logo
ucho   logo bip
Akty prawne
KP PSP w Kościanie - Akty prawne

 

Wykaz zawartych porozumień:

Lp.

 

Nr aktu

 

Nazwa porozumienia

Symbol

Data zawarcia porozumienia

1

-

Porozumienie z SP ZOZ w Kościanie w sprawie dezynfekcji sprzętu jednostek ochrony przeciwpożarowej

PT

23.10.2013

2

-

Porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kościańskiego a KP PSP w Kościanie dotyczące ustalenia zasad rozliczania kosztów poniesionych na utrzymanie Biura Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w budynku Komendy

PT

16.11.2012

Stan prawny na dzień 31 marca 2015 r.

 

 

Słownik BIP - słownik BIP

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Hegyi
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Hegyi (2014-07-30 13:25:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Hegyi (2015-04-09 13:41:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Hegyi (2015-04-09 13:41:07)
KP PSP w Kościanie - Akty prawne

 

Wykaz zawartych umów:

 

Lp.

 

Nr aktu

 

Nazwa umowy

Symbol

Data zawarcia umowy

1

1071/2006

 

Umowa pomiędzy Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie a KP PSP w Kościanie dotycząca zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

PT

01.09.2006

2

BZP.342
M/9/09

Umowa pomiędzy Gminą Miejską Kościan a KP PSP w Kościanie dotycząca zwrotu kosztów zużycia prądu i gazu poniesionych na wytworzenie ciepła

 

Aneks 1/2010 z dnia 08.02.2010 r.

Aneks 1/2011 z dnia 08.12.2011 r.

PT

08.01.2009

3

BO.1023/
460558/
2010

 

BO.1023/
460584/
2010

Umowa pomiędzy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. a KP PSP w Kościanie dotycząca dostarczania paliwa gazowego

PT

29.09.2010

4

-

Umowa pomiędzy SP ZOZ w Kościanie a KP PSP w Kościanie dotycząca najmu lokalu

PT

31.12.2010

5

0347/
CP RH10-
4/2011

Umowa pomiędzy Pocztą Polską a KP PSP w Kościanie dotycząca świadczenia usług pocztowych

PT

16.03.2011

6

33/1207/
2011

Umowa pomiędzy ENEA Operator spółka z o.o. a KP PSP w Kościanie dotycząca świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej

PT

30.12.2011

7

BIZ3606/
2013/24

Umowa pomiędzy INEA S.A. a KP PSP w Kościanie dotycząca świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz dostaw internetu

PT

24.01.2013

8

-

Umowa pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kościanie a KP PSP w Kościanie dotycząca rozliczania opłat za dostawy energii cieplnej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków komunalnych

PT

29.10.2013

9

ORI.272.1.
10.2013

Umowa pomiędzy PKP Energetyka S.A. a KP PSP w Kościanie dotycząca dostawy energii elektrycznej

PT

08.11.2013

10

UM14/D00
3014012/
002177567

Umowa pomiędzy P4 Sp. z o.o. (PLAY) a KP PSP w Kościanie na świadczenie usług telekomunikacyjnych

PT

23.12.2013

11

-

Umowa pomiędzy Abakus Systemy Teleinformatyczne sp. z o.o. a KP PSP w Kościanie dotycząca świadczenia Usług Wsparcia Technicznego dla oprogramowania w SK KP PSP w Kościanie

PT

31.12.2013

  12

-

Umowa pomiędzy TOPAZ a KP PSP w Kościanie dotycząca świadczenia usługi sprzątania pomieszczeń

PT

02.01.2014

13

MP/PSP/7/
14

Umowa pomiędzy SP ZOZ MSW w Poznaniu a KP PSP w Kościanie dotycząca wykonywania świadczeń zdrowotnych

PT

02.01.2014

Stan prawny na dzień 31 marca 2014 r.

 

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Hegyi
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Hegyi (2014-07-30 13:18:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Hegyi (2015-04-09 13:48:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Hegyi (2015-04-09 13:48:02)
KP PSP w Kościanie - Akty Prawne

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - Dz. U. z 2013 r. poz. 1340

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 ze zmianami

 

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie:

Lp.

Nr aktu

Nazwa aktu

Symbol

Data wydania

1

74/2006

Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie
w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy i służby
w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie

 

PO

28.12.2006 r.

2

1/2008

Zarządzenie Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie
w sprawie prowadzenia kontroli wewnętrznej
w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie

 

PO

03.01.2008 r.

3

15/08

Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie pracy i służby
w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie

 

PO

26.03.2008 r.

4

1/2015

Decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
Komendy Powiatowej PSP w Kościanie

 

Załącznik do decyzji 1/2015 – Regulamin organizacyjny KP PSP w Kościanie

PO

02.01.2015 r.

5

2/2015

Zarządzenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP
w Kościanie

 

PO

26.01.2015 r.

Stan prawny na dzień 31 marca 2015 r.

  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Hegyi
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Hegyi (2014-07-30 13:12:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Hegyi (2015-04-09 13:39:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Hegyi (2015-04-09 13:38:53)