logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 7 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 7/31/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo".
2) Uchwała nr 7/32/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji, sposobu prowadzenia i nadzoru postępowań o udzielanie zamówień publicznych w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.
3) Uchwała nr 7/33/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.
4) Uchwała nr 7/34/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
5) Uchwała nr 7/35/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-01-10 12:24:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-01-10 12:19:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 11:59:40)
Uchwały podjęte na 6 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 6/25/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za udostępnienie pomieszczeń hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczak w Kościanie.
2) Uchwała nr 6/26/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
3) Uchwała nr 6/27/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki za korzystanie z pomieszczeń przyszkolnego internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
4) Uchwała nr 6/28/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
5) Uchwała nr 6/29/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
6) Uchwała nr 6/30/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-12-21 08:37:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-01-10 12:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 11:54:39)
Uchwały podjęte na 5 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 5/20/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli realizowanych w 2018 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.
2) Uchwała nr 5/21/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitoringu i realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2021.
3) Uchwała nr 5/22/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
4) Uchwała nr 5/23/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.
5) Uchwała nr 5/24/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-12-21 08:34:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-12-21 08:30:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-07 14:39:55)
Uchwały podjęte na 4 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 4/12/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2) Uchwała nr 4/13/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Kościański.
3) Uchwała nr 4/14/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydata Powiatu Kościańskiego do powołania w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościanie.
4) Uchwała nr 4/15/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 5 lat.
5) Uchwała nr 4/16/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży działek położonych w Nietążkowie.
6) Uchwała nr 4/17/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7) Uchwała nr 4/18/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8) Uchwała nr 4/19/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-12-21 08:26:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-12-21 08:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 11:18:56)
Uchwały podjęte na 2 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 2/4/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2019 r.
2) Uchwała nr 2/5/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu działek położonych w Nietążkowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
3) Uchwała nr 2/6/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.
4) Uchwała nr 2/7/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.
5) Uchwała nr 2/8/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przez Zarząd Powiatu Kościańskiego osoby do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.
6) Uchwała nr 2/9/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7) Uchwała nr 2/10/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
8) Uchwała nr 2/11/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2018.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-12-07 11:49:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-12-07 11:49:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 11:08:12)
Uchwały podjęte na 1 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 1/1/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży" i ustalenia jego regulaminu.
2) Uchwała nr 1/2/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora szkoły.
3) Uchwała nr 1/3/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie usunięcia kolizji linii napowietrznej SN-15kV w zakresie działek położonych w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2018-12-07 11:44:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2018-12-07 11:19:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 11:02:19)