logo
ucho   logo bip
Struktura własności
KP PSP w Kościanie - Struktura własności
  1. Majątek komendy powiatowej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  2. Komenda powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
  3. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej jest dysponentem środków budżetowych stopnia III.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Hegyi
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Hegyi (2005-07-13 11:26:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Hegyi (2005-07-13 11:26:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Hegyi (2005-07-13 11:26:16)