logo
ucho   logo bip

Uchwała podjęta na 136 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 136/590/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-18 11:41:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-18 11:41:26)
Uchwały podjęte na 135 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 135/584/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

2) Uchwała nr 135/585/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówki oświatowej  prowadzonych przez Powiat Kościański.

3) Uchwała nr 135/586/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 135/587/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 135/588/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

6) Uchwała nr 135/589/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla Wydzielonego rachunku ” - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Art. 65 ust. 11 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Środki na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-18 11:38:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-18 11:38:48)
Uchwały podjęte na 134 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 134/581/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Kościańskiego za 2020 rok.

2) Uchwała nr 134/582/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

3) Uchwała nr 134/583/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 12:44:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 12:44:54)
Uchwały podjęte na 133 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 133/575/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wykazu działek położonych w Śmiglu przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

2) Uchwała nr 133/576/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 133/577/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 133/578/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

5) Uchwała nr 133/579/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2021 r. zmieniająca uchwałęw sprawie ustalenia planu finansowego dla „Wydzielonego rachunku” -  Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV.

6) Uchwała nr 133/580/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 12:37:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 12:37:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2021-06-02 12:37:30)
Uchwały podjęte na 132 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 132/573/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży” i ustalenia jego regulaminu.

2) Uchwała nr 132/574/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 12:11:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 12:11:48)
Uchwały podjęte na 131 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 131/569/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Gminy Śmigiel.  

2) Uchwała nr 131/570/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

3) Uchwała nr 131/571/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

4) Uchwała nr 131/572/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla „Wydzielonego rachunku” -  Środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 12:07:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 12:07:52)
Uchwały podjęte na 130 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 130/566/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2020 roku.

2) Uchwała nr 130/567/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2020 roku.

3) Uchwała nr 130/568/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zgody na lokalizację przyłącza kablowego w działce nr 2194/2 w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 12:03:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 12:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2021-06-02 12:04:01)
Uchwały podjęte na 129 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1)   Uchwała nr 129/561/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na rok 2021 oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2)   Uchwała nr 129/562/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

3)   Uchwała nr 129/563/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

4)   Uchwała nr 129/564/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu (dot. III SA/Po 788/20).

5)   Uchwała nr 129/565/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu (dot. III SA/Po 789/20).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 11:54:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 11:54:19)
Uchwały podjęte na 128 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 128/560/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r.  w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Kościańskiego, Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie  i Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 11:50:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 11:50:10)
Uchwały podjęte na 127 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 127/556/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

2) Uchwała nr 127/557/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

3) Uchwała nr 127/558/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

4) Uchwała nr 127/559/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 11:48:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 11:48:05)
Uchwały podjęte na 126 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 126/542/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia dla młodzieży w 2021 roku.

2) Uchwała nr 126/543/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych w 2021 roku.

3) Uchwała nr 126/544/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży w 2021 roku.

4) Uchwała nr 126/545/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała nr 126/546/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

6) Uchwała nr 126/547/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

7) Uchwała nr 126/548/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021-2030.

8) Uchwała nr 126/549/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2020 rok oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2020.

Załącznik nr 2 do uchwały został przygotowany przez SP ZOZ w Kościanie. 

9) Uchwała nr 126/550/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Informacji o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2020 r.

10) Uchwała nr 126/551/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

11) Uchwała nr 126/552/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

12) Uchwała nr 126/553/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przez Zarząd Powiatu Kościańskiego osoby do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

13) Uchwała nr 126/554/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

14) Uchwała nr 126/555/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 11:43:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 11:43:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2021-06-02 12:51:13)
Uchwały podjęte na 124 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 124/540/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

2) Uchwała nr 124/541/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 11:15:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 11:15:22)
Uchwały podjęte na 123 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 123/537/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Powiatu Kościańskiego w Stowarzyszeniu Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie”.

2) Uchwała nr 123/538/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie nowego kierunku kształcenia zawodowego.

3) Uchwała nr 123/539/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży działki położonej w Śmiglu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 11:12:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 11:12:59)
Uchwały podjęte na 122 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 122/529/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

2) Uchwała nr 122/530/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej.

3) Uchwała nr 122/531/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie turystyki.

4) Uchwała nr 122/532/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury.

5) Uchwała nr 122/533/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

6) Uchwała nr 122/534/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała nr 122/535/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

8) Uchwała nr 122/536/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 11:09:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 11:09:13)
Uchwały podjęte na 121 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

Uchwała nr 121/528/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2020 oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2021.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 11:02:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 11:02:10)
Uchwały podjęte na 119 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 119/521/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Zarządowi Dróg Powiatowych w Kościanie.

2) Uchwała nr 119/522/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Nietążkowie.

3) Uchwała nr 119/523/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

4) Uchwała nr 119/524/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictwa.

5) Uchwała nr 119/525/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

6) Uchwała nr 119/526/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

7) Uchwała nr 119/527/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 10:58:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 10:58:56)
Uchwały podjęte na 116 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 116/516/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

2) Uchwała nr 116/517/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2020 roku.

3) Uchwała nr 116/518/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

4) Uchwała nr 116/519/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień.

5) Uchwała nr 116/520/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 10:45:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 10:45:43)
Uchwały podjęte na 115 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 115/514/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Śmiglu przy ul. Dudycza.

2) Uchwała nr 115/515/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 10:41:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 10:41:27)
Uchwały podjęte na 114 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 114/509/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży w 2021 roku.

2) Uchwała nr 114/510/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.

3) Uchwała nr 114/511/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Zglińcu.

4) Uchwała nr 114/512/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok oraz częściowego rozdysponowania rezerw.

5) Uchwała nr 114/513/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w układzie jednostkowym budżetu powiatu kościańskiego na 2021 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 10:37:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 10:37:57)
Uchwały podjęte na 113 posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościańskiego

1) Uchwała nr 113/497/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej.

2) Uchwała nr 113/498/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie turystyki.

3) Uchwała nr 113/499/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej.

4) Uchwała nr 113/500/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury.

5) Uchwała nr 113/501/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

6) Uchwała nr 113/502/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie turystyki.

7) Uchwała nr 113/503/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

8) Uchwała nr 113/504/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.

9) Uchwała nr 113/505/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2021.

10) Uchwała nr 113/506/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie układu jednostkowego budżetu powiatu kościańskiego na rok 2021.

11) Uchwała nr 113/507/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2021.

12) Uchwała nr 113/508/21 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2021-06-02 10:34:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2021-06-02 10:34:14)