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 96/502/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2017 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

2) Uchwała Nr 96/503/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej pod zabudowę usługową.

3) Uchwała Nr 96/504/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

4) Uchwała Nr 96/505/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Kościańskim i jego jednostkach budżetowych od 1 stycznia 2014 roku.

5) Uchwała Nr 96/506/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała Nr 96/507/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała Nr 96/508/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-01-05 10:44:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-01-05 10:39:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-01-05 10:44:40)
Uchwały podjęte na 95 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 95/494/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2017 rok.

2) Uchwała Nr 95/495/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia na 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

3) Uchwała Nr 95/496/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

4) Uchwała Nr 95/497/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie.

5) Uchwała Nr 95/498/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu dzierżawy gruntu rolnego.

6) Uchwała Nr 95/499/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała Nr 95/500/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała Nr 95/501/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-01-05 10:28:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-01-05 10:11:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-30 13:34:23)
Uchwały podjęte na 94 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 94/485/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

2) Uchwała Nr 94/486/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

3) Uchwała Nr 94/487/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

4) Uchwała Nr 94/488/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

5) Uchwała Nr 94/489/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

6) Uchwała Nr 94/490/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa specjaliście pracy socjalnej Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

7) Uchwała Nr 94/491/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała Nr 94/492/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

9) Uchwała Nr 94/493/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-12-12 09:23:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-12-12 09:12:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-12-12 09:26:30)
Uchwały podjęte na 93 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 93/480/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.

2) Uchwała Nr 93/481/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora oddziału dziecięcego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

3) Uchwała Nr 93/482/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

4) Uchwała Nr 93/483/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia XVI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

5) Uchwała Nr 93/484/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wykazu działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-12-12 09:13:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-12-12 09:08:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-12-12 09:13:59)
Uchwały podjęte na 92 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 92/472/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 63/336/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 92/473/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na część działki nr 698/2 w Jarogniewicach na okres powyżej 3 lat.

3) Uchwała Nr 92/474/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

4) Uchwała Nr 92/475/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2017 r.

5) Uchwała Nr 92/476/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.

6) Uchwała Nr 92/477/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała Nr 92/478/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała Nr 92/479/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-12-12 09:09:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-12-12 08:57:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-12-12 09:09:25)
Uchwały podjęte na 91 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 91/464/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki za wynajem łóżek w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

2) Uchwała Nr 91/465/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

3) Uchwała Nr 91/466/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

4) Uchwała Nr 91/467/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała Nr 91/468/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała Nr 91/469/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

7) Uchwała Nr 91/470/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 wraz z materiałami informacyjnymi.

8) Uchwała Nr 91/471/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego wraz z załącznikami.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-11-18 09:04:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-11-18 08:58:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-11-18 09:04:56)
Uchwały podjęte na 90 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 90/460/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zgody na lokalizację przyłącza gazowego w działce nr 345/16 w Kościanie.

2) Uchwała Nr 90/461/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała Nr 90/462/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała Nr 90/463/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-11-10 08:09:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-11-18 08:57:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-11-18 08:59:25)
Uchwały podjęte na 89 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 89/453/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".

2) Uchwała Nr 89/454/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa specjaliście pracy socjalnej Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

3) Uchwała Nr 89/455/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2017 r.

4) Uchwała Nr 89/456/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

5) Uchwała Nr 89/457/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej pod zabudowę usługową.

6) Uchwała Nr 89/458/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała Nr 89/459/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-11-10 08:07:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-11-10 08:01:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-11-10 08:07:35)
Uchwały podjęte na 88 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 88/450/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz użyczenie nieruchomości położonej w Jarogniewicach na okres do 3 lat.

2) Uchwała Nr 88/451/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie złożenia deklaracji o terminie przyłączenia budynków Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach do sieci kanalizacji sanitarnej.

3) Uchwała Nr 88/452/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-11-10 08:02:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-11-10 08:00:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-30 13:38:16)
Uchwały podjęte na 87 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 87/442/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

2) Uchwała Nr 87/443/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.

3) Uchwała Nr 87/444/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągną wysoki wynik sportowy w XII Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański.

4) Uchwała Nr 87/445/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie ustalenia stawek za udostępnienie pomieszczeń w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

5) Uchwała Nr 87/446/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

6) Uchwała Nr 87/447/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała Nr 87/448/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała Nr 87/449/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-11-10 07:58:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-11-10 07:56:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-11-10 07:58:47)
Uchwały podjęte na 85 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 85/436/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/331/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 85/437/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

3) Uchwała Nr 85/438/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia XV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

4) Uchwała Nr 85/439/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała Nr 85/440/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała Nr 85/441/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-10-14 08:27:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-10-14 08:22:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-10-14 08:27:43)
Uchwały podjęte na 84 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 84/431/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 października 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu zasad kwalifikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

2) Uchwała Nr 84/432/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2017 r.

3) Uchwała Nr 84/433/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 października 2016 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym.

4) Uchwała Nr 84/434/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała Nr 84/435/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 października 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-10-14 08:21:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-10-14 08:13:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-30 13:40:29)
Uchwały podjęte na 83 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 83/428/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała Nr 83/429/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała Nr 83/430/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-10-14 08:14:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-10-14 08:12:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-10-14 08:14:16)
Uchwały podjęte na 82 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 82/421/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 82/422/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 63/336/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2016/2017.

3) Uchwała Nr 82/423/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego.

4) Uchwała Nr 82/424/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

5) Uchwała Nr 82/425/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

6) Uchwała Nr 82/426/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała Nr 82/427/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-10-14 08:07:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-10-14 08:06:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-10-14 08:07:58)
Uchwały podjęte na 80 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 80/416/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 września 2016 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała Nr 80/417/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok.

3) Uchwała Nr 80/418/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 września 2016 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

4) Uchwała Nr 80/419/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 września 2016 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z Powiatu Kościańskiego.

5) Uchwała Nr 80/420/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 79/415/16 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok 2017 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-10-14 08:02:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-10-14 07:57:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-10-14 08:02:12)
Uchwały podjęte na 79 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 79/409/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Dodajmy Życia do Lat" w Kościanie realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

2) Uchwała Nr 79/410/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

3) Uchwała Nr 79/411/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej pod zabudowę usługową.

4) Uchwała Nr 79/412/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

5) Uchwała Nr 79/413/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała Nr 79/414/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

7) Uchwała Nr 79/415/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2017 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-10-14 07:57:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-10-14 07:46:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-10-14 07:57:06)
Uchwały podjęte na 78 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 78/407/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 września 2016 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Dać Pomoc" w Kościanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

2) uchwała Nr 78/408/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 września 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/331/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-09-09 10:59:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-09-09 10:57:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-10-14 07:47:12)
Uchwały podjęte na 77 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 77/402/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 77/403/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała Nr 77/404/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała Nr 77/405/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

5) Uchwała Nr 77/406/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2016 r.

Załącznik nr 1 - informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2016 roku - cz. I.

Załącznik nr 1 - informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2016 roku - cz. II.

Załącznik nr 1 - informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2016 roku - cz. III

Załącznik nr 2 - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego.

Załącznik nr 3 - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-09-09 10:54:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-09-09 09:23:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-09-09 10:54:34)
Uchwały podjęte na 76 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 76/400/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/331/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 76/401/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 63/336/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2016/2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-08-31 08:28:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-08-31 08:26:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-08-31 08:28:58)
Uchwały podjęte na 75 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 75/395/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 61/323/16 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 75/396/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia XIV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

3) Uchwała Nr 75/397/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała Nr 75/398/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała Nr 75/399/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-08-31 08:20:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-08-31 08:17:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-08-31 08:23:49)
Uchwały podjęte na 74 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 74/390/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 74/391/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Dostawa mebli i wyposażenia do hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43A.

3) Uchwała Nr 74/392/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Kościańskim i jego jednostkach budżetowych od 1 stycznia 2014 r.

4) Uchwała Nr 74/393/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała Nr 74/394/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-08-31 08:16:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-08-31 08:01:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-21 11:31:45)
Uchwały podjęte na 72 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 72/385/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia dwóch dróg zlokalizowanych na obszarze wsi Jasień oraz na obszarze wsi Stare Tarnowo do kategorii dróg gminnych w gminie Czempiń.

2) Uchwała Nr 72/386/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie sieci gazowej w działkach położonych Kościanie oznaczonych numerami 1985/6 i 1985/4.

3) Uchwała Nr 72/387/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

4) Uchwała Nr 72/388/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała Nr 72/389/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-08-04 11:16:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-08-04 11:09:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-08-04 11:16:22)
Uchwały podjęte na 71 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 71/380/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.

2) Uchwała Nr 71/381/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Nietążkowie przy ulicy Leśnej przeznaczonej do sprzedaży.

3) Uchwała Nr 71/382/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała Nr 71/383/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała Nr 71/384/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-08-04 11:12:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-08-04 11:06:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-08-04 11:12:18)
Uchwały podjęte na 70 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 70/378/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2) Uchwała Nr 70/379/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-08-04 11:08:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-08-04 10:40:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-08-04 11:08:52)
Uchwały podjęte na 69 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 69/373/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia XIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

2) Uchwała Nr 69/374/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

3) Uchwała Nr 69/375/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała Nr 69/376/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

5) Uchwała Nr 69/377/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-07-06 09:04:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-07-06 11:46:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-07-06 11:51:20)
Uchwały podjęte na 68 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 68/369/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

2) Uchwała Nr 68/370/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

3) Uchwała Nr 68/371/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zgody na obniżenie stawki za wynajem łóżek w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

4) Uchwała Nr 68/372/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-07-06 09:04:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-07-06 09:30:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-30 13:44:06)
Uchwały podjęte na 67 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała Nr 67/368/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-07-06 09:03:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-07-06 09:28:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-07-06 09:32:31)
Uchwały podjęte na 66 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała Nr 66/359/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 63/337/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie oraz zatwierdzenia jej programu.

2)   Uchwała Nr 66/360/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 50/265/16 z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

3) Uchwała Nr 66/361/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

4) Uchwała Nr 66/362/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

5) Uchwała Nr 66/363/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Nietążkowie przy ul. Arciszewskich nr 14 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

6) Uchwała Nr 66/364/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wykazu działki nr 509/1 przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Śmiglu.

7) Uchwała Nr 66/365/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała Nr 66/366/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

9) Uchwała Nr 66/367/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-07-06 09:03:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-07-06 09:21:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-07-06 09:29:26)
Uchwały podjęte na 65 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 65/347/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora Oddziału Chirurgicznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

2) Uchwała Nr 65/348/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3) Uchwała Nr 65/349/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

4) Uchwała Nr 65/350/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

5) Uchwała Nr 65/351/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży".

6) Uchwała Nr 65/352/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie wydzierżawiana, wynajmowania i użyczenia mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.

7) Uchwała Nr 65/353/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ul. Dudycza.

8) Uchwała Nr 65/354/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym w udziale w wysokości 1/12 w działce położonej w Kościanie oznaczonej numerem geodezyjnym 1814/3 do działki 1817/5.

9) Uchwała Nr 65/355/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie przyłącza gazowego w działce położonej Kościanie oznaczonej numerem 345/16 do działki 345/9.

10) Uchwała Nr 65/356/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

11) Uchwała Nr 65/357/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

12) Uchwała Nr 65/358/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-07-06 09:03:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-07-06 09:17:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-07-06 09:20:48)
Uchwały podjęte na 64 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 64/345/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości.

2) Uchwała Nr 64/346/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 - 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-05-25 08:13:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-05-25 08:08:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-07-06 09:02:30)
Uchwały podjęte na 63 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 63/336/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 63/337/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie oraz zatwierdzenia jej programu.

3) Uchwała Nr 63/338/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2015 roku.

4) Uchwała Nr 63/339/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2015 roku.

5) Uchwała Nr 63/340/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia XII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

6) Uchwała Nr 63/341/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała Nr 63/342/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała Nr 63/343/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

9) Uchwała Nr 63/344/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-05-25 08:09:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-05-25 08:06:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-05-25 08:09:00)
Uchwały podjęte na 62 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 62/330/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 62/331/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

3) Uchwała Nr 62/332/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała Nr 62/333/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała Nr 62/334/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

6) Uchwała Nr 62/335/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-05-25 08:02:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-05-25 07:56:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-05-25 08:02:34)
Uchwały podjęte na 61 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 61/322/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 17/93/15 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

2) Uchwała Nr 61/323/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

3) Uchwała Nr 61/324/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie nowego kierunku kształcenia zawodowego.

4) Uchwała Nr 61/325/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie nowego kierunku kształcenia zawodowego.

5) Uchwała Nr 61/326/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie innowacji pedagogicznej.

6) Uchwała Nr 61/327/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.

7) Uchwała Nr 61/328/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągną wysoki wynik sportowy w „ChampionMan Duathlon Czempiń" współorganizowanym przez Powiat Kościański.

8) Uchwała Nr 61/329/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 - 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-05-25 07:56:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-05-25 07:16:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-05-25 07:57:47)
Uchwały podjęte na 60 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 60/318/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Szymonowi Szulc pracownikowi firmy SP Wojciech Poprawa.

2) Uchwała Nr 60/319/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała Nr 60/320/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała Nr 60/321/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-04-21 08:39:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-04-21 14:43:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-04-21 14:48:19)
Uchwały podjęte na 59 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 59/308/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkoły niepublicznej w 2016 roku.

2) Uchwała Nr 59/309/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

3) Uchwała Nr 59/310/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

4) Uchwała Nr 59/311/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia drogi w Piechaninie do kategorii dróg gminnych w gminie Czempiń.

5) Uchwała Nr 59/312/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Wykonanie podłogi, dostawa i montaż siedzisk oraz wyposażenia sportowego wraz z nagłośnieniem w hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43A.

6) Uchwała Nr 59/313/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków części gmin Kościan i Czempiń.

7) Uchwała Nr 59/314/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wykazu działek położonych w Śmiglu przy ulicy Andrzeja Dudycza przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

8) Uchwała Nr 59/315/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce".

9) Uchwała Nr 59/316/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

10) Uchwała Nr 59/317/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-04-21 08:35:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-04-21 11:14:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-04-21 11:17:43)
Uchwały podjęte na 58 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 58/302/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 17/93/15 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

2) Uchwała Nr 58/303/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała Nr 58/304/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała Nr 58/305/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

5) Uchwała Nr 58/306/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2015 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2015.

Wykonanie planowanych dochodów  Powiatu Kościańskiego.

Wykonanie planowanych wydatków Powiatu Kościańskiego, cz. I.

Wykonanie planowanych wydatków Powiatu Kościańskiego cz. II.

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Kościanie.

6) Uchwała Nr 58/307/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-04-21 08:26:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-04-21 11:13:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-04-21 11:14:45)
Uchwały podjęte na 57 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 57/295/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych w 2016 roku.

2) Uchwała Nr 57/296/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

3) Uchwała Nr 57/297/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

4) Uchwała Nr 57/298/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia XI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

5) Uchwała Nr 57/299/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała Nr 57/300/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała Nr 57/301/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-03-17 13:23:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-03-29 11:15:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-03-29 11:25:41)
Uchwały podjęte na 55 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 55/291/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej.

2) Uchwała Nr 55/292/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie utraty mocy Uchwały Nr 104/501/13 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Zbigniewowi Kaczmarkowi.

3) Uchwała Nr 55/293/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/101/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2015/2016.

4) Uchwała Nr 55/294/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi PB Budomont w Kościanie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-03-17 13:22:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-03-17 13:19:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-30 13:53:45)
Uchwały podjęte na 54 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 54/287/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

2) Uchwała Nr 54/288/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2015 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2016.

3) Uchwała Nr 54/289/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

4) Uchwała Nr 54/290/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie ustalenia na 2016 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-03-17 13:19:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-03-17 13:14:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-03-17 13:19:13)
Uchwały podjęte na 53 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała Nr 53/286/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kościan na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-03-17 13:15:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-03-17 13:13:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-03-17 13:15:12)
Uchwały podjęte na 52 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 52/276/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi PUP w Kościanie.

2) Uchwała Nr 52/277/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi PUP w Kościanie.

3) Uchwała Nr 52/278/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2016 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

4) Uchwała Nr 52/279/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora oddziału ginekologiczno - położniczego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

5) Uchwała Nr 52/280/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej mającej na celu wybór ordynatora oddziału noworodkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 52/281/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zgody na nieodpłatne udostępnienie sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

7) Uchwała Nr 52/282/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zgody na lokalizację sieci gazowej.

8) Uchwała Nr 52/283/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

9) Uchwała Nr 52/284/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

10) Uchwała Nr 52/285/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-19 08:40:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-19 08:31:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-19 08:40:07)
Uchwały podjęte na 51 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 51/271/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała Nr 51/272/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała Nr 51/273/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

4) Uchwała Nr 51/274/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa starszemu inspektorowi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

5) Uchwała Nr 51/275/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-11 09:58:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-19 08:26:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-19 08:33:28)
Uchwały podjęte na 50 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 50/264/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie dzienników lekcyjnych oraz dzienników innych zajęć wyłącznie w formie elektronicznej.

2) Uchwała Nr 50/265/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

3) Uchwała Nr 50/266/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia X przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

4) Uchwała Nr 50/267/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Wykonanie podłogi w hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 43A.

5) Uchwała Nr 50/268/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała Nr 50/269/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała Nr 50/270/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-11 09:55:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-11 09:51:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-11 09:55:15)
Uchwały podjęte na 49 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała Nr 49/263/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/101/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2015/2016.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-11 09:49:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-11 09:44:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-11 09:49:31)
Uchwały podjęte na 48 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 48/260/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

2) Uchwała Nr 48/261/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.

3) Uchwała Nr 48/262/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2015 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-11 09:44:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-11 09:40:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-11 09:44:46)
Uchwały podjęte na 47 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 47/253/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 18/102/15 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

2) Uchwała Nr 47/254/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 17/93/15 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2015/2016.

3) Uchwała Nr 47/255/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok.

4) Uchwała Nr 47/256/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2016.

5) Uchwała Nr 47/257/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2016.

6) Uchwała Nr 47/258/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2016.

7) Uchwała Nr 47/259/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2016 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-02-11 09:35:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-02-11 09:31:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2016-02-11 09:42:39)