logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na 112 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 112/493/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2020 rok.

2) Uchwała nr 112/494/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 112/495/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2020 rok.

4) Uchwała nr 112/496/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-01-08 13:58:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-01-08 13:58:55)
Uchwały podjęte na 111 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 111/491/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji, sposobu prowadzenia i nadzoru postępowań o udzielenie zamówień publicznych w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.

2) Uchwała nr 111/492/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo”.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-01-08 13:53:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-01-08 13:53:13)
Uchwały podjęte na 110 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 110/486/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

2) Uchwała nr 110/487/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała nr 110/488/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2020 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 110/489/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 110/490/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2020 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-01-08 13:49:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-01-08 13:49:54)
Uchwały podjęte na 109 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 109/479/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Ferie zimowe na sportowo” i ustalenia jego regulaminu.

2) Uchwała nr 109/480/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

3) Uchwała nr 109/481/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Planu pracy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na 2021 rok.

4) Uchwała nr 109/482/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kościanie.

5) Uchwała nr 109/483/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2020 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 109/484/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 109/485/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2020 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-12-18 07:41:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-12-18 07:41:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-12-18 08:03:26)
Uchwały podjęte na 108 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 108/474/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej  prowadzonych przez Powiat Kościański.

2) Uchwała nr 108/475/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

3) Uchwała nr 108/476/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2020 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 108/477/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 108/478/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2020 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-12-18 07:34:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-12-18 07:34:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-12-18 07:35:23)
Uchwały podjęte na 107 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 107/469/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

2) Uchwała nr 107/470/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2021 r.

3) Uchwała nr 107/471/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2020 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw

4) Uchwała nr 107/472/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 107/473/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2020 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-12-18 07:13:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-12-18 07:13:40)
Uchwały podjęte na 106 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 106/466/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej.

2) Uchwała nr 106/467/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie  turystyki.

3) Uchwała nr 106/468/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ul. Dudycza.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-12-18 07:04:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-12-18 07:04:44)
Uchwały podjęte na 105 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 105/461/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wykazu działki położonej Zglińcu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2) Uchwała nr 105/462/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

3) Uchwała nr 105/463/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 105/464/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 105/465/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-12-18 07:00:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-12-18 07:00:29)
Uchwały podjęte na 104 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 104/457/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2021 r.

2) Uchwała nr 104/458/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 104/459/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 104/460/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2020 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-12-17 14:52:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-12-17 14:52:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-12-17 14:52:37)
Uchwały podjęte na 103 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 103/450/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

2) Uchwała nr 103/451/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 103/452/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

4) Uchwała nr 103/453/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej  Powiatu Kościańskiego na 2021 rok wraz z materiałami  informacyjnymi.

5) Uchwała nr 103/454/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego wraz z  załącznikami.

6) Uchwała nr 103/455/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictwa.

7) Uchwała nr 103/456/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-12-17 14:27:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-12-17 14:27:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-12-17 14:29:46)
Uchwały podjęte na 102 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 102/445/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla studentów z Powiatu Kościańskiego.

2) Uchwała nr 102/446/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego”.

3) Uchwała nr 102/447/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 102/448/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 102/449/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-12-17 14:13:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-12-17 14:13:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-12-17 14:19:57)
Uchwały podjęte na 101 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 101/441/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie oświetleniowej linii kablowej  w działce o nr ewidencyjnym 3261/5 w Kościanie.

2) Uchwała nr 101/442/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2021 r.

3) Uchwała nr 101/443/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

4) Uchwała nr 101/444/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-12-17 14:04:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-12-17 14:04:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-12-17 14:08:00)
Uchwały podjęte na 100 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 100/436/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kościańskiego w posiedzeniach Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

2) Uchwała nr 100/437/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

3) Uchwała nr 100/438/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 100/439/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020. Zmiany w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego wprowadzono na podstawie zmian dokonanych w jednolitym planie finansowym powiatu.

5) Uchwała nr 100/440/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2020 roku  w sprawie ustalenia planu finansowego dla „Wydzielonego rachunku” - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-12-17 13:53:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-12-17 13:53:57)
Uchwały podjęte na 99 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 99/433/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 99/434/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 99/435/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-10-15 14:53:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-10-15 14:53:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-10-15 14:54:45)
Uchwały podjęte na 98 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 98/425/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała nr 98/426/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

3) Uchwała nr 98/427/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach do realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

4) Uchwała nr 98/428/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

5) Uchwała nr 98/429/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictw.

6) Uchwała nr 98/430/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała nr 98/431/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała nr 98/432/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-10-09 08:14:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-10-09 08:14:25)
Uchwały podjęte na 97 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 97/415/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłosz enia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ul. Dudycza.

2) Uchwała nr 97/416/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Śmiglu na okres do 3 lat.

3) Uchwała nr 97/417/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.

4) Uchwała nr 97/418/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek budżetowych Powiatu Kościańskiego w szacunkowej łącznej  ilości 1.562,00 MWh na lata 2021-2022.

5) Uchwała nr 97/419/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyznania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów z Powiatu Kościańskiego.

6) Uchwała nr 97/420/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

7) Uchwała nr 97/421/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

8) Uchwała nr 97/422/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

9) Uchwała nr 97/423/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

10) Uchwała nr 97/424/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Kościańskim i jego jednostkach budżetowych od 1 października 2020 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-10-01 08:27:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-10-01 12:15:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-10-15 14:45:26)
Uchwały podjęte na 96 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 96/414/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 września 2020 roku w sprawie komisji przetargowej do sprzedaży działek położonych w Śmiglu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-10-01 08:20:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-10-01 08:20:32)
Uchwały podjęte na 95 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 95/411/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 95/412/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

3) Uchwała nr 95/413/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2021 przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-10-01 08:16:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-10-01 08:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-10-01 08:17:42)
Uchwały podjęte na 94 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 94/409/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 i 2021 rok.

2) Uchwała nr 94/410/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 12:49:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 12:49:31)
Uchwały podjęte na 93 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 93/402/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Nietążkowie i Śmiglu na okres do 5 lat.

2) Uchwała nr 93/403/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości położonej w Śmiglu przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.

3) Uchwała nr 93/404/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dot. prowadzenia postępowań o wartości szacunkowej od 1 000 – 8 000 Euro, zawartych w § 14 uchwały Nr 153/774/14 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zmianami.

4) Uchwała nr 93/405/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za pierwsze półrocze 2020 r. (informację z wykonania planu finansowego szpitala przygotował SP ZOZ w Kościanie).

5) Uchwała nr 93/406/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 93/407/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 93/408/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 12:45:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 12:45:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-10-01 08:11:59)
Uchwały podjęte na 92 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 92/390/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przeniesienia pracownika na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała nr 92/391/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

3) Uchwała nr 92/392/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach do realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

4) Uchwała nr 92/393/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach do realizacji projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

5) Uchwała nr 92/394/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

6) Uchwała nr 92/395/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

7) Uchwała nr 92/396/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kościanie.

8) Uchwała nr 92/397/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

9) Uchwała nr 92/398/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

10) Uchwała nr 92/399/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

11) Uchwała nr 92/400/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

12) Uchwała nr 92/401/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:57:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:57:55)
Uchwały podjęte na 91 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 91/388/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zwolnienia ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała nr 91/389/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictwa.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:45:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:45:21)
Uchwały podjęte na 90 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 90/385/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (LO).

2) Uchwała nr 90/386/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (Szkoła Branżowa I Stopnia).

3) Uchwała nr 90/387/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (Technikum).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:42:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:42:44)
Uchwały podjęte na 89 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 89/378/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 89/379/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży działek położonych w Nietążkowie.

3) Uchwała nr 89/380/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ul. Dudycza.

4) Uchwała nr 89/381/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała nr 89/382/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała nr 89/383/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

7) Uchwała nr 89/384/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 378 i 453 położonych w Czempiniu na okres 10 lat.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:37:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:38:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-09-10 11:38:35)
Uchwały podjęte na 88 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 88/374/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Nietążkowie i Śmiglu przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

2) Uchwała nr 88/375/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 88/376/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 88/377/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:29:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:29:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-09-10 11:31:06)
Uchwały podjęte na 87 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 87/373/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID–19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-09-10 11:25:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-09-10 11:25:07)
Uchwały podjęte na 86 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 86/369/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

2) Uchwała nr 86/370/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi zespołu ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała nr 86/371/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działki nr 330 położonej w Borowie, gm. Czempiń na okres 10 lat.

4) Uchwała nr 86/372/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-07-24 10:25:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-07-24 10:25:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-09-10 11:22:47)
Uchwały podjęte na 85 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 85/364/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego  Centrum   Pomocy Rodzinie w Kościanie do realizacji  projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w  okresie epidemii  COVID–19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

2) Uchwała nr 85/365/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 85/366/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 85/367/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

5) Uchwała nr 85/368/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-07-24 10:18:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-07-24 10:18:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-07-24 11:07:23)
Uchwały podjęte na 84 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 84/359/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 84/360/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Nietążkowie.

3) Uchwała nr 84/361/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 84/362/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 84/363/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-07-24 10:13:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-07-24 10:13:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-07-24 10:21:12)
Uchwały podjęte na 83 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 83/352/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

2) Uchwała nr 83/353/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała nr 83/354/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego "Wierni Niepodległej".

4) Uchwała nr 83/355/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat za wypożyczenie płotków.

5) Uchwała nr 83/356/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 83/357/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 83/358/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-07-24 10:07:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-07-24 10:07:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-07-24 10:21:33)
Uchwały podjęte na 82 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 82/350/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie realizacji Programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

2) Uchwała nr 82/351/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza i Krętej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-25 12:36:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-25 12:36:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-07-24 10:21:46)
Uchwały podjęte na 81 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 81/347/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 81/348/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 81/349/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 12:23:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 12:23:46)
Uchwały podjęte na 80 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 80/339/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dla młodzieży w 2020 roku.

2) Uchwała nr 80/340/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych w 2020 roku.

3) Uchwała nr 80/341/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

4) Uchwała nr 80/342/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej  prowadzonych przez Powiat Kościański.

5) Uchwała nr 80/343/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży” i ustalenia jego regulaminu.

6) Uchwała nr 80/344/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała nr 80/345/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała nr 80/346/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 12:19:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 12:19:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-06-19 12:21:14)
Uchwały podjęte na 79 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 79/333/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego na terenie Zespołu szkół Ponadpodstawowych im Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 79/334/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

3) Uchwała nr 79/335/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego.

4) Uchwała nr 79/336/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

5) Uchwała nr 79/337/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała nr 79/338/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020. 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 12:12:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 12:12:35)
Uchwały podjęte na 78 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 78/329/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nietążkowie przy ul. Leśna nr 9/5 w trybie bezprzetargowym.

2) Uchwała nr 78/330/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

3) Uchwała nr 78/331/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 78/332/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 12:07:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 12:07:01)
Uchwały podjęte na 77 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 77/323/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków Starostwa i Urzędu Miejskiego w Kościanie.

2) Uchwała nr 77/324/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wykazu działki położonej w Nietążkowie przy ul. Leśnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

3) Uchwała nr 77/325/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wykazu działek położonych w Nietążkowie przy ulicy Topolowej i Olchowej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

4) uchwała nr 77/326/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

5) Uchwała nr 77/327/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

6) Uchwała nr 77/328/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kościańskiego za 2019 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:59:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:59:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-06-19 12:02:08)
Uchwały podjęte na 76 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 76/319/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 76/320/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 76/321/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

4) Uchwała nr 76/322/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:57:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:57:05)
Uchwały podjęte na 75 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 75/318/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli realizowanych w 2020 roku zadań publicznych zleconych w trybie otwartego konkursu ofert.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:54:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:54:25)
Uchwały podjęte na 74 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 74/311/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego.

2) Uchwała nr 74/312/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości Nagrody Starosty Kościańskiego przyznawanej nauczycielom szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

3) Uchwała nr 74/313/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4) Uchwała nr 74/314/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

5) Uchwała nr 74/315/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 74/316/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 74/317/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:52:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:52:03)
Uchwały podjęte na 73 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 73/308/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie sposobu dokonywania wpłat w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ich rozliczania.

2) Uchwała nr 73/309/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 73/310/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku  w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:48:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:48:21)
Uchwały podjęte na 72 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 72/301/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 72/302/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 72/303/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

4) Uchwała nr 72/304/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

5) Uchwała nr 72/305/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

6) Uchwała nr 72/306/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie zgody na zwolnienie z opłat w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

7)   Uchwała nr 72/307/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:45:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:45:07)
Uchwały podjęte na 71 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 71/297/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania X przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

2)   Uchwała nr 71/298/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

3)   Uchwała nr 71/299/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4)   Uchwała nr 71/300/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:40:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:40:02)
Uchwały podjęte na 70 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 70/295/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2019.

2)   Uchwała nr 70/296/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:36:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:36:34)
Uchwały podjęte na 69 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 69/292/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 69/293/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3) Uchwała nr 69/294/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:33:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:33:26)
Uchwały podjęte na 68 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 68/288/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2019 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020.

2) Uchwała nr 68/289/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 68/290/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 68/291/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-06-19 11:30:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-06-19 11:30:03)
Uchwały podjęte na 67 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 67/281/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 43/2 i 95 położonych w Gorzycach, gm. Czempiń na okres 10 lat.

2) Uchwała nr 67/282/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia działek nr 80 i 79 położonych w Starym Gołębinie, gm. Czempiń na okres 10 lat.

3) uchwała nr 67/283/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 67/284/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

5) Uchwała nr 67/285/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

6) Uchwała nr 67/286/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia X przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

7) Uchwała nr 67/287/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zgody na lokalizację przyłącza gazowego w działce nr 345/16 w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:13:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:13:37)
Uchwały podjęte na 65 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 65/274/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej dla części powiatu kościańskiego.

2) Uchwała nr 65/275/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu programu ochrony środowiska dla gminy Czempiń.

3) Uchwała nr 65/276/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

4) Uchwała nr 65/277/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 65/278/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

6) Uchwała nr 65/279/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przesyłu dla mediów w działce nr 1814/3 w Kościanie.

7) Uchwała nr 65/280/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:08:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:08:24)
Uchwały podjęte na 64 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 64/271/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 64/272/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

3) Uchwała nr 64/273/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:03:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-03-18 12:34:13)
Uchwały podjęte na 63 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 63/269/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 63/270/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 09:01:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 09:01:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-06-19 11:18:52)
Uchwały podjęte na 61 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 61/267/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

2) Uchwała nr 61/268/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie uzgodnienia pod względem drogowym projektowanego gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w działce o nr ewidencyjnym 3261/5 w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 08:59:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 08:59:27)
Uchwały podjęte na 60 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 60/263/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2019 roku.

2) Uchwała nr 60/264/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

3) Uchwała nr 60/265/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zgody na wycinkę drzew.

4) Uchwała nr 60/266/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-03-18 08:55:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-03-18 08:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-04-28 09:55:58)
Uchwały podjęte na 59 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 59/252/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2020.

2) Uchwała nr 59/253/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

3) Uchwała nr 59/254/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2020.

4) Uchwała nr 59/255/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok.

5) Uchwała nr 59/256/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

6) Uchwała nr 59/257/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

7) Uchwała nr 59/258/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na rok 2020.

8) Uchwała nr 59/259/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

9) Uchwała nr 59/260/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

10) Uchwała nr 59/261/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

11) Uchwała nr 59/262/20 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia IX przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Śmiglu przy ulicy Dudycza.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2020-01-16 12:02:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2020-01-17 11:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-03-18 12:34:43)