logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 147 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 147/807/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu.

2) Uchwała nr 147/808/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 147/809/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 147/810/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

5) Uchwała nr 147/811/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-01-11 13:36:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-01-11 13:31:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-01-11 13:36:11)
Uchwały podjęte na 146 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 146/798/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/616/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

2) Uchwała nr 146/799/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.

3) Uchwała nr 146/800/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.  

4) Uchwała nr 146/801/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

5) Uchwała nr 146/802/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2018 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

6) Uchwała nr 146/803/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

7) Uchwała nr 146/804/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 145/794/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r.

8) Uchwała nr 146/805/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

9) Uchwała nr 146/806/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-01-11 13:31:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-01-11 13:23:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 10:57:05)
Uchwały podjęte na 145 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 145/787/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

2) Uchwała nr 145/788/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

3) Uchwała nr 145/789/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/616/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

4) Uchwała nr 145/790/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

5) Uchwała nr 145/791/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

6) Uchwała nr 145/792/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia XI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

7) Uchwała nr 145/793/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w dniu 6 stycznia 2018 roku.

8) Uchwała nr 145/794/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki za korzystanie z pomieszczeń przyszkolnych internatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

9) Uchwała Nr 145/795/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

10) Uchwała Nr 145/796/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

11) Uchwała Nr 145/797/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-01-11 13:23:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-01-11 13:21:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 11:00:43)
Uchwały podjęte na 144 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 144/779/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.

2) Uchwała Nr 144/780/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

3) Uchwała Nr 144/781/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

4) Uchwała Nr 144/782/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

5) Uchwała Nr 144/783/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa.

6) Uchwała Nr 144/784/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała Nr 144/785/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała Nr 144/786/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-01-11 13:10:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-01-11 13:01:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 11:18:16)
Uchwały podjęte na 143 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 143/774/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/615/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.
2) Uchwała Nr 143/775/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.
3) Uchwała Nr 143/776/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
4) Uchwała Nr 143/777/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5) Uchwała Nr 143/778/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-12-01 07:38:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-01-11 12:40:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 11:22:13)
Uchwały podjęte na 142 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 142/769/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.
2) Uchwała Nr 142/770/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonych do sprzedaży.
3) Uchwała Nr 142/771/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4) Uchwała Nr 142/772/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5) Uchwała Nr 142/773/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-12-01 07:35:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-12-01 07:33:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-12-01 07:35:49)
Uchwały podjęte na 141 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 141/761/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 wraz z materiałami informacyjnymi.
Załącznik cz. I
Załącznik cz. II
Załącznik cz. III
Załącznik cz. IV
2) Uchwała Nr 141/762/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego wraz z załącznikami.
3) Uchwała Nr 141/763/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2018 rok.
4) Uchwała Nr 141/764/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.
5) Uchwała Nr 141/765/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Kościańskiego.
6) Uchwała Nr 141/766/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7) Uchwała Nr 141/767/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8) Uchwała Nr 141/768/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:57:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 14:56:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-11-22 14:58:24)
Uchwały podjęte na 140 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 140/757/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 99/525/17 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych w 2017 roku.
2) Uchwała Nr 140/758/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
3) Uchwała Nr 140/759/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała Nr 140/760/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:56:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 13:33:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-11-22 13:41:28)
Uchwały podjęte na 139 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 139/750/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.
2) Uchwała Nr 139/751/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim w 2018 r.
3) Uchwała Nr 139/752/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictwa.
4) Uchwała Nr 139/753/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa fizjoterapeucie w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
5) Uchwała Nr 139/754/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6) Uchwała Nr 139/755/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7) Uchwała Nr 139/756/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:55:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 13:21:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-11-22 13:28:58)
Uchwały podjęte na 138 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 138/739/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/615/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w roku szkolnym 2017/2018.
2) Uchwała Nr 138/740/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.
3) Uchwała Nr 138/741/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
4) Uchwała Nr 138/742/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.
5) Uchwała Nr 138/743/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
6) Uchwała Nr 138/744/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
7) Uchwała Nr 138/745/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków".
8) Uchwała Nr 138/746/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Skanowanie zasobów geodezyjnych na terenie powiatu kościańskiego".
9) Uchwała Nr 138/747/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2019.
10) Uchwała Nr 138/748/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia X przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.
11) Uchwała Nr 138/749/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:55:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 13:02:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 11:30:49)
Uchwały podjęte na 137 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 137/729/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
2) Uchwała Nr 137/730/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
3) Uchwała Nr 137/731/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
4) Uchwała Nr 137/732/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
5) Uchwała Nr 137/733/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
6) Uchwała Nr 137/734/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa psychologowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.
7) Uchwała Nr 137/735/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Terapeucie w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
8) Uchwała Nr 137/736/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
9) Uchwała Nr 137/737/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
10) Uchwała Nr 137/738/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:54:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 12:54:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-11-22 13:01:31)
Uchwały podjęte na 136 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 136/723/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
2) Uchwała Nr 136/724/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa inspektorowi nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kościanie.
3) Uchwała Nr 136/725/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictw.
4) Uchwała Nr 136/726/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5) Uchwała Nr 136/727/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6) Uchwała Nr 136/728/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:53:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 12:49:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-11-22 12:55:09)
Uchwały podjęte na 135 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 135/714/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 października 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
2) Uchwała Nr 135/715/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".
3) Uchwała Nr 135/716/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 października 2017 roku w sprawie oceny „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie".
4) Uchwała Nr 135/717/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5) Uchwała Nr 135/718/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6) Uchwała Nr 135/719/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
7) Uchwała Nr 135/720/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/615/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w roku szkolnym 2017/2018.
8) Uchwała Nr 135/721/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.
9) Uchwała Nr 135/722/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/616/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:53:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 12:41:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 11:38:18)
Uchwały podjęte na 134 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 134/704/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
2) Uchwała Nr 134/705/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z Powiatu Kościańskiego.
3) Uchwała Nr 134/706/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągną wysoki wynik sportowy w XIII Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański.
4) Uchwała Nr 134/707/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
5) Uchwała Nr 134/708/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok.
6) Uchwała Nr 134/709/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 100/536/17 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
7) Uchwała Nr 134/710/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu dzierżawy gruntu rolnego.
8) Uchwała Nr 134/711/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
9) Uchwała Nr 134/712/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
10) Uchwała Nr 134/713/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:52:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 12:34:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 12:19:07)
Uchwały podjęte na 132 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 132/698/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 września 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.
2) Uchwała Nr 132/699/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 września 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/616/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.
3) Uchwała Nr 132/700/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.
4) Uchwała Nr 132/701/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat za udostępnienie hali sportowej w Nietążkowie.
5) Uchwała Nr 132/702/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2018 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.
6) Uchwała Nr 132/703/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:51:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 12:27:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 12:23:06)
Uchwały podjęte na 131 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 131/692/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zgody na wycinkę drzew w Jarogniewicach.
2) Uchwała Nr 131/693/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nietążkowie przy ul. Leśna nr 9/1.
3) Uchwała Nr 131/694/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 i częściowego rozdysponowania rezerw oraz sprostowania błędu w uchwale Nr 129/679/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku.
4) Uchwała Nr 131/695/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5) Uchwała Nr 131/696/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
6) Uchwała Nr 131/697/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:51:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 12:02:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-11-22 12:28:48)
Uchwały podjęte na 130 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 130/683/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/615/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w roku szkolnym 2017/2018.
2) Uchwała Nr 130/684/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/616/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.
3) Uchwała Nr 130/685/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
4) Uchwała Nr 130/686/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.
5) Uchwała Nr 130/687/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 87/445/16 Zarządu Powiatu Kościańskiego w spawie ustalenia stawek za udostępnienie pomieszczeń w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
6) Uchwała Nr 130/688/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
7) Uchwała Nr 130/689/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8) Uchwała Nr 130/690/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
9) Uchwała Nr 130/691/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2017 r.
Załącznik nr 1 cz. I
Załącznik nr 1 cz. II
Załącznik nr 1 cz. III
Załącznik nr 1 cz. IV
Załącznik nr 1 cz. V
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:49:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 11:46:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 12:27:34)
Uchwały podjęte na 129 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 129/677/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 590029P (od skrzyżowania z drogą gminną nr 590026P do granicy działki 129/1 obręb Nietążkowo) kategorii drogi gminnej.
2) Uchwała Nr 129/678/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia drogi w gminie Śmigiel do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
3) Uchwała Nr 129/679/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4) Uchwała Nr 129/680/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5) Uchwała Nr 129/681/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
6) Uchwała Nr 129/682/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat za wypożyczenie płotków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:48:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 11:45:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-11-22 11:47:38)
Uchwały podjęte na 128 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 128/670/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 3903P odcinka tej drogi (skrzyżowanie z drogą gminną 712638P - granica powiatu leszczyńskiego).
2) Uchwała Nr 128/671/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zaliczenia po utracie kategorii drogi gminnej nr 712638 P odcinka tej drogi i zaliczenia go do kategorii drogi powiatowej nr 3903P.
3) Uchwała Nr 128/672/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Nietążkowie i Śmiglu na okres do 5 lat.
4) Uchwała Nr 128/673/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Powiatu Kościańskiego.
5) Uchwała Nr 128/674/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6) Uchwała Nr 128/675/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
7) Uchwała Nr 128/676/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:47:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 11:35:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-11-22 11:41:01)
Uchwały podjęte na 127 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 127/665/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/613/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.
2) Uchwała Nr 127/666/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.
3) Uchwała Nr 127/667/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 116/616/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.
4) Uchwała Nr 127/668/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej.
5) Uchwała Nr 127/669/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:46:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 11:33:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 12:43:17)
Uchwały podjęte na 126 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 126/661/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.
2) Uchwała Nr 126/662/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3) Uchwała Nr 126/663/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała Nr 126/664/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:46:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 11:00:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-11-22 11:03:09)
Uchwały podjęte na 124 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 124/657/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 2155, 2166, 2207, 2103, 2101 i 2085 położonych w Kościanie na czas nieoznaczony.
2) Uchwała Nr 124/658/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
3) Uchwała Nr 124/659/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kanalizacji deszczowej w Nietążkowie w działce nr 718.
4) Uchwała Nr 124/660/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie lokalizacji kabla światłowodowego w działce nr 3375 w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:45:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 10:56:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-11-22 10:59:54)
Uchwały podjęte na 123 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała Nr 123/650/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 325 i 330 położonych w Borowie na czas nieoznaczony.
2) Uchwała Nr 123/651/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie i Śmiglu przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 5 lat.
3) Uchwała Nr 123/652/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.
4) Uchwała Nr 123/653/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5) Uchwała Nr 123/654/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6) Uchwała Nr 123/655/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.
7) Uchwała Nr 123/656/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-11-21 14:44:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-11-22 10:52:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-01-24 10:16:53)
Uchwały podjęte na 122 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 122/647/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Kościan w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/336/13 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. 

2) Uchwała Nr 122/648/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia drogi w Czempiniu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

3) Uchwała Nr 122/649/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-07-03 12:44:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-07-03 12:43:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 12:46:03)
Uchwały podjęte na 120 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 120/641/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie sposobu i zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych oraz materiałów rozbiórkowych pochodzących z przebudowy dróg powiatowych.

2) Uchwała Nr 120/642/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3) Uchwała Nr 120/643/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

4) Uchwała Nr 120/644/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży".

5) Uchwała Nr 120/645/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała Nr 120/646/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-07-03 12:40:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-07-03 12:36:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-07-03 12:41:30)
Uchwały podjęte na 119 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 119/638/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała Nr 119/639/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

3) Uchwała Nr 119/640/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie działań w ramach eksperymentu pedagogicznego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-07-03 12:36:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-07-03 12:35:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-07-03 12:36:17)
Uchwały podjęte na 118 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 118/633/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie aktywów trwałych.

2) Uchwała Nr 118/634/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

3) Uchwała Nr 118/635/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała Nr 118/636/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała Nr 118/637/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-07-03 12:32:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-07-03 12:29:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 12:48:05)
Uchwały podjęte na 117 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 117/623/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 4930P.

2) Uchwała Nr 117/624/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa starszemu inspektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała Nr 117/625/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie  wyrażenia zgody na korzystanie z pokoju gościnnego.

4) Uchwała Nr 117/626/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.

5) Uchwała Nr 117/627/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 117/628/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powierzenia pani Grażynie Majchrzyckiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.

7) Uchwała Nr 117/629/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

8) Uchwała Nr 117/630/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie powierzenia pani Magdalenie Dyszkiewicz stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

9) Uchwała Nr 117/631/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

10) Uchwała Nr 117/632/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-07-03 12:24:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-07-03 12:17:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-07-03 12:24:14)
Uchwały podjęte na 116 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 116/609/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała Nr 116/610/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

3) Uchwała Nr 116/611/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę bazy GESUT".

4) Uchwała Nr 116/612/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

5) Uchwała Nr 116/613/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

6) Uchwała Nr 116/614/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.

7) Uchwała Nr 116/615/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

8) Uchwała Nr 116/616/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

9) Uchwała Nr 116/617/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 114/597/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.

10) Uchwała Nr 116/618/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku zmieniająca uchwałą Nr 189/668/06 z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

11) Uchwała Nr 116/619/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.

12) Uchwała Nr 116/620/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

13) Uchwała Nr 116/621/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

14) Uchwała Nr 116/622/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-07-03 12:13:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-07-03 12:13:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 12:53:47)
Uchwały podjęte na 115 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 115/603/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 115/604/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie powierzenia realizacji pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 - Nietążkowo" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

3) Uchwała Nr 115/605/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia XIX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

4) Uchwała Nr 115/606/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała Nr 115/607/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała Nr 115/608/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-07-03 12:04:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-07-03 12:00:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-07-03 12:04:22)
Uchwały podjęte na 114 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 114/596/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

2) Uchwała Nr 114/597/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.

3) Uchwała Nr 114/598/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2016 roku.

4) Uchwała Nr 114/599/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2016.

5) Uchwała Nr 114/600/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie innego zatrudnienia przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 114/601/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

7) Uchwała Nr 114/602/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 112/594/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-07-03 11:58:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-07-03 11:58:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:02:39)
Uchwały podjęte na 112 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 112/588/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 99/525/17 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych w 2017 roku.

2) Uchwała Nr 112/589/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

3) Uchwała Nr 112/590/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/331/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

4) Uchwała Nr 112/591/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zgody na nieodpłatne korzystanie z części nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Śmigielskiej.

5) Uchwała Nr 112/592/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 98/513/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za udostępnianie mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.

6) Uchwała Nr 112/593/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członków Zespołu Koordynacji Projektu do realizacji projektu pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 - Nietążkowo" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych.

7) Uchwała Nr 112/594/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała Nr 112/595/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-07-03 11:51:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-07-03 11:44:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-07-03 11:51:21)
Uchwały podjęte na 111 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 111/584/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.

2) Uchwała Nr 111/585/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała Nr 111/586/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała Nr 111/587/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-04-07 13:51:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-07-03 11:43:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-07-03 11:43:57)
Uchwały podjęte na 110 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 110/581/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.

2) Uchwała Nr 110/582/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2016 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2016.

Wykonanie planowanych dochodów Powiatu Kościańskiego.

Wykonanie planowanych wydatków Powiatu Kościańskiego - część I.

Wykonanie planowanych wydatków Powiatu Kościańskiego - część II.

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Kościanie.

3) Uchwała Nr 110/583/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-04-07 13:45:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-04-07 13:10:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-04-07 13:45:36)
Uchwały podjęte na 109 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 109/576/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków".

2) Uchwała Nr 109/577/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

3) Uchwała Nr 109/578/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała Nr 109/579/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała Nr 109/580/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-04-07 13:12:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-04-07 13:06:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-04-07 13:12:17)
Uchwały podjęte na 108 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 108/571/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pokoi gościnnych w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała Nr 108/572/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała Nr 108/573/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2016 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2017.

4) Uchwała Nr 108/574/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie odwołania IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel.

5) Uchwała Nr 108/575/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie odwołania VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-04-07 13:07:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-04-07 13:04:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-04-07 13:07:31)
Uchwały podjęte na 107 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 107/567/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej w 2017 roku.

2) Uchwała Nr 107/568/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia XVIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

3) Uchwała Nr 107/569/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za udostępnienie pomieszczeń hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

4) Uchwała Nr 107/570/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-04-07 13:02:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-04-07 12:58:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-04-07 13:02:57)
Uchwały podjęte na 106 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 106/564/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/331/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

2) Uchwała Nr 106/565/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała Nr 106/566/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-04-07 12:00:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-04-07 11:39:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-04-07 12:00:49)
Uchwały podjęte na 105 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 105/562/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 54 i 41 położonych w Piotrowie Pierwszym na czas nieoznaczony.

2) Uchwała Nr 105/563/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016-2019, z perspektywą na lata 2020-2023".

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-02-24 09:29:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-02-24 09:26:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-02-24 09:29:48)
Uchwały podjęte na 104 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 104/556/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 - 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.

2) Uchwała Nr 104/557/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie gm. Śmigiel przeznaczonej pod zabudowę usługową.

3) Uchwała Nr 104/558/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

4) Uchwała Nr 104/559/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała Nr 104/560/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała Nr 104/561/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-02-24 09:26:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-02-24 09:21:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-02-24 09:27:29)
Uchwały podjęte na 103 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 103/549/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.

2) Uchwała Nr 103/550/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia kandydata Powiatu Kościańskiego do powołania w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościanie.

3) Uchwała Nr 103/551/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

4) Uchwała Nr 103/552/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2016 roku.

5) Uchwała Nr 103/553/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2017 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

6) Uchwała Nr 103/554/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała Nr 103/555/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-02-24 09:21:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-02-24 09:10:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-21 11:33:07)
Uchwały podjęte na 102 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 102/542/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

2) Uchwała Nr 102/543/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

3) Uchwała Nr 102/544/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego. 

4) Uchwała Nr 102/545/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia stawek za korzystanie przez Kościański Uniwersytet Trzeciego Wieku z sali gimnastycznej oraz sali choreoterapii i teatroterapii w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie.

5) Uchwała Nr 102/546/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 102/547/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych innych niż nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

7) Uchwała Nr 102/548/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-02-24 09:10:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-02-24 09:08:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-04-07 11:37:01)
Uchwały podjęte na 101 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała Nr 101/541/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-02-24 09:05:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-02-24 09:03:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-02-24 09:05:47)
Uchwały podjęte na 100 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 100/532/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

2) Uchwała Nr 100/533/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/331/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

3) Uchwała Nr 100/534/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.

4) Uchwała Nr 100/535/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

5) Uchwała Nr 100/536/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 100/537/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia XVII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

7) Uchwała Nr 100/538/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała Nr 100/539/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

9) Uchwała Nr 100/540/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-02-24 09:03:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-02-24 09:01:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-02-24 09:03:13)
Uchwały podjęte na 99 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała Nr 99/520/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie umowy użyczenia działek nr 691 i 636 położonych w Jarogniewicach na okres powyżej 3 lat.

2) Uchwała Nr 99/521/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 62/330/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2016/2017.

3) Uchwała Nr 99/522/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 63/336/16 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2016/2017.

4) Uchwała Nr 99/523/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

5) Uchwała Nr 99/524/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

6) Uchwała Nr 99/525/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych w 2017 roku.

7) Uchwała Nr 99/526/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

8) Uchwała Nr 99/527/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo".

9) Uchwała Nr 99/528/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.

10) Uchwała Nr 99/529/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2017.

11) Uchwała Nr 99/530/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017.

12) Uchwała Nr 99/531/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2017.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-02-24 08:52:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-02-24 08:37:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-05-21 11:19:31)