logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na 58 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 58/248/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 58/249/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 58/250/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

4) Uchwała nr 58/251/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:59:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:43:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:43:34)
Uchwały podjęte na 57 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 57/243/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie.

2) Uchwała nr 57/244/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Nietążkowie na okres 10 lat.

3) Uchwała nr 57/245/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 57/246/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 57/247/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:57:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:38:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:38:56)
Uchwały podjęte na 56 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 56/240/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

2) Uchwała nr 56/241/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

3) Uchwała nr 56/242/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:56:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:37:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:37:57)
Uchwały podjęte na 55 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 55/230/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2020 rok.

2) Uchwała nr 55/231/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 55/232/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 55/233/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

5) Uchwała nr 55/234/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 48/202/19 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kościańskiego.

6) Uchwała nr 55/235/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej dotyczącej obowiązku raportowania informacji o schematach podatkowych.

7) Uchwała nr 55/236/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej  prowadzonych przez Powiat Kościański.

8) Uchwała nr 55/237/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

9) Uchwała nr 55/238/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli realizowanych w 2019 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

10) Uchwała nr 55/239/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży” i ustalenia jego regulaminu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:55:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:21:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:37:15)
Uchwały podjęte na 54 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 54/226/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

2) Uchwała nr 54/227/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 54/228/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 54/229/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:55:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:20:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:20:21)
Uchwały podjęte na 53 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 53/223/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 48/202/19 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kościańskiego.

2) Uchwała nr 53/224/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2020 r.

3) Uchwała nr 53/225/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:54:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:19:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:19:22)
Uchwały podjęte na 52 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 52/217/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Zarządowi Dróg Powiatowych w Kościanie.

2) Uchwała nr 52/218/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

3) Uchwała nr 52/219/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 52/220/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 52/221/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

6) Uchwała nr 52/222/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:53:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:17:57)
Uchwały podjęte na 51 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 51/212/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 wraz z materiałami informacyjnymi. 

2) Uchwała nr 51/213/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego wraz z  załącznikami.

3) Uchwała nr 51/214/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

4) Uchwała nr 51/215/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 171/939/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

5) Uchwała nr 51/216/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2020 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:52:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:14:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:14:20)
Uchwały podjęte na 50 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 50/206/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 50/207/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 50/208/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

4) Uchwała nr 50/209/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 48/197/19 z dnia 18 października 2019 r.w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego. 

5) Uchwała nr 50/210/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego”.

6) Uchwała nr 50/211/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:51:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:10:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-03-18 10:54:40)
Uchwały podjęte na 49 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 49/203/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 49/204/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim
w 2020 r.

3) Uchwała nr 49/205/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:50:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:09:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:09:08)
Uchwały podjęte na 48 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 48/194/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 48/195/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych opłat za udostępnianie mienia powiatu pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat.

3) Uchwała nr 48/196/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

4) Uchwała nr 48/197/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.

5) Uchwała nr 48/198/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV w Nietążkowie.

6) Uchwała nr 48/199/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała nr 48/200/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała nr 48/201/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

9) Uchwała nr 48/202/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:50:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:06:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:06:33)
Uchwały podjęte na 47 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 47/190/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 47/191/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 47/192/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

4) Uchwała nr 47/193/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie przyznania nagród zawodnikom, którzy osiągną wysoki wynik sportowy w XV Międzynarodowym „Kościańskim Półmaratonie” im. dra Henryka Florkowskiego współorganizowanym przez Powiat Kościański.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:49:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:05:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:05:14)
Uchwały podjęte na 46 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 46/187/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 46/188/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 46/189/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:48:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:02:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:02:20)
Uchwały podjęte na 45 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 45/184/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek budżetowych Powiatu Kościańskiego w szacunkowej łącznej  ilości 740,00 MWh na rok 2020.

2) Uchwała nr 45/185/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wyłonienie partnera projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Ziemi Kościańskiej poprzez działania w zakresie promocji gospodarczej" realizowanego przez Powiat Kościański w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu”.

3) Uchwała nr 45/186/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:47:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 07:00:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 07:00:56)
Uchwały podjęte na 44 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 44/180/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z Powiatu Kościańskiego.

2) Uchwała nr 44/181/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 44/182/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 44/183/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-30 15:46:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 06:59:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 06:59:39)
Uchwały podjęte na 43 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 43/178/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

2) Uchwała nr 43/179/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2020 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-27 14:45:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-08 06:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 06:58:06)
Uchwały podjęte na 42 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 42/173/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 42/174/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 42/175/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

4) Uchwała nr 42/176/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach”.

5) Uchwała nr 42/177/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-27 14:31:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-12-27 14:31:13)
Uchwały podjęte na 41 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 41/166/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2)   Uchwała nr 41/167/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3)   Uchwała nr 41/168/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

4)   Uchwała nr 41/169/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu działki położonej w Nietążkowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

5)   Uchwała nr 41/170/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu działki położonej w Nietążkowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

6)   Uchwała nr 41/171/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i ustalenia regulaminu na wyłonienie partnera projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Ziemi Kościańskiej poprzez działania w zakresie promocji gospodarczej” realizowanego przez Powiat Kościański w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

7)   Uchwała nr 41/172/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2019 r.

Załącznik nr 1 część I

Załącznik nr 1 część II

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-27 14:23:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-12-27 14:23:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 11:56:52)
Uchwały podjęte na 40 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 40/165/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zgody na wycinkę drzewa.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-27 14:17:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-12-27 14:17:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 14:17:56)
Uchwały podjęte na 39 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 39/162/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego.

2)   Uchwała nr 39/163/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

3)   Uchwała nr 39/164/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania nagród dla zawodników, którzy osiągną wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym w Great Man Trilogy w 2019 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-12-27 14:13:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-12-27 14:13:29)
Uchwała podjęta na 38 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 38/159/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie dzienników lekcyjnych oraz innych zajęć wyłącznie w formie elektronicznej.

2)   Uchwała nr 38/160/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży działek położonych w Nietążkowie.

3)   Uchwała nr 38/161/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-08-16 08:37:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-08-16 08:37:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 14:09:36)
Uchwała podjęta na 37 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 37/156/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2)   Uchwała nr 37/157/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3)   Uchwała nr 37/158/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-08-16 08:34:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-08-16 08:34:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 14:06:32)
Uchwała podjęta na 36 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 36/154/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zgody na zwolnienie z opłat.  

2)   Uchwała nr 36/155/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ekspertowi nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kościanie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-08-16 08:31:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-08-16 08:31:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 14:04:23)
Uchwała podjęta na 35 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 35/146/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 34/142/19 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2)   Uchwała nr 35/147/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 – 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.

3)   Uchwała nr 35/148/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

4)   Uchwała nr 35/149/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

5)   Uchwała nr 35/150/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

6)   Uchwała nr 35/151/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7)   Uchwała nr 35/152/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8)   Uchwała nr 35/153/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-08-16 08:18:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-08-16 08:18:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 14:00:37)
Uchwała podjęta na 34 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 34/142/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2)   Uchwała nr 34/143/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3)   Uchwała nr 34/144/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4)   Uchwała nr 34/145/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-08-16 08:13:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-08-16 08:13:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:53:12)
Uchwała podjęta na 33 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 33/138/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie.

2)   Uchwała nr 33/139/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3)   Uchwała nr 33/140/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4)   Uchwała nr 33/141/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-08-16 08:10:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-08-16 08:10:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:49:48)
Uchwała podjęta na 32 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 32/134/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie nowego kierunku kształcenia zawodowego.

2)   Uchwała nr 32/135/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

3)   Uchwała nr 32/136/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń na okres 10 lat.

4)   Uchwała nr 32/137/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży działek położonych w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-08-16 08:06:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-08-16 08:06:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:47:22)
Uchwała podjęta na 31 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 31/128/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania.

2) Uchwała nr 31/129/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

3) Uchwała nr 31/130/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty za wypożyczenie płotków.

4) Uchwała nr 31/131/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała nr 31/132/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała nr 31/133/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-19 12:43:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-08-16 07:59:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:41:17)
Uchwała podjęta na 30 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 30/125/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

2) Uchwała nr 30/126/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

3) Uchwała nr 30/127/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-19 12:42:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-19 12:42:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:37:52)
Uchwały podjęte na 28 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 28/122/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 28/123/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 28/124/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 15:25:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-19 12:38:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:34:14)
Uchwały podjęte na 27 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 27/118/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ambulansu medycznego.

2) Uchwała nr 27/119/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2018 roku.

3) Uchwała nr 27/120/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówieniu publicznego dotyczącego zadania pn. Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

4) Uchwała nr 27/121/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kościańskiego za 2018 rok.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 15:22:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-03 15:22:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:31:50)
Uchwały podjęte na 26 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 26/113/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w posiedzeniach Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

2) Uchwała nr 26/114/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 26/115/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

4) Uchwała nr 26/116/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2018 roku.

5)  Uchwała nr 26/117/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do komisji konkursowej, która przeprowadzi postępowanie konkursowe na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 15:14:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-03 15:14:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:27:34)
Uchwały podjęte na 24 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 24/112/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży” i ustalenia jego regulaminu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 15:11:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-03 15:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:24:55)
Uchwała podjęta na 23 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 23/111/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 15:08:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-03 15:08:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:24:02)
Uchwały podjęte na 22 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 22/102/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

2) Uchwała nr 22/103/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia pani Małgorzacie Durek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

3) Uchwała nr 22/104/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

4) Uchwała nr 22/105/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie.

5) Uchwała nr 22/106/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zgody na zwolnienie z opłat za wypożyczenie płotków.

6) Uchwała nr 22/107/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 – 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.

7) Uchwała nr 22/108/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała nr 22/109/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

9) Uchwała nr 22/110/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 15:06:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-03 15:06:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:22:11)
Uchwała podjęta na 21 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 21/101/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży działek położonych w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 14:55:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-03 14:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:15:04)
Uchwały podjęte na 20 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 20/92/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 20/93/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

3) Uchwała nr 20/94/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030.

4) Uchwała nr 20/95/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2022.

5) Uchwała nr 20/96/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

6) Uchwała nr 20/97/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2019 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

7) Uchwała nr 20/98/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dla młodzieży w 2019 roku.

8) Uchwała nr 20/99/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych w 2019 roku.

9) Uchwała nr 20/100/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 14:51:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-03 14:51:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-08 06:50:32)
Uchwały podjęte na 19 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 19/90/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw.

2) Uchwała nr 19/91/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zgody na nieodpłatne korzystanie z części nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Śmigielskiej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 14:44:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-03 14:44:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 13:06:05)
Uchwały podjęte na 18 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 18/82/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

2) Uchwała nr 18/83/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia drogi w Czempiniu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

3) Uchwała nr 18/84/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia drogi w Donatowie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

4) Uchwała nr 18/85/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała nr 18/86/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała nr 18/87/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

7) Uchwała nr 18/88/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2018.

Załącznik nr 1 - część I – dochody

Załącznik nr 1 - część II – wydatki

Załącznik nr 2 – SPZOZ w Kościanie

8) Uchwała nr 18/89/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2018 r. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 14:38:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-03 14:38:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 11:46:09)
Uchwały podjęte na 17 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 17/78/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 16/74/19 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania,  zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

2) Uchwała nr 17/79/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

3) Uchwała nr 17/80/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 98/513/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

4) Uchwała nr 17/81/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 14:29:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-03 14:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 12:53:13)
Uchwały podjęte na 16 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 16/73/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

2) Uchwała nr 16/74/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

3) Uchwała nr 16/75/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 16/76/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 16/77/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-06-03 14:20:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-06-03 14:22:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-07 14:42:47)
Uchwały podjęte na 15 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 15/70/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie.
2) Uchwała nr 15/71/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.
3) Uchwała nr 15/72/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:32:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 12:45:39)
Uchwały podjęte na 14 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 14/67/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu.
2) uchwała nr 14/68/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
3) Uchwała nr 14/69/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:25:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:22:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 12:43:15)
Uchwały podjęte na 13 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 13/58/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2) Uchwała nr 13/59/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3) Uchwała nr 13/60/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
4) Uchwała nr 13/61/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
5) Uchwała nr 13/62/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
6) Uchwała nr 13/63/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zbycia i powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego własność Powiatu Kościańskiego.
7) Uchwała nr 13/64/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
8) Uchwała nr 13/65/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
9) Uchwała nr 13/66/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:21:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 12:40:07)
Uchwała podjęta na 12 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 12/57/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-03-06 09:15:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-03-06 09:12:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 12:29:32)
Uchwały podjęte na 11 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 11/53/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonej przez Powiat Kościański w 2018 roku.
2) Uchwała nr 11/54/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.
3) Uchwała nr 11/55/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.
4) Uchwała nr 11/56/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-01-31 12:17:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-01-31 12:14:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 12:26:38)
Uchwała podjęta na 10 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 10/52/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-01-25 10:20:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-01-25 10:19:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 12:22:29)
Uchwały podjęte na 9 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1. Uchwała nr 9/45/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zaliczenia drogi w gminie Krzywiń do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2. Uchwała nr 9/46/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.
3. Uchwała nr 9/47/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie.
4. Uchwała nr 9/48/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.
5. Uchwała nr 9/49/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Nietążkowie na okres do 5 lat.
6. Uchwała nr 9/50/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.
7. Uchwała nr 9/51/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-01-25 10:17:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-01-25 10:12:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-01-16 11:39:49)
Uchwały podjęte na 8 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 8/36/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2019 rok.
2) Uchwała nr 8/37/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.
3) Uchwała nr 8/38/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
4) Uchwała nr 8/39/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu działek położonych w Nietążkowie w obrębie ulic Topolowej, Świerkowej i Olchowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
5) Uchwała nr 8/40/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu działki położonej w Nietążkowie przy ulicy Leśnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
6) Uchwała nr 8/41/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2019.
7) Uchwała nr 8/42/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2019.
8) Uchwała nr 8/43/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2019.
9) Uchwała nr 8/44/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2019-01-10 12:27:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2019-01-11 12:09:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2019-12-27 12:08:15)