logo
ucho   logo bip
Petycja

 

REJESTR PETYCJI  

2021 ROK

Petycja 1/2021

Przedmiot petycji: w sprawie stosowania glifosatu   

Skan petycji: petycja 

Data złożenia: 22.02.2021 r. 

Sposób załatwienia petycji: przekazano do Rady Powiatu Kościańskiego, o czym zawiadomiono wnoszącego petycję. Rada Powiatu Kościańskiego podjęła uchwałę w sprawie pytecji.

 

Petycja 2/2021

Przedmiot petycji: w sprawie remontu drogi powiatowej nr 3925P na odcinku Żelazno - Lubiń

Data złożenia: 22.04.2021 r. 

Sposób załatwienia petycji: Zarząd Powiatu Kościańskiego rozpatrzył petycję uchwałą, o czym zawiadomiono wnoszącego petycję pismem z dnia 21.05.2021 r.

 

 

2020 ROK

Petycja 1/2020 

Przedmiot petycji: w sprawie Sióstr Szarytek   

Skan petycji: petycja 

Data złożenia: 30.01.2020 r. 

Sposób załatwienia petycji: pozostawiono bez rozpatrzenia - zawiadomienie

 

Petycja 2/2020

Przedmiot petycji: w sprawie inwestycji drogowej w Wyskoci Małej 

Skan petycji: petycja  

Data złożenia: 25.02.2020 r.  

Sposób załatwienia: pozostawiono bez rozpatrzenia - zawiadomienie. Udzielono informacji sołtysowi wsi Wyskoć - pismo. 

 

Petycja 3/2020

Przedmiot petycji: w sprawie programu edukacyjnego dla szkół 1-3 "Przygotujmy lepszy świat"

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 10.08.2020 r.

Sposób załatwienia: zawiadomienie

 

Petycja 4/2020

Przedmiot petycji: w sprawie inwestycji w Rąbiniu

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 21.08.2020 r.

Sposób załatwienia: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji - pismo

 

Petycja 5/2020

Przedmiot petycji: w sprawie inwestycji w Piotrowie Drugim

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 05.11.2020 r.

Sposób załatwienia: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji - pismo.

 

2019 ROK 

Petycja 1/2019 

Przedmiot petycji: w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

Skan petycji: petycja 

Data złożenia: 31.07.2019 r. 

Sposób załatwienia petycji: Uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 38/161/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr IX/96/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. przekazano do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji - Starosty Kościańskiego. W dniu 21 sierpnia 2019 r. wpłynęło uzupełnienie petycji - skan pisma. W związku z uzupelnieniem, Zarządzeniem Nr 56/19 Starosty Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. przekazano petycję do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji tj. Rady Powiatu Kościańskiego. Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego Nr XI/108/19 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej petycji postanowiono nie uwzględniać postulatów w niej zawartych. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

Petycja 2/2019 

Przedmiot petycji: w sprawie analizy możliwości zapewnienia Interesantom Starostwa Powiatowego w Kościanie dokonywania płatności bezgotówkowych

Skan petycji: petycja 

Data złożenia: 14.10.2019 r. 

Sposób załatwienia petycji: Uchwałą Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 49/205/2019 z dnia 30 września 2019 r. przekazano do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji - Starosty Kościańskiego.

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2019 PRZEZ STAROSTĘ KOŚCIAŃSKIEGO

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuje się, że w okresie 
od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. do Starosty Kościańskiego wpłynęły 2 petycje:

1) w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przedmiotowa petycja została przesłana do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

2) w sprawie analizy możliwości zapewnienia Interesantom Starostwa Powiatowego
w Kościanie dokonywania płatności bezgotówkowych. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2019 PRZEZ RADĘ POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuje się, że  w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia  31 grudnia 2019 r. do Rady Powiatu Kościańskiego wpłynęła 1 petycja – w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przedmiotowa petycja została rozpatrzona Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego  Nr XI/108/19 z dnia 2 października 2019 r. Zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

2018 ROK  

Petycja 1/2018 

Przedmiot petycji: w sprawie dokonanie analizy stanu faktycznego w przedmiocie ewentualnych potrzeb zapewnienia systemów klimatyzacji w ramach wytypowanych oddziałów szpitala   

Skan petycji: petycja  

Data złożenia: 17.08.2018 r.  

Sposób załatwienia petycji: przesłano do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji  

 

 

 

              ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2018 PRZEZ RADĘ POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO  

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Kościańskiego w roku 2018: 

Liczba rozpatrzonych petycji: 0 

  

                  ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2018 PRZEZ STAROSTĘ KOŚCIAŃSKIEGO  

Działając na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. do Starosty Kościańskiego wpłynęła jedna petycja w sprawie dokonania analizy stanu faktycznego w przedmiocie ewentualnych potrzeb zapewnienia systemów klimatyzacji w ramach wytypowanych oddziałów szpitala. Przedmiotowa petycja została przesłana do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

 

2017 ROK

Petycja 1/2017 

 Przedmiot petycji: w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 06.02.2017 r.

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

 

Petycja 2/2017

Przedmiot petycji: w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Nowy Gołębin

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 01.03.2017 r. 

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

 

Petycja 3/2017

Przedmiot petycji: w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Widziszewo do miejscowości Czarkowo/Nacław

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 22.08.2017 r.

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2017 PRZEZ RADĘ POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Kościańskiego w roku 2017:

Liczba rozpatrzonych petycji: 0

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2017 PRZEZ STAROSTĘ KOŚCIAŃSKIEGO

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Kościańskiego w roku 2017:

Liczba petycji:3

1) w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego

 sposób załatwienia: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji 

2) w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Nowy Gołębin

  sposób załatwienia: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

3) w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Widziszewo do miejscowości Czarkowo/Nacław

  sposób załatwienia: zawiadomiono o sposobie załatwienia petycji

 

ROK 2016

Petycja 1/2016

Przedmiot petycji: w sprawie wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009 -2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 17.11.2015 r.

Przebieg postępowania:

- przekazano do rozpatrzenia według właściwości

- otrzymano do rozpatrzenia w części

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji:
- pismo ORI.152.1.2015 z dnia 11.03.2016 r.

Petycja 2/2016

Przedmiot petycji: w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL (http://komasowani.pl) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

Skan petycji: petycja

Data złożenia: 7.11.2016 r.

Przewidywany termin/sposób załatwienia petycji

- pismo ORI.152.1.2016 z dnia 07.12.2016 r.

  ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2016 PRZEZ RADĘ POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Kościańskiego w roku 2016:

Liczba rozpatrzonych petycji: 0

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2016 PRZEZ STAROSTĘ KOŚCIAŃSKIEGO


Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Kościańskiego w roku 2016:

Liczba petycji: 2

1) w sprawie wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009 -2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów,
sposób załatwienia: poinformowano wnoszącego petycję o niezasadności podjęcia opisanych w petycji czynności,
2) w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL (http://komasowani.pl) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów
sposób załatwienia: pozostawiono bez rozpatrzenia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2015-11-18 13:42:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-11-18 13:40:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2021-07-06 11:20:42)