logo
ucho   logo bip

Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie Instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika 209,28 Mg/rok, zlokalizowanej w miejscowości Kościan, przy ul. Składowej 2a.

Pozwolenie zintegrowane Folplast Sp. z o.o. Sp. k.