logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 195 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 195/1026/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i innych interesów Powiatu Kościańskiego wraz z jednostkami organizacyjnym.
2) Uchwała nr 195/1027/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3) Uchwała nr 195/1028/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała nr 195/1029/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-12-07 11:16:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-12-07 10:59:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 14:43:13)
Uchwały podjęte na 194 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 194/1023/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 wraz z materiałami informacyjnymi.
2) Uchwała nr 194/1024/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego wraz z załącznikami.
3) Uchwała nr 194/1025/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-11-19 10:52:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-19 11:36:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 14:29:51)
Uchwały podjęte na 193 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 193/1022/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 190/1005/18 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-11-19 10:51:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-19 11:34:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 14:24:29)
Uchwały podjęte na 192 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 192/1017/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.
2) Uchwała nr 192/1018/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3) Uchwała nr 192/1019/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała nr 192/1020/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
5) Uchwała nr 192/1021/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-11-19 10:50:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-19 11:33:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 14:23:34)
Uchwały podjęte na 191 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 191/1013/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i innych interesów Powiatu Kościańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
2) Uchwała nr 191/1014/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3) Uchwała nr 191/1015/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała nr 191/1016/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 14:10:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 08:44:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 14:10:59)
Uchwały podjęte na 190 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 190/1005/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.
2) Uchwała nr 190/1006/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".
3) Uchwała nr 190/1007/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.
4) Uchwała nr 190/1008/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia XII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.
5) Uchwała nr 190/1009/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.
6) Uchwała nr 190/1010/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7) Uchwała nr 190/1011/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8) Uchwała nr 190/1012/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 14:09:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 08:38:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 14:07:20)
Uchwały podjęte na 189 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 189/1002/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
2) Uchwała nr 189/1003/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
3) Uchwała nr 189/1004/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 14:08:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 08:35:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 14:02:06)
Uchwały podjęte na 188 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 188/1001/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągną wysoki wynik sportowy w XIV Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie" im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 14:07:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 08:34:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 13:59:51)
Uchwały podjęte na 187 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 187/1000/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 14:06:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 08:33:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 13:59:14)
Uchwały podjęte na 186 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 186/996/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zgody na lokalizację przyłącza energetycznego w działce nr 345/16 w Kościanie.
2) Uchwała nr 186/997/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3) Uchwała nr 186/998/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała nr 186/999/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 14:05:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 08:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 13:57:41)
Uchwały podjęte na 185 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 185/991/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z Powiatu Kościańskiego.
2) Uchwała nr 185/992/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3) Uchwała nr 185/993/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała nr 185/994/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
5) Uchwała nr 185/995/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2019 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 14:04:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 08:25:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 13:54:45)
Uchwały podjęte na 184 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 184/985/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.
2) Uchwała nr 184/986/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
3) Uchwała nr 184/987/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2018 i 2019 rok.
4) Uchwała nr 184/988/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5) Uchwała nr 184/989/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6) Uchwała nr 184/990/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 14:03:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 08:13:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 13:50:00)
Uchwały podjęte na 183 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 183/981/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.
2) Uchwała nr 183/982/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3) Uchwała nr 183/983/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała nr 183/984/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 14:01:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 08:09:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 13:43:00)
Uchwały podjęte na 182 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 182/978/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia XI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.
2) Uchwała nr 182/979/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
3) Uchwała nr 182/980/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2018 r.
Załącznik nr 1 cz. I
Załącznik nr 1 cz. II
Załącznik nr 1 cz. III
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 14:00:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 07:53:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 13:40:31)
Uchwały podjęte na 181 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 181/976/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia dróg w gminie Śmigiel do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2) Uchwała nr 181/977/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 46/1 i 246 położonych w Zadorach i działki nr 47 w Piotrowie Drugim na czas nieoznaczony.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 13:58:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 07:50:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 13:38:10)
Uchwały podjęte na 180 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 180/971/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 - 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.
2) Uchwała nr 180/972/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 - 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.
3) Uchwała nr 180/973/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4) Uchwała nr 180/974/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5) Uchwała nr 180/975/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 13:57:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 07:48:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 13:35:27)
Uchwały podjęte na 179 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 179/969/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
2) Uchwała nr 179/970/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 13:56:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 07:42:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 13:32:50)
Uchwały podjęte na 178 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 178/965/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zgody na zwolnienie z opłat za wypożyczenie płotków.
2) Uchwała nr 178/966/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3) Uchwała nr 178/967/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała nr 178/968/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 13:55:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 07:37:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-11-02 07:41:35)
Uchwały podjęte na 177 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 177/961/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu do składania podpisów.
2) Uchwała nr 177/962/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
3) Uchwała nr 177/963/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała nr 177/964/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 13:54:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 07:33:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-11-02 07:36:40)
Uchwały podjęte na 176 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 176/959/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw.
2) Uchwała nr 176/960/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 13:53:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 07:30:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-11-02 07:33:16)
Uchwały podjęte na 175 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 175/955/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.
2) Uchwała nr 175/956/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3) Uchwała nr 175/957/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała nr 175/958/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 13:53:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-11-02 07:28:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-11-02 07:29:01)
Uchwały podjęte na 174 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 174/946/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie oceny „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie".
2) Uchwała nr 174/947/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 148/812/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
3) Uchwała nr 174/948/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
4) Uchwała nr 174/949/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia X przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.
5) Uchwała nr 174/950/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
6) Uchwała nr 174/951/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
7) Uchwała nr 174/952/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8) Uchwała nr 174/953/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9) Uchwała nr 174/954/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 13:52:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-10-31 14:46:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-10-31 14:55:15)
Uchwały podjęte na 172 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 172/944/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.
2) Uchwała nr 172/945/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 13:51:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-10-31 14:40:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-10-31 14:41:04)
Uchwały podjęte na 171 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 171/939/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2) Uchwała nr 171/940/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży".
3) Uchwała nr 171/941/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4) Uchwała nr 171/942/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5) Uchwała nr 171/943/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-10-31 13:50:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-10-31 14:38:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-10-31 14:38:45)
Uchwały podjęte na 170 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 170/935/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
2) Uchwała nr 170/936/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pani Arlecie Adamczak-Puk stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
3) Uchwała nr 170/937/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
4) Uchwała nr 170/938/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 169/930/18 w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2017 roku.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-06-12 07:58:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-12 07:55:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-12 08:00:00)
Uchwały podjęte na 169 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 169/929/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/615/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.
2) Uchwała nr 169/930/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2017 roku.
3) Uchwała nr 169/931/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2017 roku.
4) Uchwała nr 169/932/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 167/913/18 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
5) Uchwała nr 169/933/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.
6) Uchwała nr 169/934/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-06-01 14:29:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 14:25:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-12 07:54:50)
Uchwały podjęte na 168 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 168/921/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie nowego kierunku kształcenia zawodowego.
2) Uchwała nr 168/922/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie w roku szkolnym 2018/2019.
3) Uchwała nr 168/923/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2018/2019.
4) Uchwała nr 168/924/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2018/2019.
5) Uchwała nr 168/925/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2018/2019.
6) Uchwała nr 168/926/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wykazu działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
7) Uchwała nr 168/927/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8) Uchwała nr 168/928/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-06-01 14:22:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 14:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-08-16 12:36:52)
Uchwały podjęte na 167 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 167/912/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.
2) Uchwała nr 167/913/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
3) Uchwała nr 167/914/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.
4) Uchwała nr 167/915/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017-2027 z perspektywą do 2032 r.".
5) Uchwała nr 167/916/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości.
6) Uchwała nr 167/917/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7) Uchwała nr 167/918/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8) Uchwała nr 167/919/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
9) Uchwała nr 167/920/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie sposobu dokonywania wpłat w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ich rozliczania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-06-01 14:12:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 14:06:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 14:15:20)
Uchwały podjęte na 166 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 166/907/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.
2) Uchwała nr 166/908/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
3) Uchwała nr 166/909/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4) Uchwała nr 166/910/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5) Uchwała nr 166/911/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-06-01 14:05:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 14:00:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 14:05:31)
Uchwały podjęte na 165 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 165/900/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
2) Uchwała nr 165/901/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych w 2018 roku.
3) Uchwała nr 165/902/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dla młodzieży w 2018 roku.
4) Uchwała nr 165/903/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.
5) Uchwała nr 165/904/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
6) Uchwała nr 165/905/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
7) Uchwała nr 165/906/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu dokonywania wpłat przez w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ich rozliczania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-06-01 13:57:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 13:57:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:59:05)
Uchwały podjęte na 163 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 163/894/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2) Uchwała nr 163/895/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Kościańskiego od Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki nr 22.
3) Uchwała nr 163/896/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Nietążkowie przy ul. Arciszewskich nr 14.
4) Uchwała nr 163/897/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5) Uchwała nr 163/898/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6) Uchwała nr 163/899/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-06-01 13:49:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 13:44:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:49:07)
Uchwały podjęte na 162 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego
1) Uchwała nr 162/888/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
2) Uchwała nr 162/889/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z części nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Śmigielskiej.
3) Uchwała nr 162/890/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
4) Uchwała nr 162/891/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5) Uchwała nr 162/892/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
6) Uchwała nr 162/893/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-06-01 13:42:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 13:42:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:42:39)
Uchwały podjęte na 160 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 160/874/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Kościańskiego do składu komisji inwentaryzacyjnej.

2) Uchwała nr 160/875/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.

3) Uchwała nr 160/876/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia (księgi wieczyste).

4) Uchwała nr 160/877/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia (podziały geodezyjne).

5) Uchwała nr 160/878/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia (trwały zarząd).

6) Uchwała nr 160/879/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia (wspólnoty).

7) Uchwała nr 160/880/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działki  nr 111 położonej w Czempiniu na czas nieoznaczony.

8) Uchwała nr 160/881/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

9) Uchwała nr 160/882/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

10) Uchwała nr 160/883/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

11) Uchwała nr 160/884/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2017 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2017.

Załącznik nr 1 - dochody cz. I, dochody cz. II, wydatki cz. I, wydatki cz. II, wydatki cz. III, wydatki cz. IV.

Załącznik nr 2 - sprawozdanie SP ZOZ w Kościanie.

12) Uchwała nr 160/885/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2017 r.

13) Uchwała nr 160/886/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

14) Uchwała nr 160/887/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-04-04 13:39:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 13:32:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:34:49)
Uchwały podjęte na 159 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 159/868/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

2) Uchwała nr 159/869/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa starszemu pracownikowi socjalnemu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

3) Uchwała nr 159/870/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

4) Uchwała nr 159/871/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała nr 159/872/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała nr 159/873/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-04-04 12:47:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 13:30:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:30:19)
Uchwały podjęte na 158 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 158/865/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2017 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2018.

2) Uchwała nr 158/866/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.

3) Uchwała nr 158/867/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia XII przetargu na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ul. Dudycza.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-04-04 12:42:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 13:28:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:28:50)
Uchwały podjęte na 157 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 157/858/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw.

2) Uchwała nr 157/859/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw.

3) Uchwała nr 157/860/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2018 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

4) Uchwała nr 157/861/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 2205 i 2085/2 położonych w Kościanie na czas nieoznaczony.

5) uchwała nr 157/862/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 157/863/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 157/864/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-04-04 12:37:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 13:26:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:26:59)
Uchwały podjęte na 156 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 156/854/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/613/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

2) Uchwała nr 156/855/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/616/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

3) Uchwała nr 156/856/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

4) Uchwała nr 156/857/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-04-04 12:28:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 13:24:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:24:47)
Uchwały podjęte na 155 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 155/850/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/616/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

2) Uchwała nr 155/851/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

3) Uchwała nr 155/852/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

4) Uchwała nr 155/853/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-04-04 12:23:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 13:19:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:19:57)
Uchwały podjęte na 154 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 154/844/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

2) Uchwała nr 154/845/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/615/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

3) Uchwała nr 154/846/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie gm. Śmigiel.

4) Uchwała nr 154/847/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała nr 154/848/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

6) Uchwała nr 154/849/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty opłaty za dzierżawę gruntu rolnego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-04-04 12:17:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-06-01 13:17:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:17:24)
Uchwały podjęte na 153 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 153/838/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

2) Uchwała nr 153/839/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia XII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

3) Uchwała nr 153/840/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zgody na wycinkę drzew w Nietążkowie.

4) Uchwała nr 153/841/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała nr 153/842/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała nr 153/843/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-04-04 11:39:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-04-04 11:36:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-04-04 12:00:13)
Uchwały podjęte na 152 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 152/835/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2017 roku.

2) Uchwała nr 152/836/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo". 

3) Uchwała nr 152/837/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-04-04 11:34:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-04-04 11:01:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-04-04 11:34:04)
Uchwały podjęte na 151 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 151/833/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.

2) Uchwała nr 151/834/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/616/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie w roku szkolnym 2017/2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-01-24 13:21:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-01-24 13:18:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:09:50)
Uchwały podjęte na 150 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 150/823/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.

2) Uchwała nr 150/824/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

3) Uchwała nr 150/825/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

4) Uchwała nr 150/826/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 147/807/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie umorzenia dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu. 

5) Uchwała nr 150/827/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 116/614/17 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w roku szkolnym 2017/2018.

6) Uchwała nr 150/828/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Leśnej.

7) Uchwała nr 150/829/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała nr 150/830/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

9) Uchwała nr 150/831/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

10) Uchwała nr 150/832/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu dokonywania wpłat w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ich rozliczania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-01-24 13:16:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-01-24 13:06:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-06-01 13:13:05)
Uchwały podjęte na 149 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 149/816/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

2) Uchwała nr 149/817/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w dniu 20 stycznia 2018 roku.

3) Uchwała nr 149/818/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w dniu 21 stycznia 2018 roku.

4) Uchwała nr 149/819/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2018.

5) Uchwała nr 149/820/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

6) Uchwała nr 149/821/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2018.

7) Uchwała nr 149/822/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-01-11 13:48:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-01-11 13:41:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-01-11 13:48:45)
Uchwały podjęte na 148 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 148/812/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 148/813/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.

3) Uchwała nr 148/814/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

4) Uchwała nr 148/815/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa starszemu pracownikowi socjalnemu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-01-11 13:41:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-01-11 13:40:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2018-01-11 13:41:58)